Съдържание на страницата

Педагогиум


e-Бюлетин ПЕДАГОГИУМ

Месечен електронен бюлетин. Съдържа актуална библиографска информация за новопостъпили издания в библиотеката в областта на образованието и педагогиката:

Информацията е структурирана тематично, изданията в разделите са подредени по вид и съответно по азбучен ред.