Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Нови книги

КРАЛЕВСКА, Нася Атанасова

По кривите пътеки на българския преход (и още) : поглед отдалече

София : Рива, 2022. - 404 с.

ISBN 978-954-320-764-0

МАРШЪЛ, Тим

Пленници на географията : десет карти, разкриващи всичко, което трябва да знаете за световната политика

София : Книгомания, 2023. - 351 с.

ISBN 978-619-195-348-6

СЕРГИЕВ, Стефан Аспарухов

По пътя на шахматното майсторство : ръководство за напреднали

София : Книгомания, 2023. - 240 с.

ISBN 978-619-195-355-4

СГУРЕВ, Васил Стоянов

Последни сражения

София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2023. - 259 с.

ISBN 978-619-245-287-2

ЦАНОВА, Ади Стефанова

Водна революция : наука за водата : живот без болести

София : Ти бъди промяната!, 2022. - 323 с.

ISBN 978-619-7426-06-9

ЛИМ, Бун

Как да се грижим за здравето на сърцето

Пловдив : ИК Хермес, 2023. - 240 с.

ISBN 978-954-26-2242-0

АЙНЩАЙН, Алберт

Защо война?

София : Парадигма, 2022. - 256 с.

ISBN 978-954-326-502-2

ВИТУЛКАС, Георгос

Науката хомеопатия

София : ИК Кибеа, 2023. - 492 с.

ISBN 978-954-474-970-5

АТАНАСОВ, Димо Атанасов

Ролята на иновациите за икономическото развитие на селското стопанство

Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2023. - 134 с.

ISBN 978-954-517-321-9

Етническите малцинства в Президентски избори 2001

София : ГорексПрес, 2002. - 164 с.

ISBN 954-616-095-4

КОТЕВ, Николай Георгиев

Скритата война : чуждестранните разузнавания в България (1939-1945)

София : БИ 93, 2023. - 375 с.

ISBN 978-619-7688-17-7

БЛАГОВ, Крум Йончев

Най-големите атентати в българската история

София : БИ 93, 2023. - 351 с.

ISBN 978-619-7688-15-3

ПАДИЯ, Антонио

Фантастичните числа и къде да ги открием

[София] : ИК Бард, 2023. - 350 с.

ISBN 978-619-03-0189-9

 ОТ Римските договори към бъдещето на Европейския съюз: конституция, гражданско участие, идентичности : сборник с доклади от конференция, Пловдив, 3 април 2007

София : Бълг. асоц. за изследвания на Европ. общност, 2007. - 164 с.

ISBN 978-954-9543-08-7

МИТЕВ, Пламен Господинов

Криминалистическа техника и криминалистически изследвания

[София] : Атеа букс, 2023. - 479 с.

ISBN 978-619-7624-32-8

ПЕЙЧЕВ, Иван Тодоров

Наръчник на училищния психолог : казуси, дейности, упражнения

София : РААБЕ, 2023. - 272 с.

ISBN 978-619-256-042-3

ПОЛИХРОНОВ, Даниел Петров

Социалните, психолого-педагогическите и правните понятия в контекста на превенцията и корекцията на девиантното поведение

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 105 с.

ISBN 978-954-07-5752-0

СПЕЦИАЛНА педагогика

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 368 с.

ISBN 978-954-07-5733-9

СЕРАФИМОВ, Павел

Древните корени на българския език - тракийски речник

[София] : Атеа букс, 2023. - 526 с.

ISBN 978-619-7624-34-2

МИРКОВ, Александър Пенчев

По улиците на София (1878-1918) : каталог

[София] : ИК "Гутенберг", 2023. - 104 с.

ISBN 978-619-176-217-0