Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Нови книги

АНГЕЛОВА, Анна Вадимивна

Номинация лекарственных травянистых растений в русском и болгарском языках

София : Книги за всички ЕООД, 2022. - 282 с.

ISBN 978-619-7535-30-3

МОЛЛОВА, Здравка Георгиева

Превенция на терористични атаки

София : ИК "Св. Иван Рилски" МГУ, 2024. - 164 с.

ISBN 978-954-353-478-4

ANDERSON, Benedict

Sustainable futures for climate adaptation : wearing our ecology

London ; New York : Routledge, 2024. - xiv, 219 с.

ISBN 978-1-032-43862-7

MERCHANT, Guy

Why writing still matters : written communication in changing times

Cambridge (UK) ; New York (USA) : Cambridge Univ. Press, 2023. - x, 192 с.

ISBN 978-1-00-926868-4

 EXPRESSIVITY in European languages

Cambridge (UK) ; New York (USA) : Cambridge Univ. Press, 2023. - xiii, 395 с.

ISBN 978-1-108-83403-2

THOMPSON, Ross A.

The Brain development revolution : science, the media, and public policy

Cambridge (UK) ; New York (USA) : Cambridge Univ. Press, 2023. - xi, 320 с.

ISBN 978-1-009-30424-5

MARKOVA?, Ivana

The making of a dialogical theory : social representations and communication

Cambridge (UK) ; New York (USA) : Cambridge Univ. Press, 2023. - 305 с.

ISBN 978-1-009-29499-7

LOTH, Eric

Fluid dynamics of particles, drops, and bubbles

Cambridge (UK) ; New York (USA) : Cambridge Univ. Press, 2023. - xix, 551 с.

ISBN 978-0-521-81436-2

XIAOYING Qi

Entrepreneurs in contemporary China : wealth, connections, and crisis

New York : Cambridge Univ. Press, 2024. - 208 с.

ISBN 978-1-009-31610-1

BUZAN, Barry

Making global society : a study of humankind across three eras

Cambridge (UK) ; New York (NY) : Cambridge Univ. Press, 2023. - 491, [11] с.

ISBN 978-1-00-937218-3

ЖДРЕБЕВ, Борислав Боянов

Соцът - битие и бреме : истории от 60-те и 70-те

[София] : Прозорец, 2023. - 327 с.

ISBN 978-619-243-270-6

СЕМОВ, Атанас Марков

Кога се прилага правото на ЕС? : требник

[София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 30 с.

ISBN 978-954-07-5729-2

СЕМОВ, Атанас Марков

Приложно поле на Правото на ЕС : определяне дали Правото на ЕС е приложимо - първа по време задача или Кога се прилага Правото на ЕС? : наръчник

[София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 112 с.

ISBN 978-954-07-5730-8

СЕМОВ, Атанас Марков

Приложно поле на правото на Европейския съюз : определяне дали Правото на ЕС е приложимо - първа по време задача в правоприлагането или Кога се прилага Правото на ЕС?

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 568 с.

ISBN 978-954-07-5731-5

ВАСИЛЕВА, София Илиева

Музеите и управлението на културното наследство през 70-те години на ХХ век

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 296 с.

ISBN 978-954-07-5712-4

УСПЕНСКИ, Фьодор Иванович

 История на Византийската империя. [Т. 1], Период I (до 527 г.)

София : Изток-Запад, 2023. - 270 с.

ISBN 978-619-01-1157-3

ЖЕКОВ, Светлозар Янчев

За правата вяра. Т. 2, История на християнството, Римската империя и българската държава през IV-VI век

София] : Асеневци, 2023. - 564 с.

ISBN 978-619-7586-97-8

ГЕРЕВА, Магдалена Милкова

Воля за креативност

Пловдив : Летера, 2023. - 316 с.

ISBN 978-619-179-154-5

НИКОВ, Иво Николаев

Войната и мирът : отвъд образите, героите и митовете

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 247 с.

ISBN 978-954-07-5650-9

БЪЛГАРИТЕ такива, каквито са : автор: онзи, който знае

София : Изток-Запад, 2023. - 83 с.

ISBN 978-619-01-1204-4