Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Нови книги

Димитров, Владимир Тодоров

Екосистема от онтологии в киберсигурността, базирана на CVE/NVD, CWE и CAPEC

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 168 с.

ISBN 978-954-07-5699-8

Макнийл, Уилям Харди

Възходът на Запада : история на човешкото общество. Т. 2

София : Изток-Запад, 2023. - 493 с.

ISBN 978-619-01-1148-1

Йорданов, Валери

Земеделски земи - режими на собственост, ползване и опазване : икономически и правни аспекти : учебник

София : Валдес-ВВ-ГВ, 2023. - 199 с.

ISBN 978-619-7649-12-3

Колисниченко, Денис Николаевич

MongoDB : нерелационни бази данни

София : Асеневци, 2023. - 152 с.

ISBN 978-619-7586-98-5

Колисниченко, Денис Николаевич

Практически наръчник по системно и мрежово администриране Windows Server® 2022

София : Асеневци, 2023. - 518 с.

ISBN 978-619-7586-94-7

Колисниченко, Денис Николаевич

Управление на версиите с Git & GitHub

София : Асеневци, 2023. - 316 с.

ISBN 978-619-7586-86-2

Коцев, Бойко Василев

Дипломатически етюди

София : Изток-Запад, 2023. - 214 с.

ISBN 978-619-01-1174-0

Маккей, Матю

Диалектическа поведенческа терапия : наръчник за развиване на умения за емоционално регулиране

София : Изток-Запад, 2023. - 334 с.

ISBN 978-619-01-1180-1

Мъри, Дъглас

Войната срещу Запада

София : Изток-Запад, 2023. - 319 с.

ISBN 978-619-01-1171-9

Пикети, Тома

Кратка история на равенството

София : Изток-Запад, 2023. - 287 с.

ISBN 978-619-01-1289-1

Ростовцев, Михаил Иванович

Залезът на Античната цивилизация

София : Изток-Запад, 2023. - 128 с.

ISBN 978-619-01-1309-6

Спиридонов, Иван Ангелов

 Трансхуманизмът : програмираната еволюция на Homo sapiens

София : Изток-Запад, 2023. - 255 с.

ISBN 978-619-01-1235-8

 Структурно насилие и човешко достойнство : сборник статии от академична конференция

София : Изток-Запад, 2023. - 240 с.

ISBN 978-619-01-1275-4

Хамитов, Назип Виленович

Войната в Украйна и новият хуманизъм: Давид срещу Голиат : метаантропология на историята на XXI век

София : ИК Кибеа, 2023 ([София] : Инвестпрес). - 132 с.

ISBN 978-954-474-985-9

Бок, Кенет А.

Възпламенени мозъци : скритите причини за тревожност, депресия и други разстройства на настроението при тийнейджъри

София : Кибеа, 2023. - 288 с.

ISBN 978-954-474-977-4

Изкуственинтелект : фактите накратко

София : Книгомания, 2024. - 160 с.

ISBN 978-619-195-368-4

Милков, Георги

Истории от ръчния багаж

София : Книгомания, 2023. - 520 с.

ISBN 978-619-195-349-3

Румелт, Ричард П.

Същината на проблема : как лидерите се превръщат в стратези

София : Книгомания, 2023. - 432 с.

ISBN 978-619-195-337-0

Сейгън, Карл

Свят, населен с демони : науката като свещ в мрака

София : Сиела, 2023. - 487 с.

ISBN 978-954-28-4442-6

Научни четения на тема "Право и принуда" : сборник доклади от научната конференция, организирана от катедра "Теория и история на държавата и правото" и катедра "Наказателноправни науки" на Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", проведена в Соф

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2023. - 303 с.

ISBN 978-954-07-5757-5