Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата

Нови книги

Списък с книги

Изображение на корица 2022-3808

Рашева, Анета Мончева

Медико- и психосоциална работа с деца и юноши с бронхиална астма в група : собствен опит

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 102 с.

ISBN 978-954-07-5534-2

Изображение на корица 2022-3807

Пунев, Благовест Анастасов

Конституционализъм и политическа култура

София : Сиби, 2022. - 240 с.

ISBN 978-619-226-207-5

Изображение на корица 2022-3806

Данкова, Надка Стоянова

Практическа астрономия

София : Хелиопол, 2022. - 102 с.

ISBN 978-954-578-438-5

Изображение на корица 2022-3805

Костов, Иван Йорданов

Политиката отвътре

София : Сиела, 2022. - 400 с.

ISBN 978-954-28-4038-1

Изображение на корица 2022-3804

Божинов, Антоан Василев

Фотографският образ в комуникационен контекст

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 320 с.

ISBN 978-954-07-5454-3

Изображение на корица 2022-3803

Балова, Стоянка Иванова

Екополитическа реторика. Дискусия за климата

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 229 с.

ISBN 978-954-07-5524-3

Изображение на корица 2022-3802

none

Журналистика, ценности, свят : юбилеен сборник в чест на проф. д-р Мария Нейкова

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 334 с.

ISBN 978-954-07-5525-0

Изображение на корица 2022-3801

Борисов, Борислав Димитров

Управление на публични проекти

Варна : РИС, 2010. - 171 с.

ISBN 978-954-8165-08-2

Изображение на корица 2022-3800

none

Общите устройствени планове на общини - проблеми на възлагането, изработването, одобряването и реализацията : научно-практическа онлайн конференция "Благоевград 2020" - проблеми на ОУПО, София, 2020

София : Съюз на архитектите в България, 2021. - 240 с.

ISBN 978-619-91581-4-2

Изображение на корица 2022-3799

none

Бяла книга на българския архитектурен модернизъм. Т. 1

София : Съюз на архитектите в България, 2020. - 174 с.

ISBN 978-619-91581-0-4

Изображение на корица 2022-3798

Георгиева-Лазарова, Стоянка Любомирова

Дигитални технологии в обучението

В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2022. - 130 с.

ISBN 978-619-208-310-6

Изображение на корица 2022-3797

none

Език и професионална комуникация 4 : учене, преподаване и оценяване на чужди езици за общи и професионални цели

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 157 с.

ISBN 978-954-07-5406-2

Изображение на корица 2022-3796

Бояджиев, Тодор Апостолов

Българска лексикология

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 360 с.

ISBN 978-954-07-5465-9

Изображение на корица 2022-3795

none

Увод в епистемологията : антология

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 407 с.

ISBN 978-954-07-5477-2

Изображение на корица 2022-3794

none

Етика и грижа : сборник в памет на проф. д-р Недялка Видева

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 383 с.

ISBN 978-954-07-5488-8

Изображение на корица 2022-3793

Ал-Халил, Далия Джасир

Творческо писане в началните класове : прилагане на авторска система от речеви задачи с творчески характер

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 316 с.

ISBN 978-954-07-5496-3

Изображение на корица 2022-3792

none

35 години Факултет по педагогика - приемственост и бъдеще : сборник

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 542 с.

ISBN 978-954-07-5345-4

Изображение на корица 2022-3791

none

Омниканална търговия и иновации : сборник доклади от международна научна конференция, 28-30 април 2016 г., Равда

София : Изд. комплекс - УНСС, 2016. - 244 с.

ISBN 978-954-644-901-6

Изображение на корица 2022-3790

Чамишки, Денислав Йорданов

Основи на обучението по класическа борба за глухи

София : Болид инс, 2022. - 178 с.

ISBN 978-954-394-323-4

Изображение на корица 2022-3789

Станев, Емил Василев

Море от хора и числа

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 744 с.

ISBN 978-954-07-5482-6