Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.


Съдържание на страницата

Нови книги

Списък с книги

2021-3318

Иванов, Климент Иванов, 1973-

Високото пространство в дневната при къщите

София : НБУ, 2021. - 206 с.

ISBN 978-619-233-151-1

2021-3317

none

Библиотеките в дигиталната епоха : доклади от XXX Национална конференция на ББИА София, 15-16 октомври 2020 г.

София : Бълг. библ.-информ. асоц., 2021. - 155 с.

ISBN 978-954-9837-34-6

2021-3316

Илиев, Росен Станков, 1966-

Информационни среди за съвместна работа

София : Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров", 2021. - 225 с.

ISBN 978-619-90024-2-1

2021-3315

Вълков, Иван Костадинов, 1959-

Мениджмънт на отбраната : теоретични модели, инструментариум и добри практики

София : ДиоМира, 2020. - 246 с.

ISBN 978-954-2977-74-2

2021-3314

Раев, Никола Димитров, 1942-

Приложна химична термодинамика. Тема 1, Разтвори. - 2. коригирано и доп. изд.

Пловдив : Акад. изд. на УХТ, 2021. - 289 с.

ISBN 978-954-561-546-7

2021-3313

Раев, Никола Димитров, 1942-

Приложна химична термодинамика. Тема 1, Разтвори

Пловдив : Акад. изд. на УХТ, 2021. - 224 с.

ISBN 978-954-24-0332-6

2021-3312

Traneva, Velička Nikolova, 1972-

From classical to intuitionistic fuzzy analysis of variance

Sofia : Avangard prima, 2020. - 69 с.

ISBN 978-619-239-523-0

2021-3311

Traneva, Velička Nikolova, 1972-

Index matrices in the assessment of human resources

Sofia : Авангард прима, 2019. - 145 с.

ISBN 978-619-239-329-8

2021-3310

Транев, Стоян Транев, 1973-

Аутсорсинг в нефтопреработващата компания - моделиране избора на доставчик в интуиционистки размита среда

София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020. - 124 с.

ISBN 978-619-245-082-3

2021-3309

Йонкова, Надежда Гецова, 1970-

Юридическо прогнозиране

София : Snowmod, 2021. - 198 с.

ISBN 978-619-91563-4-6

2021-3308

Илиев, Росен Станков, 1966-

Съвременни центрове за данни : изисквания, технологии, изграждане

София : Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров", 2021. - 280 с.

ISBN 978-619-90024-3-8

2021-3307

Leviev, Milčo Isak, 1937-2019

Milcho Leviev's jazz standards

Sofia : New Bulg. Univ., 2021. - 132 с.

ISBN 979-0-707670-36-1

2021-3306

Юл, Йеспер, 1948-2019

Бонус родители : възможности и капани

Пловдив : Жанет 45, 2021. - 110 с.

ISBN 978-619-186-572-7

2021-3305

Георгиева, Огняна Атанасова, 1959-

Детската литература и раждането на личността

София : ИК "Проф. Петко Венедиков", 2020. - 204 с.

ISBN 978-619-7469-17-2

2021-3304

Иванова, Нели Стоянова, 1956-

Формиране на умения за четене с разбиране и извличане на информация от различни източници чрез обучението по български език и литература в начална училищна възраст

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 182 с.

ISBN 978-954-07-5152-8

2021-3303

Михайлова-Сталянова, Надежда Иванова, 1973-

Практикум по лексикология : български език като чужд за напреднали

София : Парадигма, 2021. - 100 с.

ISBN 978-954-326-445-2

2021-3302

Енгелс, Розалина Пламенова, 1976-

Индивидуализация и диференциация на педагогическото взаимодействие в детската градина

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 191 с.

ISBN 978-954-07-5015-6

2021-3301

Бирова, Илка Любенова, 1959-

Играта като образователен феномен в чуждоезиковото обучение

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2021. - 294 с.

ISBN 978-954-07-5131-3

2021-3300

Легурска, Мирена Дамянова, 1971-

Гражданско образование в детската градина и в началното училище

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2018. - 175 с.

ISBN 978-954-07-4422-3

2021-3299

none

Научна конференция Българският книжовен език в социалните медии - колизии и влияния : доклади, изнесени на международна конференция, проведена на 5-6 юни 2020 г. в Бургаския свободен университет

Бургас : Бургаски свободен унив., 2020. - 212 с.

ISBN 978-619-7126-93-8