Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата

Нови книги

Списък с книги

Изображение на корица 2022-3638

Ликов, Йордан Чавдаров, 1958-

Орнамент. Фасада. Архитектурна повърхност

София : Студио 17,5 - М, 2021. - 256 с

ISBN 978-619-91978-0-6

Изображение на корица 2022-3637

Димитров, Тодор Красимиров, 1983-

Етични аспекти на рехабилитацията на работното място

София : ГорексПрес, 2021. - 174 с.

ISBN 978-954-616-313-4

Изображение на корица 2022-3636

Йорданов, Валери, 1957-

Управлението на строителните отпадъци върху земеделските земи - фактор и условие за тяхното опазване (на примера на емпирично изследване)

София : Валдес-ВВ-ГВ, 2022. - 163 с.

ISBN 978-619-7649-02-4

Изображение на корица 2022-3635

Йорданов, Валери, 1957-

Устройствени мероприятия върху земеделски земи - аспекти, проблеми, механизми

София : Валдес-ВВ-ГВ, 2022. - 279 с.

ISBN 978-619-7649-03-1

Изображение на корица 2022-3634

Андреев, Анатоли Иванов, 1977-

Енергийна сигурност в бизнеса

София : Авангард прима, 2021. - 205 с.

ISBN 978-619-239-580-3

Изображение на корица 2022-3633

Бегновска, Милена Дончева, 1971-

Съвременни методи, технологии и средства в маркшайдерското осигуряване на минни обекти

София : МГУ. ИК "Св. Иван Рилски", 2022. - 151 с.

ISBN 978-954-353-445-6

Изображение на корица 2022-3632

Бачев, Вихрен Стойчев, 1951-

Метрология и спорт за високи постижения

София : БАН "Проф. Марин Дринов", 2021. - 183 с.

ISBN 978-619-245-157-8

Изображение на корица 2022-3631

Стойчева, Таня Паскалева, 1971-

Актуални аспекти на съвременните гериатрични грижи

Ст. Загора : Изд. къща АБ, 2020. - 119 с.

ISBN 978-954-652-035-7

Изображение на корица 2022-3630

Ножаров, Щерьо Стефанов, 1973-

Социалните разходи на кръговата икономика в ЕС

София : Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", 2022. - 207 с.

ISBN 978-619-245-199-8

Изображение на корица 2022-3629

none

Handbook of climate change management : research, leadership, transformation. - Vol. 1. - lxxvi, 892 с. - Vol. 2. - lxxvi, с. 893-1750. - Vol. 3. - lxxvi, с. 1751-2625. - Vol. 4. - xxxvi, с. 2627-3467. - Vol. 5. - lxxvi, с. 3469-4377. - Vol. 6. - lxxvi, с

Cham : Springer Nature Switzerland, 2021

ISBN 978-3-030-57280-8

Изображение на корица 2022-3628

none

Energy technology 2021 : carbon dioxide management and other technologies : symposium : selected papers

Cham : Springer Nature Switzerland, 2021. - xiv, 165 с.

ISBN 978-3-030-65256-2

Изображение на корица 2022-3627

none

Multimedia technology and enhanced learning : third EAI international conference, ICMTEL 2021, virtual event, April 8-9, 2021 : proceeding. Pt. 1

Cham : Springer Nature Switzerland, 2021. - xx, 605 с.

ISBN 978-3-030-82561-4

Изображение на корица 2022-3626

none

Materials processing fundamentals 2021 : symposium

Cham : Switzerland, 2021. - xiv, 291 с.

ISBN 978-3-030-65252-4

Изображение на корица 2022-3625

none

Aggregation-induced emission

Cham : Springer Nature Switzerland, 2022. - x, 384 с.

ISBN 978-3-030-89932-5

Изображение на корица 2022-3624

none

Forming the future : proceedings of the 13th International conference on the technology of plasticity. - Vol. 1. - xxxii, 989 с. - Vol. 2. - xxxii, с. 991-2016. - Vol. 3. - xxxii, с. 2017-3001

Cham : Springer Nature Switzerland, 2021

ISBN 978-3-030-75380-1

Изображение на корица 2022-3623

Rosmej, Frank B., 1962-

Plasma atomic physics

Cham : Switzerland, 2021. - xxiv, 648 с.

ISBN 978-3-030-05966-8

Изображение на корица 2022-3622

none

Handbook of the mathematics of the arts and sciences. - Vol. 1. - xxx, 959 с. - Vol. 2. - xxx, с. 961-1924. - Vol. 3. - xxx, с. 1925-2824

Cham : Springer Nature Switzerland, 2021

ISBN 978-3-319-57071-6

Изображение на корица 2022-3621

Have, Henk ten, 1951-

Dictionary of global bioethics

Cham : Switzerland, 2021. - xxviii, 1064 с.

ISBN 978-3-030-54160-6

Изображение на корица 2022-3620

none

Advances in usability, user experience, wearable and assistive technology : proceedings of the AHFE 2021 virtual conferences on usability and user experience, human factors and wearable technologies, human factors in virtual environments and game desigh a

Cham : Springer Nature Switzerland, 2021. - xxiv, 1163 с.

ISBN 978-3-030-80091-8

Изображение на корица 2022-3619

none

Handbook of nanomaterials and nanocomposites for energy and environmental applications. - Vol. 1. - xlix, 755 с. - Vol. 2. - xlix, с. 757-1757. - Vol. 3. - xlix, с. 1759-2765. - Vol. 4. - xlix, с. 2767-3786

Cham : Springer Nature Switzerland, 2021

ISBN 978-3-030-36267-6