Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Педагогиум

Месечен електронен бюлетин. Съдържа актуална библиографска информация за новопостъпили издания в библиотеката в областта на образованието и педагогиката:

  • български и чуждестранни книги;
  • подбрани статии от нови броеве на периодични издания;
  • защитени дисертационни трудове.

Информацията е структурирана тематично, изданията в разделите са подредени по вид и съответно по азбучен ред.

От м. юли 2016 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.