Съдържание на страницата

За контакт

Формуляр за обратна връзка

Обръщение


вашите имена


вашият email, необходим за обратна връзка

моля, пишете на кирилица

Моля, отговорете на въпроса

Коя от изброените по-долу думи (фрази) е съпоставима на
“бъркани яйца”?
a - хапче
b - перла
c - омлет
d - завеси
e - ножица


Контактна информация

 • Адрес НАЦИД бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 A
  1125 София
 • Телефон
  (+359 2) 817 38 24
 • Факс
  (+359 2) 971 31 20
 • Електронна поща
  nacid@nacid.bg

Още контактни данни

ЦАО (фронтофис)

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Главен секретар

телефон (+359 2) 817 38 25

ел.поща vcankova@nacid.bg

Дирекция „Административна, финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността”

телефон (+359 2) 817 38 26

ел.поща ivanka.koteva@nacid.bg

Дирекция „Академично признаване и регулирани професии”

телефон (+359 2) 817 38 62

ел.поща tonev@nacid.bg

Дирекция „Информационни дейности и удостоверяване на образователни документи”

телефон (+359 2) 817 38 55

ел.поща lozanova@nacid.bg

Дирекция „Информационно осигуряване на академичния състав и научната дейност”

телефон (+359 2) 817 38 67

ел.поща d_todorova@nacid.bg

Дирекция „Научно-техническа и педагогическа библиотека”

телефон (+359 2) 817 38 40

ел.поща k.ilieva@nacid.bg

Длъжностно лице по защита на данните

ел.поща d.evtimov@nacid.bg

виж картинка карта

Къде сме ние?