За контакт • НАЦИД

Съдържание на страницата

За контакт

Формуляр за обратна връзка

Обръщение


вашите имена


вашият email, необходим за обратна връзка

моля, пишете на кирилица

Моля, отговорете на въпроса

Коя от изброените по-долу думи (фрази) е съпоставима на
“аквариум”?
a - листо
b - риба
c - перла
d - везна
e - омлет


Контактна информация

 • Адрес НАЦИД бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 A
  1125 София
 • Телефон
  (+359 2) 817 38 24
 • Факс
  (+359 2) 971 31 20
 • Електронна поща
  nacid@nacid.bg

Още контактни данни

Главен секретар

телефон (+359 2) 817 38 25
ел.поща vcankova@nacid.bg

Дирекция „Академично признаване и регулирани професии”

телефон (+359 2) 817 38 62
ел.поща tonev@nacid.bg

Дирекция „Научно-техническа и педагогическа библиотека”

телефон (+359 2) 817 38 40
ел.поща k.ilieva@nacid.bg

Дирекция „Административна, финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността”

телефон (+359 2) 817 38 20
ел.поща bmarcheva@nacid.bg

Дирекция „Регистри и информационно осигуряване”

телефон (+359 2) 817 38 67
ел.поща d_todorova@nacid.bg

Дирекция „Заверки и информационни продукти”

телефон (+359 2) 817 38 55
ел.поща lozanova@nacid.bg

Фронтофис

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49
(+359 2) 0700 44 849

Длъжностно лице по защита на данните

ел.поща d.evtimov@nacid.bg
виж картинка карта

Къде сме ние?