Съдържание на страницата

За контакт

Формуляр за обратна връзка

Обръщение


вашите имена


вашият email, необходим за обратна връзка

моля, пишете на кирилица

Моля, отговорете на въпроса

Коя от изброените по-долу думи (фрази) е съпоставима на
“мореплаване”?
a - бумеранг
b - светофар
c - листо
d - чушка
e - фар


Контактна информация

 • Адрес НАЦИД бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52 A
  1125 София
 • Телефон
  (+359 2) 817 38 24
 • Факс
  (+359 2) 971 31 20
 • Електронна поща
  nacid@nacid.bg

Още контактни данни

Главен секретар

телефон (+359 2) 817 38 25
ел.поща vcankova@nacid.bg

Дирекция „Административна, финансово-счетоводна дейност и управление на собствеността”

телефон (+359 2) 817 38 23
ел.поща bmarcheva@nacid.bg

Дирекция „Академично признаване и регулирани професии”

телефон (+359 2) 817 38 62
ел.поща tonev@nacid.bg

Дирекция „Информационни дейности и удостоверяване на образователни документи”

телефон (+359 2) 817 38 55
ел.поща lozanova@nacid.bg

Дирекция „Информационно осигуряване на академичния състав и научната дейност”

телефон (+359 2) 817 38 67
ел.поща d_todorova@nacid.bg

Дирекция „Научно-техническа и педагогическа библиотека”

телефон (+359 2) 817 38 40
ел.поща k.ilieva@nacid.bg

ЦАО (фронтофис)

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49
мобилен (+359) 0700 44 849

Длъжностно лице по защита на данните

ел.поща d.evtimov@nacid.bg
виж картинка карта

Къде сме ние?