Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Анкета за проучване на удовлетвореността на потребителите на електронни административни услуги

Чрез попълването на настоящата анкета ще ни позволите на получим обратна връзка и информация за удовлетвореността Ви от предоставяните от НАЦИД електронни административни услуги и осъщественото административно обслужване.

Целта на проучването е подобряване на електронните административни услуги на НАЦИД и осъществяваното административно обслужване.

Текуща анкета: „Вашето мнение за нашата работа през 2024 г.”

Вие сте потребител на електронните административни услуги на НАЦИД в качеството си на:

Вашият отговор

Административната услуга, която заявихте чрез Портала за електронни услуги на НАЦИД е свързана с:

Вашият отговор

Кои са основните източници, от които се информирахте за дейността на НАЦИД и необходимата Ви административна услуга:

Вашият отговор

Лесно ли открихте на интернет страницата на НАЦИД необходимата Ви информация?

Вашият отговор

Съдържащата се на интернет страницата на НАЦИД информация за необходимата Ви административна услуга ясна, лесно разбираема и пълна ли е?

Вашият отговор

В каква степен сте удовлетворен/а от предоставената от НАЦИД информация на интернет страницата на институцията?

Вашият отговор

Колко време отне електронното заявяване на необходимата Ви административна услуга?

Вашият отговор

При електронното заявяване на необходимата Ви административна услуга беше ли Ви необходима повторна консултация със служител на Центъра за административно обслужване на НАЦИД?

Вашият отговор

В каква степен сте удовлетворен/а от компетентността и отзивчивостта на служителите от Центъра за административно обслужване при осъществения контакт с тях?

Вашият отговор

Как заплатихте дължимата държавна такса/цена за заявената от Вас услуга?

Вашият отговор

Получихте ли резултата от заявената от Вас услуга в обявения/установения законов срок?

Вашият отговор

Каква е общата Ви оценка за организацията на административното обслужване в НАЦИД по електронен път?

Вашият отговор

Кой аспект от електронните услуги на НАЦИД смятате, че се нуждае от подобрение?

Вашият отговор

Имате ли конкретни препоръки към съдържанието и структурата на интернет страницата на НАЦИД?

Имате ли конкретни препоръки по заявяването и предоставянето на електронните услуги на НАЦИД?