Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.


Секция Анкета за проучване на удовлетвореността на потребителите на електронни административни услуги

Чрез попълването на настоящата анкета ще ни позволите на получим обратна връзка и информация за удовлетвореността Ви от предоставяните от НАЦИД електронни административни услуги и осъщественото административно обслужване.

Целта на проучването е подобряване на електронните административни услуги на НАЦИД и осъществяваното административно обслужване.

Текуща анкета: „Вашето мнение за нашата работа през 2021 г.”

Вие сте потребител на електронните административни услуги на НАЦИД в качеството си на:

Административната услуга, която заявихте чрез Портала за електронни услуги на НАЦИД е свързана с:

Кои са основните източници, от които се информирахте за дейността на НАЦИД и необходимата Ви административна услуга:

Лесно ли открихте на интернет страницата на НАЦИД необходимата Ви информация?

Съдържащата се на интернет страницата на НАЦИД информация за необходимата Ви административна услуга ясна, лесно разбираема и пълна ли е?

В каква степен сте удовлетворен/а от предоставената от НАЦИД информация на интернет страницата на институцията?

Колко време отне електронното заявяване на необходимата Ви административна услуга?

При електронното заявяване на необходимата Ви административна услуга беше ли Ви необходима повторна консултация със служител на Центъра за административно обслужване на НАЦИД?

В каква степен сте удовлетворен/а от компетентността и отзивчивостта на служителите от Центъра за административно обслужване при осъществения контакт с тях?

Как заплатихте дължимата държавна такса/цена за заявената от Вас услуга?

Получихте ли резултата от заявената от Вас услуга в обявения/установения законов срок?

Каква е общата Ви оценка за организацията на административното обслужване в НАЦИД по електронен път?

Кой аспект от електронните услуги на НАЦИД смятате, че се нуждае от подобрение?

Имате ли конкретни препоръки към съдържанието и структурата на интернет страницата на НАЦИД?

Имате ли конкретни препоръки по заявяването и предоставянето на електронните услуги на НАЦИД?