Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Архив на „Анкета за проучване на удовлетвореността на потребителите на електронни административни услуги”

Вашето мнение за нашата работа през 2022 г.

Вашето мнение за нашата работа през 2021 г.