Сертификати и награди • НАЦИД

Съдържание на страницата

Сертификати и награди

05.03.2019 Сертификат ISO 27001:2013

СЕРТИФИКАТ № CN/14308IIS

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ е внедрила система за управление, която е в съответствие с
ISO/IEC 27001:2013 за следния обхват: Информационна сигурност при предоставяне на административни и информационни услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката, както и улесняване мобилността на гражданите на пазара на труда. Декларация за приложимост версия 1/01.11.2018.

Дата на издаване: 02 март 2019
Валиден до: 01 март 2022

сертификат

05.03.2019 Сертификат ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ № CN/14308IQ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ е внедрила система за управление, която е в съответствие с
ISO 9001:2015 за следния обхват: Предоставяне на административни и информационни услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката, както и улесняване мобилността на гражданите на пазара на труда.

Дата на издаване: 02 март 2019
Валиден до: 01 март 2022
Дата на първоначално издаване: 12 март 2013

сертификат

28.11.2014 НАЦИД спечели конкурс на ИПА

НАЦИД спечели първо място в “Конкурс за иновативни практики в доброто управление 2014” на Иститута по публична администрация (ИПА) за добрата практика “Въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование”

Плакет