Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
За Научната библиотека

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Научната библиотека обединява дейността на Централната научно-техническа библиотека (ЦНТБ), създадена през 1962 г. и най-голямата специализирана библиотека в областта на педагогиката, образованието и възпитанието, чието начало поставя проф. Иван Шишманов през 1950 г.

Богатият и разнообразен библиотечен фонд наброява над 1 млн. библиотечни материали. Организиран е в отделни колекции – книги, дисертации, периодични издания, сборници с научни доклади от конференции, справочна литература и други. Уникална е колекцията от ръкописни и старопечатни книги в областта на образованието - учебници, програми, методическа и учебно-помощна литература, като най-ранните издания са от началото на XIX век.

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Библиотечното обслужване се извършва в читалните: „Книги”, „Периодика” и „Педагогика”.

Ползването на издания от фонда става само на място в читалните, като е осигурена възможност за копиране или сканиране на избраните документи, както и запазването им за определен срок.

В информационния център на библиотеката могат да се ползват електронните ресурси на НАЦИД – каталози, собствени бази данни, портали на водещи информационни центрове с библиографска, реферативна и пълнотекстова информация във всички области на знанието.

УСЛУГИ

Наред с административните услуги предлагаме и:

 • Интернет достъп
 • Експертни консултации
 • Експресни справки по телефон и по имейл
 • Подвързване с пластмасова спирала
 • Ламиниране – формат А4
 • Компютърни и копирни услуги

Работно време на библиотеката
понеделник – петък 08:00 – 18:30 ч.

Всяка последна сряда на месеца
библиотеката работи с читатели до 12:00 ч.

Адрес:
бул. “Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София
Телефон: (+359 2) 817 38 41 или (+359 2) 817 38 42
Ел.поща: readroom1@nacid.bg