Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Е-каталог (каталогът на библиотеката е в процес на изграждане)

Своден каталог НАБИС

Колекцията от български и чуждестранни книги на научната библиотека е част от сводния каталог на Националната академична библиотечно-информационна система, поддържан от фондация НАБИС с участието на 40 библиотеки от страната.

Своден каталог НАБИС

COBISS.BG

Каталогът на научната библиотека се изгражда като локална база данни в кооперираната онлайн библиографска система COBISS.BG в сътрудничество с Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Достъпна е само наличната част от каталога.

Каталог COBISS.BG