Съдържание на страницата

Е-каталог (каталогът на библиотеката е в процес на изграждане)

Своден каталог НАБИС

Колекцията от български и чуждестранни книги на научната библиотека е част от сводния каталог на Националната академична библиотечно-информационна система, поддържан от фондация НАБИС с участието на 40 библиотеки от страната.

COBISS.BG

Каталогът на научната библиотека се изгражда като локална база данни в кооперираната онлайн библиографска система COBISS.BG в сътрудничество с Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Достъпна е само наличната част от каталога.