Съдържание на страницата

Профил на купувача


Секция Обществени поръчки след 15.04.2016 г.

Списък на обществените поръчки след влизане в сила на новия Закон за обществени поръчки.

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Променено: 16.12.2019
Статус: Възложена
Начало: 25.11.2019 г.
Край: г.

Наименование: Доставка на моторно превозно средство с 4+1 места за нуждите на Национален център за информация и документация

Краен срок за подаване на оферти: 06.12.2019 г. 17:00

детайлна информация

Номер в АОП: 9094774

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Променено: 05.12.2019
Статус: Възложена
Начало: 05.11.2019 г.
Край: 05.12.2019 г.

Наименование: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и документация

Краен срок за подаване на оферти: 15.11.2019 г. 17:00

детайлна информация

Номер в АОП: 9094281

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Променено: 03.07.2020
Статус: Изпълнена
Начало: 30.04.2019 г.
Край: 03.07.2020 г.

Наименование: Създаване на национално хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация и надграждане на Регистъра на академичния състав и защитените дисертационни трудове, с две обособени позиции

Краен срок за подаване на оферти: 07.06.2019 г. 17:30

детайлна информация

Номер в АОП: 00345-2019-0002

Лице за контакти: Вержиния Цанкова
Телефон: (+359 2) 817 38 25
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: vcankova@nacid.bg

Документация


Договор


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Променено: 11.05.2020
Статус: Изпълнена
Начало: 12.02.2019 г.
Край: 24.04.2020 г.

Наименование: Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация, с три обособени позиции

Краен срок за подаване на оферти: 22.03.2019 г. 17:30

детайлна информация

Номер в АОП: 00345-2019-0001

Лице за контакти: Вержиния Цанкова
Телефон: (+359 2) 817 38 25
Факс: (+359 2) 817 38 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: vcankova@nacid.bg

Документация


Договор


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Променено: 30.11.2018
Статус: Възложена
Начало: 23.10.2018 г.
Край: г.

Наименование: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и документация

Краен срок за подаване на оферти: 05.11.2018 г. 17:00

детайлна информация

Номер в АОП: 9082586

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ
Променено: 05.11.2018
Статус: Възложена
Начало: 10.10.2018 г.
Край: г.

Наименование: Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Национален център за информация и документация в административната сграда, находяща се в гр. София, бул. "Д-р Г. М Димитров" № 52А за срок от 5 години.

Краен срок за подаване на оферти:

детайлна информация

Номер в АОП: 872177

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Променено: 11.07.2019
Статус: Изпълнена
Начало: 01.10.2018 г.
Край: 05.07.2019 г.

Наименование: Реализиране на 8 броя специализирани обучения за администрацията на НАЦИД

Краен срок за подаване на оферти: 26.10.2018 г. 17:30

детайлна информация

Номер в АОП: 00345-2018-0002

Лице за контакти: Вержиния Цанкова
Телефон: (+359 2) 817 38 25
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: vcankova@nacid.bg

Документация


Договор


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Променено: 05.11.2018
Статус: Изпълнена
Начало: 08.05.2018 г.
Край: 01.11.2018 г.

Наименование: Създаване на електронен регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове.

Краен срок за подаване на оферти: 12.06.2018 г. 17:30

детайлна информация

Номер в АОП: 00345-2018-0001

Лице за контакти: Вержиния Цанкова
Телефон: (+359 2) 817 38 25
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: vcankova@nacid.bg

Документация


Договор


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Променено: 31.12.2018
Статус: Изпълнена
Начало: 06.11.2017 г.
Край: г.

Наименование: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и документация

Краен срок за подаване на оферти: 17.11.2017 г. 17:00

детайлна информация

Номер в АОП: 9070298

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Променено: 05.11.2017
Статус: Изпълнена
Начало: 12.06.2017 г.
Край: г.

Наименование: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и документация

Краен срок за подаване на оферти: 23.06.2017 г. 17:00

детайлна информация

Номер в АОП: 9065419

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Променено: 13.11.2017
Статус: Изпълнена
Начало: 31.03.2017 г.
Край: 07.11.2017 г.

Наименование: Надграждане на Регистъра за научната дейност в Република България с включване на нови модули и разширяване на функционалности на съществуващите

Краен срок за подаване на оферти: 05.05.2017 г. 17:30

детайлна информация

Номер в АОП: 00345-2017-0001

Лице за контакти: Вержиния Цанкова
Телефон: (+359 2) 817 38 25
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: vcankova@nacid.bg

Документация


Договор


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Променено: 06.12.2016
Статус: Изпълнена
Начало: 06.07.2016 г.
Край: 05.12.2016 г.

Наименование: Създаване на информационен портал „Национална педагогическа мрежа”

Краен срок за подаване на оферти: 29.07.2016

детайлна информация


Секция Обществени поръчки след 01.10.2014 г.

Списък на обществените поръчки след влизане в сила на новия Закон за обществени поръчки.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Променено: 12.05.2016
Статус: Изпълнена
Начало: 07.04.2016 г.
Край: 12.05.2016 г.

Наименование: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и документация

Краен срок за подаване на оферти: 18.04.2016

детайлна информация

Номер в АОП: 9052207

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Променено: 18.12.2015
Статус: Изпълнена
Начало: 01.12.2015 г.
Край: 18.12.2015 г.

Наименование: „Доставка на моторно превозно средство с 4 + 1 места за нуждите на Националния център за информация и документация”

Краен срок за подаване на оферти: 10.12.2015 г. 17:00

детайлна информация

Номер в АОП: 9048342

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


Документи по изпълнение


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Променено: 09.04.2015
Статус: Изпълнена
Начало: 10.02.2015 г.
Край: 13.03.2015 г.

Наименование: „Доставка на технологично оборудване и лицензи” по проект „НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-31-5/07.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

Краен срок за подаване на оферти: 19.02.2015 г. 17:00

детайлна информация

Номер в АОП: 9038780

Лице за контакти: Вержиния Цанкова
Телефон: (+359 2) 817 38 25
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: vcankova@nacid.bg

Документация


Договор


Документи по изпълнениеСекция Обществени поръчки до 01.10.2014 г.

Списък на обществените поръчки преди влизане в сила на новия Закон за обществени поръчки.

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на служители от НАЦИД по четири обособени позиции” по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния център за информация и документация”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на служители от НАЦИД за придобиване на чуждоезикови умения - под-дейност 3 от дейност I от проектното предложение” по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния център за информация и документация”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Организиране и провеждане на обучения на служители от НАЦИД” по проект „Подобряване на компетентността и ефективността на служителите в Националния център за информация и документация”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Изпълнение на строително ремонтни дейности в административна сграда, представляваща част от имот – публична държавна собственост, предоставена за управление на Националния център за информация и документация /НАЦИД/ на адрес София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52А”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Изпълнение на строително ремонтни дейности в административна сграда, представляваща част от имот – публична държавна собственост, предоставена за управление на Националния център за информация и документация /НАЦИД/ на адрес София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52А”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на НАЦИД, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52А”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Доставка и монтаж на офис оборудване за нуждите на НАЦИД, София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52Б, ет.7”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Изпълнение на строително- монтажни работи - обособяване на работни места на етаж 7-ми с площ от 638 кв.м в административна сграда, представляваща част от имот- публична държавна собственост, предоставена за управление на Национален център за информация и документация на адрес София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52Б”