Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Профил на купувача

Съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, считано от 01.04.2020 г., информация за възлаганите от НАЦИД обществени поръчки се публикува на профила на купувача на НАЦИД, поддържан чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки” (ЦАИС ЕОП)

Секция Обществени поръчки след 15.04.2016 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Променено: 04.11.2020
Статус: Активна
Начало: 04.11.2020 г.

Наименование: Създаване, надграждане и обединяване на електронни регистри на Националния център за информация и документация (НАЦИД) в областта на висшето образование“, с три обособени позиции

Краен срок за подаване на оферти:

детайлна информация

Номер в АОП: 00345-2020-0002

Лице за контакти: Вержиния Цанкова
Телефон: (+359 2) 817 38 25
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: vcankova@nacid.bg

Документация


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Променено: 16.12.2019
Статус: Възложена
Начало: 25.11.2019 г.

Наименование: Доставка на моторно превозно средство с 4+1 места за нуждите на Национален център за информация и документация

Краен срок за подаване на оферти: 06.12.2019 г. 17:00

детайлна информация

Номер в АОП: 9094774

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Променено: 05.12.2019
Статус: Възложена
Начало: 05.11.2019 г. Край: 05.12.2019г.

Наименование: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и документация

Краен срок за подаване на оферти: 15.11.2019 г. 17:00

детайлна информация

Номер в АОП: 9094281

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Променено: 03.07.2020
Статус: Изпълнена
Начало: 30.04.2019 г. Край: 03.07.2020г.

Наименование: Създаване на национално хранилище и портал за достъп до отворени данни с научна информация и надграждане на Регистъра на академичния състав и защитените дисертационни трудове, с две обособени позиции

Краен срок за подаване на оферти: 07.06.2019 г. 17:30

детайлна информация

Номер в АОП: 00345-2019-0002

Лице за контакти: Вержиния Цанкова
Телефон: (+359 2) 817 38 25
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: vcankova@nacid.bg

Документация


Договор


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Променено: 11.05.2020
Статус: Изпълнена
Начало: 12.02.2019 г. Край: 24.04.2020г.

Наименование: Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация, с три обособени позиции

Краен срок за подаване на оферти: 22.03.2019 г. 17:30

детайлна информация

Номер в АОП: 00345-2019-0001

Лице за контакти: Вержиния Цанкова
Телефон: (+359 2) 817 38 25
Факс: (+359 2) 817 38 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: vcankova@nacid.bg

Документация


Договор


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Променено: 30.11.2018
Статус: Възложена
Начало: 23.10.2018 г.

Наименование: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и документация

Краен срок за подаване на оферти: 05.11.2018 г. 17:00

детайлна информация

Номер в АОП: 9082586

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ
Променено: 05.11.2018
Статус: Възложена
Начало: 10.10.2018 г.

Наименование: Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на Национален център за информация и документация в административната сграда, находяща се в гр. София, бул. "Д-р Г. М Димитров" № 52А за срок от 5 години.

Краен срок за подаване на оферти:

детайлна информация

Номер в АОП: 872177

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Променено: 11.07.2019
Статус: Изпълнена
Начало: 01.10.2018 г. Край: 05.07.2019г.

Наименование: Реализиране на 8 броя специализирани обучения за администрацията на НАЦИД

Краен срок за подаване на оферти: 26.10.2018 г. 17:30

детайлна информация

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Променено: 05.11.2018
Статус: Изпълнена
Начало: 08.05.2018 г. Край: 01.11.2018г.

Наименование: Създаване на електронен регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове.

Краен срок за подаване на оферти: 12.06.2018 г. 17:30

детайлна информация

Номер в АОП: 00345-2018-0001

Лице за контакти: Вержиния Цанкова
Телефон: (+359 2) 817 38 25
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: vcankova@nacid.bg

Документация


Договор


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Променено: 31.12.2018
Статус: Изпълнена
Начало: 06.11.2017 г.

Наименование: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и документация

Краен срок за подаване на оферти: 17.11.2017 г. 17:00

детайлна информация

Номер в АОП: 9070298

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Променено: 05.11.2017
Статус: Изпълнена
Начало: 12.06.2017 г.

Наименование: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и документация

Краен срок за подаване на оферти: 23.06.2017 г. 17:00

детайлна информация

Номер в АОП: 9065419

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
Променено: 13.11.2017
Статус: Изпълнена
Начало: 31.03.2017 г. Край: 07.11.2017г.

Наименование: Надграждане на Регистъра за научната дейност в Република България с включване на нови модули и разширяване на функционалности на съществуващите

Краен срок за подаване на оферти: 05.05.2017 г. 17:30

детайлна информация

Номер в АОП: 00345-2017-0001

Лице за контакти: Вержиния Цанкова
Телефон: (+359 2) 817 38 25
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: vcankova@nacid.bg

Документация


Договор


ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
Променено: 06.12.2016
Статус: Изпълнена
Начало: 06.07.2016 г. Край: 05.12.2016г.

Наименование: Създаване на информационен портал „Национална педагогическа мрежа”

Краен срок за подаване на оферти: 29.07.2016

детайлна информация