Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Съдържание на страницата

Съдържание на страницата

Готови продукти

Предлагаме на Вашето внимание готови информационни продукти, които можете да заявите.

Продуктите са изготвени в отговор на запитвания от различни институции и организации по актуални проблеми на училищното образование, възпитанието и развитието на подрастващите; висшето образование, науката, технологичното развитие и иновациите. Предоставят се в електронен формат.

Секция Видове продукти

Реферативният обзор съдържа реферати на първоизточници, подбрани по определена тема и представя състоянието и тенденциите в нейното развитие. Реферативните обзори се изготвят на български език въз основа на авторитетни чуждестранни информационни източници, представени в библиографски списък към реферативния обзор.

Фактографската справка съдържа систематизирано описание на издирена фактографска информация по конкретна тема в текстов или табличен вид.

Тематичната библиографска справка е библиографски списък на публикации (книги, статии, дисертации и др.), издирени по определена тема и параметри, зададени от заявителя /години на публикуване, езици, вид на публикациите и др./.

Тематичният подбор съдържа текстове на публикации, нормативни и официални документи и др.п. на оригиналния език на публикуване по определена тема и библиографски списък на издирените публикации. Подборът е резултат от издирване в сайтове на институции и организации, чуждестранни бази данни, периодични издания и други източници на информация.