Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Тематични подбори

ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ, ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Тематичният подбор представя подбрани източници, групирани в три раздела: хронология на стратегическите европейски и национални нормативни документи, иновативни практики на висшите училища и иновативни практики в българското висше образвание (книги и статии).

2016 г., 8 стр.

6 лв

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ЗА ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО НАУЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Представени са (с кратка анотация) инфраструктури и добри практики за отворен достъп до научна информация.

2013 г., 23 док.

69 лв

МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА В ЕС (ПРИЧИНИ И МЕРКИ ЗА СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМА)

Представени са както европейски и международни политически документи и анализ относно младежката безработица, така и документи за измеренията на проблема и мерките за неговото преодоляване в България.

2013 г., 19 док.

57 лв

ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БРАЗИЛИЯ. РЕЙТИНГ НА НАЙ-ДОБРИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ (СВЕТОВНИ И НАЦИОНАЛНИ КЛАСАЦИИ)

Селектирани са 10 най-важни източници на информация, представящи висшето образование в Бразилия. В табличен вид е приложена класация на най-добрите бразилски университети за 2012 г. и тяхното място в рейтинга. Допълнително са указани и две от най-популярните рейтингови системи за световни университети.

2013 г., 10 док.

30 лв