Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Регистър за научната дейност в Република България

За регистъра

Регистърът за научната дейност в Република България е публичен и се поддържа от Министерство на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД).

НАЦИД извършва първоначалната регистрация на научните организации в Регистъра и удостоверява вписването им, като издава удостоверение за вписване при поискване.

Заявления за вписване или издаване на удостоверение се подават на хартиен и електронен носител на посочената контактна информация.

Срокът за вписване или издаване на удостоверение е до три работни дни.

Регистър за научната дейностСистема за оторизирани представители

Образци на документи

Вписване на физически и юридически лица, кандидатствали и получили финансиране за научноизследователска дейност