Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата

Актуална периодика

Списък на българските и чуждестранните периодични издания, получавани в библиотеката през 2023 г.

Български периодични издания

ISSNЗаглавие
1314-9709MEDICAL magazine
1313-6577Аграрни науки
Аеро
0861-3990Аз буки
2367-5985Академичен форум "Интегрална музикална теория"
0324-1254Архитектура
1311-7211АТТ Автотранспортна техника
0324-1653Балканско езикознание
1314-7285ББИА онлайн
1312-2118БДС Официален бюлетин
0861-847ХБиблиотека
1312-6016Бизнес посоки
0861-6604Бизнес управление
1311-8544Българистика
1310-5213Българска етнология
0323-9519Български език и литература
1310-0254БЪЛГАРСКИ ЗАКОННИК
0861-7813БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ПО ПСИХОЛОГИЯ
0324-0711Бюлетин за строителство и архитектура
0324-1610Геодезия, картография, земеустройство
1310-2265Геология и минерални ресурси
1312-4579Геополитика
1311-221XГодишник на Бургаски свободен университет
0323-9470Годишник на СА "Д. А. Ценов" Свищов
0861-7570Гора
2535-0706Детска градина
1310-3091Дневен труд
1310-1331Доклади на Българската академия на науките
1310-0580Дом, дете, детска градина
1311-8668Екологично инженерство и опазване на околната среда
1314-5991Екология и инфраструктура
0861-4717Електротехника и електроника
1314-0671Енерджи ревю
0310-683xЖелезопътен транспорт
1313-9568Знание
1310-6686ИЗВЕСТИЯ НА ТУ ГАБРОВО
1314-376ХИкономика
1314-3123Икономика 21
0013-2993Икономическа мисъл
1312-5281Икономически и социални алтернативи
0205-3292Икономически изследвания=Economic studies
1311-0470Инженеринг ревю
1312-5702Инженерни науки
0861-3710История
0861-1718Критика и хуманизъм
1314-9237Литературна мисъл
0204-6881Математика
1310-2230Математика и информатика
0025-455xМашиностроене и електротехника
0324-1092Международни отношения
Мениджър
1312-3823Механика транспорт комуникации
0861-5713МИННО ДЕЛО И ГЕОЛОГИЯ
2367-6558Млад форум
0323-9004Народностопански архив
0205-0617Население
0861-9344Научни трудове на Университета за национално и световно стопанство - София
0861-475XОбразование
1311-4905Образование и специализация в чужбина
1312-1170Опаковки и печат
1312-3181Организация и управление на училището и детската градина
0861-3982Педагогика
0204-9953Полиграфия
1310-7348Правна мисъл
0032-9371Проблеми на изкуството
1314-555XПрофесионално образование
0568-465XРастениевъдни науки
1310-9901Седмичен законник
1310-6600Сердика математическо списание
1311-9060Следва
0324-1572Социологически проблеми
2367-7821Специална педагогика и логопедия
0007-3989Списание на Българската академия на науките
1310-3393Спорт и наука
1310-7364Статистически годишник на РБ
1310-0270Стратегии на образователната и научната политика
1313-9924Съвременна хуманитаристика
0204-6962Съвременник
0204-8701Съпоставително езикознание
Твоите технологии
1310-912хТекстил и облекло
1313-3861Техносфера
Труд и право
0205-1354Учителско дело
0205-1354Учителско дело
0861-6302Философия
2534-999ХайТек
0861-9255Химия. Природни науки в образованието
1311-0179Хранително-вкусова промишленост
0204-6377Целулоза и хартия
0205-1834Чуждоезиково обучение
1314-3565Advances in Bulgarian Science
1312-0425Auto билд bg
0324-1130Bulgarian chemical communications
1310-0351Bulgarian journal of agricultural science
1312-7462ECONOMIC ALTERNATIVES
1311-0918Ethnologia Bulgarica: Yearbook of Bulgarian еthnology and folklore
1994-7658EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM RESEARCH
1313-8251International journal on information technologies and security
1314-7471Journal of chemical тechnology and metallurgy
1311-5065Journal of environmental protection and ecology
0861-9786Journal of materials science and technology
1312-6571National geographic България
2534-9333Tradition and modernity in veterinary medicine
1313-7050Trakia journal of Sciences
1312-5486YEARBOOK of UNWE = Годишник на УНСС

Чуждестранни периодични издания

ISSNЗаглавие
Библиотечно-информационны системы и инновации в электронной среде
1726-667XВысшее образование сегодня
1609-4646Инновации в образовании
1560-1374Педагогика
1998-1740Стандарты и мониторинг в образовании
0007-2842ADAC motorwelt
1024-7696Buletinul matematica
0304-288XCERN COURIER
0235-7216CHEMIJA / CHEMISTRY
CHRISTOPHORUS
1561-4042Computer science journal of Moldova
CSTC Contact
0722-2912DIN Mitteilungen
1335-342XEkologia
0018-2079HIROSHIMA MATHEMATICAL JOURNAL
0018-974XIfo Schnelldienst
0020-7926IMN International mathematical news
Inossidabile
0253-3715ISR INTERNATIONALE SEILBAHN RUNDSCHAU
2300-1364Journal of sustainable mining
0016-7630Journal of the geological society of Japan
0025-5645JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN
1648-8504LITHUANIAN JOURNAL OF PHYSICS
0930-8741MARKT IN GRUN
1345-4099NHK BROADCAST TECHNOLOGY
0029-5515Nuclear fusion
0473-2812OIML bulletin
1357-731XPPCJ POLYMER PAINT COLOUR JOURNAL
1619-9073Process Worldwide
Research-EU
1341-6510SGI Quarterly
0376-6411Terra et aqua
Terre cuite et construction
0385-275XTransactions of the society of heating, air-conditioning and sanitary engineers of Japan
1238-2388VAISALA NEWS
0029-9650VGI Oesterreichische zeitschrift fuer vermessungswesen und geoinformation
1436-9095Wasser und abfall
WASSER, ENERGIE, LUFT
0043-7131Wochenblatt fur papierfabrikation
0341-0552ZI ZIEGELINDUSTRIE INTERNATIONAL
0949-0205ZKG international