Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.


Съдържание на страницата

Актуална периодика

Списък на българските и чуждестранните периодични издания, получавани в библиотеката през 2021 г.

Български периодични издания

ISSNЗаглавие
1314-9709MEDICAL magazine
Аеро
0861-3990Аз буки
2367-5985Академичен форум "Интегрална музикална теория"
0324-1254Архитектура
1311-7211АТТ Автотранспортна техника
0324-1653Балканско езикознание
1314-7285ББИА онлайн
1312-2118БДС Официален бюлетин
0861-847ХБиблиотека
1312-6016Бизнес посоки
0861-6604Бизнес управление
1311-8544Българистика
1310-5213Българска етнология
0323-9519Български език и литература
0324-0711Бюлетин за строителство и архитектура
0324-1610Геодезия, картография, земеустройство
1310-2265Геология и минерални ресурси
1312-4579Геополитика
1311-221XГодишник на Бургаски свободен университет
0323-9470Годишник на СА "Д. А. Ценов" Свищов
0861-7570Гора
2535-0706Детска градина
1310-3091Дневен труд
1310-1331Доклади на Българската академия на науките
1310-0580Дом, дете, детска градина
1311-8668Екологично инженерство и опазване на околната среда
1314-5991Екология и инфраструктура
0861-4717Електротехника и електроника
1314-0671Енерджи ревю
0310-683xЖелезопътен транспорт
1313-9568Знание
1314-376ХИкономика
1314-3123Икономика 21
0013-2993Икономическа мисъл
1312-5281Икономически и социални алтернативи
0205-3292Икономически изследвания=Economic studies
1311-0470Инженеринг ревю
1312-5702Инженерни науки
0861-3710История
0861-1718Критика и хуманизъм
1314-9237Литературна мисъл
0204-6881Математика
1310-2230Математика и информатика
0025-455xМашиностроене и електротехника
0324-1092Международни отношения
Мениджър
1312-3823Механика транспорт комуникации
2367-6558Млад форум
0323-9004Народностопански архив
0205-0617Население
0861-3362Наука
0861-9344Научни трудове на Университета за национално и световно стопанство - София
0861-475XОбразование
1311-4905Образование и специализация в чужбина
1312-1170Опаковки и печат
1312-3181Организация и управление на училището и детската градина
0861-3982Педагогика
0204-9953Полиграфия
1310-7348Правна мисъл
0032-9371Проблеми на изкуството
1314-555XПрофесионално образование
0568-465XРастениевъдни науки
1310-9901Седмичен законник
1310-6600Сердика математическо списание
1311-9060Следва
1311-9060Следва
0324-1572Социологически проблеми
2367-7821Специална педагогика и логопедия
0007-3989Списание на Българската академия на науките
1310-3393Спорт и наука
1310-7364Статистически годишник на РБ
1310-0270Стратегии на образователната и научната политика
1313-9924Съвременна хуманитаристика
0204-6962Съвременник
0204-8701Съпоставително езикознание
Твоите технологии
1310-912хТекстил и облекло
1313-3861Техносфера
Труд и право
0205-1354Учителско дело
0861-6302Философия
2534-999ХайТек
0861-9255Химия. Природни науки в образованието
1311-0179Хранително-вкусова промишленост
0204-6377Целулоза и хартия
0205-1834Чуждоезиково обучение
1314-3565Advances in Bulgarian Science
1312-0425Auto билд bg
0324-1130Bulgarian chemical communications
1310-0351Bulgarian journal of agricultural science
1312-7462ECONOMIC ALTERNATIVES
1311-0918Ethnologia Bulgarica: Yearbook of Bulgarian еthnology and folklore
1994-7658EUROPEAN JOURNAL OF TOURISM RESEARCH
1312-4730INFO свят
1313-8251International journal on information technologies and security
1314-7471Journal of chemical тechnology and metallurgy
1311-5065Journal of environmental protection and ecology
0861-9786Journal of materials science and technology
1312-6571National geographic България
2534-9333Tradition and modernity in veterinary medicine
1313-7050Trakia journal of Sciences
1312-5486YEARBOOK of UNWE = Годишник на УНСС

Чуждестранни периодични издания

ISSNЗаглавие
Библиотечно-информационны системы и инновации в электронной среде
1726-667XВысшее образование сегодня
1609-4646Инновации в образовании
0130-9765Научные и технические библиотеки
1560-1374Педагогика
1998-1740Стандарты и мониторинг в образовании
0007-2842ADAC motorwelt
1024-7696Buletinul matematica
0304-288XCERN COURIER
0235-7216CHEMIJA / CHEMISTRY
CHRISTOPHORUS
1561-4042Computer science journal of Moldova
CSTC Contact
0722-2912DIN Mitteilungen
1335-342XEkologia
0018-2079HIROSHIMA MATHEMATICAL JOURNAL
0018-974XIfo Schnelldienst
0020-7926IMN International mathematical news
Inossidabile
0253-3715ISR INTERNATIONALE SEILBAHN RUNDSCHAU
2300-1364Journal of sustainable mining
0016-7630Journal of the geological society of Japan
0025-5645JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN
1648-8504LITHUANIAN JOURNAL OF PHYSICS
0930-8741MARKT IN GRUN
1345-4099NHK BROADCAST TECHNOLOGY
0029-5515Nuclear fusion
0473-2812OIML bulletin
1357-731XPPCJ POLYMER PAINT COLOUR JOURNAL
1619-9073Process Worldwide
Research-EU
1341-6510SGI Quarterly
0376-6411Terra et aqua
Terre cuite et construction
0385-275XTransactions of the society of heating, air-conditioning and sanitary engineers of Japan
1238-2388VAISALA NEWS
0029-9650VGI Oesterreichische zeitschrift fuer vermessungswesen und geoinformation
1436-9095Wasser und abfall
WASSER, ENERGIE, LUFT
0043-7131Wochenblatt fur papierfabrikation
0341-0552ZI ZIEGELINDUSTRIE INTERNATIONAL
0949-0205ZKG international