Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата

Дигитална колекция

Дигиталната колекция представя част от редките и ценни старопечатни издания в областта на педагогиката от края на 19 век, които библиотеката на НАЦИД притежава.

Списък с книги

1869-1801

АН, Франц

Французка граматика за класическите граждански училища от д-р Ф. Ан / Превод от К. Ив. Търновский. - 1. изд. - Виена : У книгопечатн. Л. Сомера и сие, 1869. - 279 с. ; 19,3 см

Изтегли

1841-1812

АПРИЛОВ, Васил Евстатиев

Българските книжници или на кое словенско племе собствено принадлежи кириловската азбука / сочини Василий Априлов. - Одеса : В Градската типография, 1841. - 31 с. ; 18 см

Изтегли

1844-1810

БУСИЛИН, Георги Попилиев

Български буквар / На иждивение московскаго купца Ангели Николаевича Хаджогло из града Русчук. - Москва : В Университетската печатня, 1844. - 117, [1] с. ; 18,5 см

Изтегли

1843-1811

ГЕРАКИС, Атанасиос

Стихийная аритметика : Во употребление болгарских училищ / Сочинена на гречески от г. Ат. Гераки ; А на болгарский язик преведена от Сави Илиевича, панигюрца. - В Смирне : В типографии А. Дамианова, 1843. - [3], 144 c. ; 18,5 см

Изтегли

1872-1813

ДАНОВ, Христо Груев

Втора четеница за ученици в главни училища / Събрана и нарядена от Хр. Г. Данов. - 3. изд. - Пловдив и др. : Книжарница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1872 (Въ[в] Виена : У книгопечатн. Л. Сомер и с-ие). - VII, 120 с. : с ил. ; 21 см

Изтегли

1859-1803

ДАНОВ, Христо Груев

Пространна числителница с прибавление приличнити задатци на всяко действие / нарядил Х. Г. Данов ; издава ся от содружеството на Блъгарската книгопродавница в Пловдив. - Пеща : У книгопечятн. Алойзия Бучянский, 1859. - 190 с. ; 18,1 см

Изтегли

1872-1814

КАРОЛЕВ, Рачо Михов

Ръководство по звучната метода за учителите в първоначалните училища / Съставено от Р. К-ва ; Напечатано с иждивението на учителя Цветка Н. Самарджиева. - Цариград : В печатницата на в. "Македония", 1872. - Х, 11-56 с., 1 л. : табл. ; 19 см

Изтегли

1858-1806

none

КНИЖКА за благонравието / преведена [от френски] от Христо Д. Ваклидова, възпитаника от Бебешкото французско училище ;

извадена на свят с иждивението на Димитрия Добровича и Георгия Василева ; продава ся за полза на българската книжнина. - Цариград - Галата : В книгопечятницата на Д. Цанкова и Б. Миркова, 1858. - [8], 38 с. ; 21,5 см

Изтегли

1873-1815

КРИЛОВ, Иван Андреевич

Басни : Книжка I / [Прев.] Илия Христович. - Русе : В печатницата на Дунавската област, 1873. - 16 с. ; 19 см

Изтегли

1873-1816

МАЛИНИН, Александър Фьодорович

Космография : (Ръководство за училищата) : Със 101 фигури / съставили А. Малинин и К. Буренин, преподаватели в 4-та Московска гимназия ;

от третото изправено и допълнено издание превел Д. Енчев. - В Търново : Книгопродавница Момчилова и сие, 1873 (Въ[в] Виена : У книгопечатница Л. Сомер и сие). - IV, 5-200, [4] с. ; 18,8 см

Изтегли

1868-1802

МОМЧИЛОВ, Иван Николов

Граматика за новобългарския език / От Ив. Н. Момчилова. - 1. изд. - Русчук : В печатницата на Дунавската област, 1868. - IV, II, 3-160 с. ; 20,1 см

Изтегли

1844-1809

none

НАЧАЛНОЕ учение человеком хотящим учитиса книг Божественнаго писания. - В Букуресте : В типографии канцеляриста Петра Сапунова, 1844. - 21 л. ; 16 см

Изтегли

1858-1805

none

НЕЩО за безкнижните человеци / [прев. от руски Б. Петков]. - [3. изд., с променен език и правопис]. - Цареград : В печятницата Папазиянова, 1858. - 24 с. ; 18,5 см

Изтегли

1858-1807

ОБРАДОВИЧ, Доситей

Ижица Доситея Обрадовича / преведе от сърбски на български язик Теодор Т. Хрулев, взаимноучител свищовский ; напечата се с иждивението на Йована Стоянова, мер. - Букурещ : В типографията Нифона митрополита, 1858. - 39 с. ; 18,9 см

Изтегли

1858-1804

РОБОВСКИ, Стоян Попандреев

Учебна книжка за образованието на децата : книжка I / превел [и съставил] Стоян П. Андреев С. Робовский еленчянин. - Цариград : В печятницата Тадея Дивитчияна, 1858. - [2], 35 с. ; 18,9 см

Изтегли

1875-1818

none

СОКОЛ : Сборник от разни списания за прочитане : За учебните заведения : Кн. 1.

/ [Състав. Л. Каравелов]. - В Свищов и др. : Издала книжарницата на Д. Манчова и с-ие в Свищов, в Пловдив и в Битола, 1875 (Букурещ : В печатницата на "Знание"). - V, 6-192 с. ; 21,7 см

Изтегли

1851-1808

ШЛЬОЦЕР, Аугуст Лудвиг фон

Ведение в всеобща история : ч. 1-2 / превел от руски Атанасий Чолаков Хиляндарец. - В Цариград : типографията на Ц. вестник, 1851. - 206 с. ; 20,7 см

Изтегли

none