Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Регистър Виза “D”

Регистърът на издадените удостоверения за целите на издаване на виза за дългосрочно пребиваване (виза тип „D“) на граждани на трети страни, приети за обучение в български висши училища и научни организации се поддържа от министъра на образованието и науката чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД). Целта на информационната система е електронизиране и оптимизиране на процеса по издаване на посочените удостоверения на кандидат-студенти от трети страни, кандидатстващи при условията на чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование. Достъпът до Системата е ограничен само за упълномощените представители от висшите училища, научните организации, Министерство на образованието и науката, Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи и НАЦИД.

Порталът към Информационната система предоставя възможност за проверка на вече издадено удостоверение.

Регистър Виза “D”Система за оторизирани представители