Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Национална електронна студентска карта (НЕСК)

Достъп до НЕСК

Национална електронна студентска карта

Националната електронна студентска карта (НЕСК) е модул към Регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти (РДПЗСД), който се поддържа от Националния център за информация и документация (НАЦИД) на основание чл. 10, ал. 2, т. 3, б. „в“ от Закона за висшето образование във връзка с чл. 13 от Наредба № 1 от 13 януари 2023 г. за регистъра на всички действащи, прекъснали и завършили студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления.

НЕСК се издава на всеки действащ студент или докторант в Република България въз основа на подадена информация от висше училище или научна организация към НАЦИД. Издаването, свалянето и използването на НЕСК е безплатно. Студентите и докторантите могат да достъпят своята електронна карта, веднага щом активират профила си в портал „Национална електронна студентска карта“. Електронната карта може да бъде свалена като .pdf документ или да се показва директно от мобилното устройство. Валидна е за целия период на обучение.

Публичната част на портал „Национална електронна студентска карта“ позволява на всяко заинтересовано лице да провери валидността на НЕСК и актуалния статус на студент или докторант.