Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата

Световни информационни ресурси

В рамките на националния лиценз, осигурен от Министерство на образованието и науката и чрез участието ни в Българския информационен консорциум предоставяме за читателите достъп до следните информационни платформи:

WEB OF SCIENCEV TM

Logo: Web of Science - Thomson Reuters

Световен лидер в предоставянето на реферативна научна литература и информация за цитирания на публикации във всички области на природните, приложните, обществените, хуманитарните науки и изкуство. Достъпни са следните базите данни:

 • Web of Science TM Core Collection
 • BIOSIS Citation IndexSM
 • MEDLINE®
 • SciELO Citation Index

ELSEVIER - Scopus

Logo: Scopus

Реферативна база данни с препратки към цитирания на публикации от над 16000 рецензирани периодични издания в областта на научна, техническа и медицинска литература. Обхваща следните области:

 • Обществени науки
 • Медицински науки
 • Физика
 • Социални науки

ELSEVIER - ScienceDirect

Logo: ScienceDirect

Основен изследователски ресурс за милиони учени във всички научни области. Предлага един от най-обемните електронни архиви с пълнотекстви списания и книги.

 • Физически и инженерни науки
 • Науки за живота
 • Здравеопазване
 • Социални науки и хуманитаристика

EBSCOhost Research Databases

Logo: EBSCOhost

Колекция от изследователски бази данни във всички научни области, включително информационни и библиотечни науки и образование.

 • Academic Search Complete
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 • GreenFILE
 • Teacher Reference Center
 • European Views of the Americas: 1493 to 1750
 • Health Source - Consumer Edition