Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Световни информационни ресурси

В рамките на националния лиценз, осигурен от Министерство на образованието и науката и чрез участието ни в Българския информационен консорциум предоставяме за читателите достъп до следните информационни платформи:

WEB OF SCIENCEV TM

Logo: Web of Science - Thomson Reuters

Световен лидер в предоставянето на реферативна научна литература и информация за цитирания на публикации във всички области на природните, приложните, обществените, хуманитарните науки и изкуство. Достъпни са следните базите данни:

 • Web of Science TM Core Collection
 • BIOSIS Citation IndexSM
 • MEDLINE®
 • SciELO Citation Index

ELSEVIER - Scopus

Logo: Scopus

Реферативна база данни с препратки към цитирания на публикации от над 16000 рецензирани периодични издания в областта на научна, техническа и медицинска литература. Обхваща следните области:

 • Обществени науки
 • Медицински науки
 • Физика
 • Социални науки

ELSEVIER - ScienceDirect

Logo: ScienceDirect

Основен изследователски ресурс за милиони учени във всички научни области. Предлага един от най-обемните електронни архиви с пълнотекстви списания и книги.

 • Физически и инженерни науки
 • Науки за живота
 • Здравеопазване
 • Социални науки и хуманитаристика

EBSCOhost Research Databases

Logo: EBSCOhost

Колекция от изследователски бази данни във всички научни области, включително информационни и библиотечни науки и образование.

 • Academic Search Complete
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 • GreenFILE
 • Teacher Reference Center
 • European Views of the Americas: 1493 to 1750
 • Health Source - Consumer Edition