Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Актуални програми и събития

Месечен електронен бюлетин. Бюлетинът съдържа актуална информация за:

 • национални програми и конкурси
 • европейски и международни програми и конкурси
 • продължаващо образование и обучение
 • конференции, семинари, покани за публикации
 • нови информационни продукти и издания на нацид

От м. април 2016 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.