21.01.2021 ЗА ГРАЖДАНИТЕ – промяна на работното време Уважаеми госпожи и господа,
От 22.01.2021 г. Центърът за административно обслужване (ЦАО) и библиотеките ще работят с читатели и посетители с нормалното си работно време от 8:00 ч. до 18:30 ч. всеки работен ден, с изключение на официалните празници.

27.11.2020 ЗА ГРАЖДАНИТЕ Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, по възможност ползвайте електронните услуги на НАЦИД, достъпни на адрес: https://portal.nacid.bg/

27.11.2020 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ – промяна на работното време Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка

Уважаеми госпожи и господа,

До 21.01.2021 г. Центърът за административно обслужване (ЦАО) и библиотеките ще работят с читатели и посетители при спазването на следните правила:

 1. Задължително използване на маски от посетителите и служителите.
 2. Не се допускат посетители с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други).
 3. Задължителна дезинфекция на ръцете на входа на ЦАО и преди влизане в читалните.
 4. Спазване на дистанция между отделните посетители и служителите не по-малка от 1,5 метра.
 5. В ЦАО се допускат едновременно не повече от 3 посетители.
 6. В отделните читални се допускат читатели, както следва:
  • Информационен център – 5 читатели;
  • Читалня 1 – 5 читатели;
  • Читалня 2 – 5 читатели;
  • Читалня 3 (Педагогика) – 3 читатели.
 7. Поръчване на не повече от 5 библиотечни материали в една заявка.
 8. Не се допуска струпване на хора (служители и посетители). В случай на нужда се изчаква извън ЦАО и библотеката при правилото максимум 1 човек на кв. метър и разстояние не по-малко от 1,5 метра.

Работното време на ЦАО и библиотеките е от 09.00 часа до 17.30 часа.

08.10.2020 ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19

Уважаеми госпожи и господа,

В изпълнение на Заповед № РД 01-548 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-19-74 от 02.10.2020 г. на изпълнителния директор на НАЦИД, в срока на обявената извънредна епидемична обстановка, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19

Центърът за административно обслужване (ЦАО) и библиотеките ще работят с посетители при спазването на следните противоепидемични мерки:

 1. Забранява се достъпа на посетители без защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (шлем, кърпа, шал и др.).
 2. Не се допускат посетители с видими прояви на остри респираторни болести.
 3. Задължителна дезинфекция на ръцете на входа на ЦАО и читалните.
 4. В Центъра за административно обслужване се допускат едновременно не повече от трима посетители на дистанция от 1,5 метра, а изчакващите реда си са длъжни да спазват същата дистанция, в т.ч. и на прилежащите площи на открито.
 5. В читалните на Научно-техническа и педагогическа библиотека се допускат читатели при дистанция от 1,5 метра помежду им и поръчване на не повече от 5 библиотечни материали в една заявка, както следва:
  • Информационен център – 5 читатели;
  • Читалня 1 - 5 читатели;
  • Читалня 2 - 5 читатели;
  • Читалня 3 (Педагогика) - 3 читатели.
 6. Заявки на читатели се приемат до 18:00 часа.
 7. Не се допуска струпване на хора (служители и посетители).

За да заявите административна услуга, предоставяна от НАЦИД, да подадете/получите съответен документ Ви препоръчваме:

 • Приоритетно използвайте електронните административни услуги на НАЦИД.
 • Използвайте алтернативни методи за заявяване и получаване на заявената от Вас услуга, например чрез писмо или по електронна поща.
 • Използвайте алтернативни методи за получаване на информация и за проследяване на Вашата преписка – чрез телефон или електронна поща.
 • Ако се налага да посетите сградата на НАЦИД се уверете, че нямате грипоподобни симптоми, спазвайте висока лична хигиена и носете защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (шлем, кърпа, шал и др.).
 • Използвайте осигурените дезинфектанти на входа на сградата и преди подаване/получаване на документите.

При наличие на опашка или струпване на повече граждани запазете спокойствие и изчакайте търпеливо реда си, като осигурите не по-малко от 1,5 метра дистанция между вас и останалите посетители.
Нека сме отговорни, дисциплинирани и социално ангажирани!!!

Можете да използвате система за сигурно електронно връчване

Възползвайте се от възможностите, които дава Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), чрез уеб-базиран потребителски интерфейс на адрес: edelivery.egov.bg

Достъпът се осъществява след регистрация чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ. За осигуряване на КЕП доставчици на удостоверителни услуги ще издават едномесечен безплатен електронен подпис, като предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. Още информация

Информационни издания