НАЦИД

Бърза навигация


08.10.2020 ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19

Уважаеми госпожи и господа,

В изпълнение на Заповед № РД 01-548 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-19-74 от 02.10.2020 г. на изпълнителния директор на НАЦИД, в срока на обявената извънредна епидемична обстановка, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19

Центърът за административно обслужване (ЦАО) и библиотеките ще работят с посетители при спазването на следните противоепидемични мерки:

 1. Забранява се достъпа на посетители без защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (шлем, кърпа, шал и др.).
 2. Не се допускат посетители с видими прояви на остри респираторни болести.
 3. Задължителна дезинфекция на ръцете на входа на ЦАО и читалните.
 4. В Центъра за административно обслужване се допускат едновременно не повече от трима посетители на дистанция от 1,5 м, а изчакващите реда си са длъжни да спазват същата дистанция, в т.ч. и на прилежащите площи на открито.
 5. В читалните на Научно-техническа и педагогическа библиотека се допускат читатели при дистанция от 1,5 м помежду им и поръчване на не повече от 5 библиотечни материали в една заявка, както следва:
  • Информационен център – 5 читатели;
  • Читалня 1 - 5 читатели;
  • Читалня 2 - 5 читатели;
  • Читалня 3 (Педагогика) - 3 читатели.
 6. Заявки на читатели се приемат до 18:00 часа.
 7. Не се допуска струпване на хора (служители и посетители).

За да заявите административна услуга, предоставяна от НАЦИД, да подадете/получите съответен документ Ви препоръчваме:

 • Приоритетно използвайте електронните административни услуги на НАЦИД.
 • Използвайте алтернативни методи за заявяване и получаване на заявената от Вас услуга, например чрез писмо или по електронна поща.
 • Използвайте алтернативни методи за получаване на информация и за проследяване на Вашата преписка – чрез телефон или електронна поща.
 • Ако се налага да посетите сградата на НАЦИД се уверете, че нямате грипоподобни симптоми, спазвайте висока лична хигиена и носете защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (шлем, кърпа, шал и др.).
 • Използвайте осигурените дезинфектанти на входа на сградата и преди подаване/получаване на документите.

При наличие на опашка или струпване на повече граждани запазете спокойствие и изчакайте търпеливо реда си, като осигурите не по-малко от 1,5 метра дистанция между вас и останалите посетители.
Нека сме отговорни, дисциплинирани и социално ангажирани!!!

Можете да използвате система за сигурно електронно връчване

Възползвайте се от възможностите, които дава Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), чрез уеб-базиран потребителски интерфейс на адрес: edelivery.egov.bg

Достъпът се осъществява след регистрация чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ. За осигуряване на КЕП доставчици на удостоверителни услуги ще издават едномесечен безплатен електронен подпис, като предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. Още информация