15.05.2020 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИТЕ
Във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка

Уважаеми госпожи и господа,

В изпълнение на Заповед № РД 01-263 и Заповед № РД 01-262 от 14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването,
Заповед № РД-19-41/15.05.2020 г. на Изпълнителния директор на НАЦИД и обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка по предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната, Центърът за административно обслужване (ЦАО) и библиотеките ще работят с читатели и посетители при спазването на следните правила:

 1. Задължително използване на маски от посетителите и служителите.
 2. Не се допускат посетители с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други).
 3. Задължителна дезинфекция на ръцете на входа на ЦАО и преди влизане в читалните.
 4. Спазване на дистанция между отделните посетители и служителите не по-малка от 2 м.
 5. В ЦАО се допускат едновременно не повече от 3 посетители.
 6. В отделните читални се допускат читатели, както следва:
  • Информационен център – 5 читатели;
  • Читалня 1 - 5 читатели;
  • Читалня 2 - 5 читатели;
  • Читалня 3 (Педагогика) - 3 читатели.
 7. Поръчване на не повече от 5 библиотечни материали в една заявка. Заявки се приемат до 18.00 часа.
 8. Не се допуска струпване на хора (служители и посетители). В случай на нужда се изчаква извън ЦАО и библотеката при правилото максимум 1 човек на кв. метър и разстояние не по-малко от 2 м.

Работното време на Центъра за административно обслужване и библиотеките е от 08.00 часа до 18.30 часа.

16.03.2020 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ
Във връзка с въведените допълнителни мерки по препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространяването на COVID 19, Ви уведомяваме за стъпките, които следва да направите, за да получите административна услуга, предоставяна от НАЦИД, да подадете/получите съответен документ

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с въведените допълнителни мерки по препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространяването на COVID 19, Ви уведомяваме за стъпките, които следва да направите, за да получите административна услуга, предоставяна от НАЦИД, да подадете/получите съответен документ:

 1. Работното време на Центъра за административно обслужване на НАЦИД е от 09.00 до 17.30 часа от понеделник до петък.
 2. Приоритетно използвайте електронните административни услуги на НАЦИД.
 3. Използвайте алтернативни методи за заявяване и получаване на заявената от Вас услуга, например чрез писмо или по електронна поща или използвайте електронни услуги.
 4. Използвайте алтернативни методи за проследяване на Вашата преписка – чрез телефон или електронна поща.
 5. Ако няма наложителна причина да подадете/получите/ документ или заявите и/или получите административна услуга точно в този момент – отложете посещението в сградата на НАЦИД.
 6. Ако се налага да посетите сградата на НАЦИД, моля уверете се, че нямате грипоподобни симптоми, спазвайте висока лична хигиена и по възможност носете предпазни средства.
 7. При струпване на граждани в местата за подаване/получаване на документи, моля изчакайте реда си като осигурите не по-малко от 1 метър между вас и останалите посетители.
 8. Използвайте осигурените дезинфектанти преди подаване/получаване на документите.

При наличие на опашка или струпване на повече граждани, моля запазете спокойствие, нека сме отговорни, дисциплинирани и социално ангажирани!!!

Можете да използвате система за сигурно електронно връчване

Възползвайте се от възможностите, които дава Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), чрез уеб-базиран потребителски интерфейс на адрес: edelivery.egov.bg

Достъпът се осъществява след регистрация чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или ПИК на НОИ. За осигуряване на КЕП доставчици на удостоверителни услуги ще издават едномесечен безплатен електронен подпис, като предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. Още информация