16.03.2020 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ
Във връзка с въведените допълнителни мерки по препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространяването на COVID 19, Ви уведомяваме за стъпките, които следва да направите, за да получите административна услуга, предоставяна от НАЦИД, да подадете/получите съответен документ

Уважаеми госпожи и господа,

Във връзка с въведените допълнителни мерки по препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространяването на COVID 19, Ви уведомяваме за стъпките, които следва да направите, за да получите административна услуга, предоставяна от НАЦИД, да подадете/получите съответен документ:

  1. Работното време на Центъра за административно обслужване на НАЦИД е от 09.00 до 17.30 часа от понеделник до петък.
  2. Приоритетно използвайте електронните административни услуги на НАЦИД.
  3. Използвайте алтернативни методи за заявяване и получаване на заявената от Вас услуга, например чрез писмо или по електронна поща или използвайте електронни услуги.
  4. Използвайте алтернативни методи за проследяване на Вашата преписка – чрез телефон или електронна поща.
  5. Ако няма наложителна причина да подадете/получите/ документ или заявите и/или получите административна услуга точно в този момент – отложете посещението в сградата на НАЦИД.
  6. Ако се налага да посетите сградата на НАЦИД, моля уверете се, че нямате грипоподобни симптоми, спазвайте висока лична хигиена и по възможност носете предпазни средства.
  7. При струпване на граждани в местата за подаване/получаване на документи, моля изчакайте реда си като осигурите не по-малко от 1 метър между вас и останалите посетители.
  8. Използвайте осигурените дезинфектанти преди подаване/получаване на документите.

При наличие на опашка или струпване на повече граждани, моля запазете спокойствие, нека сме отговорни, дисциплинирани и социално ангажирани!!!