Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Обществени поръчки след 01.10.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Променено: 12.05.2016
Статус: Изпълнена
Начало: 07.04.2016 г. Край: 12.05.2016г.

Наименование: Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за Национален център за информация и документация

Краен срок за подаване на оферти: 18.04.2016

детайлна информация

Номер в АОП: 9052207

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Променено: 18.12.2015
Статус: Изпълнена
Начало: 01.12.2015 г. Край: 18.12.2015г.

Наименование: „Доставка на моторно превозно средство с 4 + 1 места за нуждите на Националния център за информация и документация”

Краен срок за подаване на оферти: 10.12.2015 г. 17:00

детайлна информация

Номер в АОП: 9048342

Лице за контакти: Димитър Евтимов
Телефон: (+359 2) 817 38 29
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: d.evtimov@nacid.bg

Документация


Договор


Документи по изпълнение


ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Променено: 09.04.2015
Статус: Изпълнена
Начало: 10.02.2015 г. Край: 13.03.2015г.

Наименование: „Доставка на технологично оборудване и лицензи” по проект „НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-31-5/07.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд

Краен срок за подаване на оферти: 19.02.2015 г. 17:00

детайлна информация

Номер в АОП: 9038780

Лице за контакти: Вержиния Цанкова
Телефон: (+359 2) 817 38 25
Факс: (+359 2) 971 31 20
Адрес: НАЦИД, бул. “Д-р Г.М.Димитров” 52 A, София, 1125
Ел.поща: vcankova@nacid.bg

Документация


Договор


Документи по изпълнение