Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Обществени поръчки до 01.10.2014 г.

Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на служители от НАЦИД по четири обособени позиции” по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния център за информация и документация”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на служители от НАЦИД за придобиване на чуждоезикови умения - под-дейност 3 от дейност I от проектното предложение” по проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Националния център за информация и документация”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Организиране и провеждане на обучения на служители от НАЦИД” по проект „Подобряване на компетентността и ефективността на служителите в Националния център за информация и документация”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Изпълнение на строително ремонтни дейности в административна сграда, представляваща част от имот – публична държавна собственост, предоставена за управление на Националния център за информация и документация /НАЦИД/ на адрес София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52А”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Изпълнение на строително ремонтни дейности в административна сграда, представляваща част от имот – публична държавна собственост, предоставена за управление на Националния център за информация и документация /НАЦИД/ на адрес София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52А”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на НАЦИД, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52А”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Доставка и монтаж на офис оборудване за нуждите на НАЦИД, София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” №52Б, ет.7”


Вид на процедурата: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Име на поръчката: „Изпълнение на строително- монтажни работи - обособяване на работни места на етаж 7-ми с площ от 638 кв.м в административна сграда, представляваща част от имот- публична държавна собственост, предоставена за управление на Национален център за информация и документация на адрес София, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52Б”