Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Резултати от текуща анкета за 2024 г.

Вие сте потребител на електронните административни услуги на НАЦИД в качеството си на:

 • Физическо лице (100%)
 • Юридическо лице (0%)

Административната услуга, която заявихте чрез Портала за електронни услуги на НАЦИД е свързана с:

 • Издаване на удостоверение APOSTILLE (0%)
 • Академично признаване и професионални квалификации (50%)
 • Издаване на удостоверение или служебна бележка (0%)
 • Изготвяне на справка (50%)
 • Извършване на библиотечни документни услуги (0%)
 • Изготвяне на аналитични продукти (0%)
 • Достъп до обществена информация (0%)

Кои са основните източници, от които се информирахте за дейността на НАЦИД и необходимата Ви административна услуга:

 • Интернет страницата на НАЦИД (50%)
 • Център за административно обслужване (50%)
 • консултант (0%)

Лесно ли открихте на интернет страницата на НАЦИД необходимата Ви информация?

 • да (100%)
 • не (0%)

Съдържащата се на интернет страницата на НАЦИД информация за необходимата Ви административна услуга ясна, лесно разбираема и пълна ли е?

 • да (100%)
 • не (0%)

В каква степен сте удовлетворен/а от предоставената от НАЦИД информация на интернет страницата на институцията?

 • Много доволен (100%)
 • Доволен (0%)
 • Недоволен (0%)
 • Много недоволен (0%)

Колко време отне електронното заявяване на необходимата Ви административна услуга?

 • По-малко от 10 минути (100%)
 • Между 10 и 30 минути (0%)
 • Между 30 минути и 1 час (0%)
 • Повече от един час (0%)

При електронното заявяване на необходимата Ви административна услуга беше ли Ви необходима повторна консултация със служител на Центъра за административно обслужване на НАЦИД?

 • да (100%)
 • не (0%)

В каква степен сте удовлетворен/а от компетентността и отзивчивостта на служителите от Центъра за административно обслужване при осъществения контакт с тях?

 • Много доволен (100%)
 • Доволен (0%)
 • Недоволен (0%)
 • Много недоволен (0%)

Как заплатихте дължимата държавна такса/цена за заявената от Вас услуга?

 • Не се дължи държавна такса/цена за заявената услуга (0%)
 • Чрез виртуалния ПОС терминал в Портала за електронни услуги на НАЦИД (0%)
 • По банков път (50%)
 • На място в НАЦИД чрез ПОС терминал (0%)
 • На място в брой (50%)

Получихте ли резултата от заявената от Вас услуга в обявения/установения законов срок?

 • да (100%)
 • не (0%)

Каква е общата Ви оценка за организацията на административното обслужване в НАЦИД по електронен път?

 • Отлична (100%)
 • Много добра (0%)
 • Добра (0%)
 • Задоволителна (0%)
 • Неприемлива (0%)

Кой аспект от електронните услуги на НАЦИД смятате, че се нуждае от подобрение?

 • Структура на информацията на интернет страницата на НАЦИД (50%)
 • Съдържание на информацията на интернет страницата на НАЦИД (0%)
 • Формулярът за заявяване на услугата (0%)
 • Процесът по заявяване на услугата (50%)