Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Съдържание на страницата

Секция Резултати от текуща анкета за 2023 г.

Вие сте потребител на електронните административни услуги на НАЦИД в качеството си на:

 • Физическо лице (100%)
 • Юридическо лице (0%)

Административната услуга, която заявихте чрез Портала за електронни услуги на НАЦИД е свързана с:

 • Издаване на удостоверение APOSTILLE (0%)
 • Академично признаване и професионални квалификации (0%)
 • Издаване на удостоверение или служебна бележка (50%)
 • Изготвяне на справка (50%)
 • Извършване на библиотечни документни услуги (0%)
 • Изготвяне на аналитични продукти (0%)
 • Достъп до обществена информация (0%)

Кои са основните източници, от които се информирахте за дейността на НАЦИД и необходимата Ви административна услуга:

 • Интернет страницата на НАЦИД (100%)
 • Център за административно обслужване (0%)
 • консултант (0%)

Лесно ли открихте на интернет страницата на НАЦИД необходимата Ви информация?

 • да (100%)
 • не (0%)

Съдържащата се на интернет страницата на НАЦИД информация за необходимата Ви административна услуга ясна, лесно разбираема и пълна ли е?

 • да (50%)
 • не (50%)

В каква степен сте удовлетворен/а от предоставената от НАЦИД информация на интернет страницата на институцията?

 • Много доволен (50%)
 • Доволен (0%)
 • Недоволен (50%)
 • Много недоволен (0%)

Колко време отне електронното заявяване на необходимата Ви административна услуга?

 • По-малко от 10 минути (50%)
 • Между 10 и 30 минути (0%)
 • Между 30 минути и 1 час (50%)
 • Повече от един час (0%)

При електронното заявяване на необходимата Ви административна услуга беше ли Ви необходима повторна консултация със служител на Центъра за административно обслужване на НАЦИД?

 • да (50%)
 • не (50%)

В каква степен сте удовлетворен/а от компетентността и отзивчивостта на служителите от Центъра за административно обслужване при осъществения контакт с тях?

 • Много доволен (50%)
 • Доволен (50%)
 • Недоволен (0%)
 • Много недоволен (0%)

Как заплатихте дължимата държавна такса/цена за заявената от Вас услуга?

 • Не се дължи държавна такса/цена за заявената услуга (50%)
 • Чрез виртуалния ПОС терминал в Портала за електронни услуги на НАЦИД (0%)
 • По банков път (50%)
 • На място в НАЦИД чрез ПОС терминал (0%)
 • На място в брой (0%)

Получихте ли резултата от заявената от Вас услуга в обявения/установения законов срок?

 • да (100%)
 • не (0%)

Каква е общата Ви оценка за организацията на административното обслужване в НАЦИД по електронен път?

 • Отлична (50%)
 • Много добра (0%)
 • Добра (0%)
 • Задоволителна (0%)
 • Неприемлива (50%)

Кой аспект от електронните услуги на НАЦИД смятате, че се нуждае от подобрение?

 • Структура на информацията на интернет страницата на НАЦИД (0%)
 • Съдържание на информацията на интернет страницата на НАЦИД (0%)
 • Формулярът за заявяване на услугата (50%)
 • Процесът по заявяване на услугата (50%)