Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата

Нови книги

Списък с книги

Изображение на корица 2022-3771

Ганчев, Александър Петров

Хедж фондовете - алтернативен инструмент за инвестиции на финансовите пазари

Свищов : Акад. изд. "Ценов", 2022. - 188 с.

ISBN 978-954-23-2157-6

Изображение на корица 2022-3770

Митева, Ани Ваньова

Дискриминацията в международното данъчно право

София : Парадигма, 2022. - 235 с.

ISBN 978-954-326-483-4

Изображение на корица 2022-3769

Попова, Жасмин Николова

Право на Европейския съюз

София : Ciela, 2020. - 656 с.

ISBN 978-954-28-3091-7

Изображение на корица 2022-3768

Дюлгерова-Тотева, Мануела Петрова

Ефективни инструменти на дигиталния маркетинг в "бизнес към бизнес" организации

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 168 с.

ISBN 978-954-07-5382-9

Изображение на корица 2022-3767

none

Обновлението на Европа : в защита на хеспериалистичен нов строеж

София : Катехон, 2022. - 175 с.

ISBN 978-619-01-1067-5

Изображение на корица 2022-3766

Кунев, Ивайло Митков

Лидерите: забравените истории на България

София : Orange Books, 2021. - 232 с.

ISBN 978-619-171-132-1

Изображение на корица 2022-3765

none

Българският език в социалните медии

Габрово : Екс-прес, 2021. - 563 с.

ISBN 978-954-490-715-0

Изображение на корица 2022-3764

none

Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика

Бургас : Бряг, 2009. - 87 с.

ISBN 978-954-8752-12-1

Изображение на корица 2022-3763

Терзийска, Милка Николова

Живот и педагогическа дейност на Лидия Стоянова

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 109 с.

ISBN 978-954-07-5470-3

Изображение на корица 2022-3762

Фром, Ерих

Бягство от свободата

София : Ciela, 2021. - 295 с.

ISBN 978-954-28-3692-6

Изображение на корица 2022-3761

Варзоновцев, Дмитрий Степанович

Обществото, в което живеем

София : Кралица Маб, 2021. - 237 с.

ISBN 978-954-533-195-4

Изображение на корица 2022-3760

Бърн, Ерик

Игрите, които хората играят : психология на човешките взаимоотношения

София : Изток-Запад, 2022. - 222 с.

ISBN 978-619-01-0987-7

Изображение на корица 2022-3759

Карнеги, Дейл

Как да решаваме конфликтите в живота си

София : ИК Колибри, 2020. - 180 с.

ISBN 978-619-02-0663-7

Изображение на корица 2022-3758

Долто, Франсоаз

Когато родителите се разделят

София : ИК Колибри, 2022. - 192 с.

ISBN 978-619-02-0967-6

Изображение на корица 2022-3757

Филиоза, Изабел

Всичко опитах : съпротива, сълзи и гневни изблици: детето между първата и петата си година

София : ИК Колибри, 2022. - 175 с.

ISBN 978-619-02-0982-9

Изображение на корица 2022-3756

none

Формиране на компетентности в съвременната образователна реалност : сборник с доклади от международна научна конференция

София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2022. - 494 с.

ISBN 978-954-07-5499-4

Изображение на корица 2022-3755

Пенев, Радослав Иванов

Диагностика на семейното възпитание

София : Веда Словена - ЖГ, 2022. - 199 с.

ISBN 978-954-8846-73-8

Изображение на корица 2022-3754

Пенев, Радослав Иванов

Семейно възпитание

София : Веда Словена - ЖГ, 2022. - 286 с.

ISBN 978-954-8846-74-5

Изображение на корица 2022-3753

Методиев, Веселин

Книга за модерните българи : срещи с автори на Златорог

София : НБУ, 2021. - 391 с.

ISBN 978-619-233-165-8

Изображение на корица 2022-3752

Любенова, Елена Стоянова

Как да възпитаваме герои : 67 педагогически идеи как възрастните могат да подобряват взаимоотношенията си с децата и подрастващите

София : Парадигма, 2021. - 342 с.

ISBN 978-954-326-472-8