НАЦИД

Бърза навигация


Съдържание на страницата

Педагогиум


Информация за бюлетина

Последен брой: 10 година: 2020 корица на e-Бюлетин ПЕДАГОГИУМ

Месечен електронен бюлетин. Съдържа актуална библиографска информация за новопостъпили издания в библиотеката в областта на образованието и педагогиката:

  • български и чуждестранни книги;
  • подбрани статии от нови броеве на периодични издания;
  • защитени дисертационни трудове.

Информацията е структурирана тематично, изданията в разделите са подредени по вид и съответно по азбучен ред.