Advances in Bulgarian Science • НАЦИД

Съдържание на страницата

Advances in Bulgarian science


За списанието

ISSN 1314-3565 (Online)

ABS

Годишникът има за цел да популяризира постиженията на съвременната българска наука в различни тематични области. Публикува се на английски език като:

  • отразява научноизследователската, иновационната дейност и върховите постижения в България;
  • разпространява научните резултати, постигнати от изследователски екипи по проекти, подкрепени по националните научни програми;
  • запознава международната научна общност с национални лауреати на престижни награди и приноса им;
  • информира за значими събития от научния живот в страната.

От 2006 г. изданието се отразява в пълнотекстовите бази данни на EBSCO Publishing Inc., в реферативните и библиографски бази данни на ВИНИТИ – Москва и в Ulrich's International Periodicals Directory.
От 2015 г. списанието излиза само в електронен формат.
Годишникът е достъпен онлайн само за абонати.

Изисквания към оформлението на статиите за годишника


Секция Съдържание на последния брой 2016

01

NATIONAL SCIENTIFIC PROGRAMMES WITH EUROPEAN DIMENSIONS
T.P. DACHEV, J.V. SEMKOVA, B.T. TOMOV, YU.N. MATVIICHUK, P.G. DIMITROV, R.T. KOLEVA, ST. MALCHEV, N.G. BANKOV, K. KRASTEV, I. MITROFANOV, A. MALAHOV, M. MOKROUSOV, A. SANIN, M. LITVAK, A. KOZYREV, V. TRETYAKOV, D. GOLOVIN, S. NIKIFOROV, A. VOSTRUKHIN, F. FEDOSOV, N. GREBENNIKOVA, V. PETROV, I. CHERNYKH, V.A. SHURSHAKOV, V.V. BENGHIN, E.N. YARMANOVA, O.A. IVANOVA, D. -P. HÄDER, M. LEBERT, M.T. SCHUSTER, G. REITZ, G. HORNECK, Y. UCHIHORI, H. KITAMURA, F. SPURNY, O. PLOC, J. KUBANCAK, I. NIKOLAEV
BULGARIAN INSTRUMENTS FOR SPACE RADIATION MEASUREMENT
5

02

BULGARIAN ADDED VALUE TO ERA
ALEXANDER PETROV, ANA GEORGIEVA, PENKA LAZAROVA
MILESTONES OF BULGARIAN PHYSICS AFTER THE SECOND CONGRESS OF PHYSICAL SCIENCES
59

03

MADE IN BULGARIA WITH EUROPEAN SUPPORT
LILYANA KOLAKLIEVA
INNOVATIVE NANOSTRUCTURED AND MULTILAYER MATERIALS FOR ADVANCED APPLICATIONS OBTAINED BY PVD TECHNIQUES
64

04

EQUAL IN EUROPEAN RESEARCH AREA
AWARDS
PENKA LAZAROVA, VESELA VASILEVA
PYTHAGORAS AWARDS '201 6 FOR SIGNIFICANT CONTRIBUTIONS TO SCIENCE
75
EVENTS
GEORGI MITREV, KRISTIYAN LASKOV
EUROPEAN CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE: THE 1 2-TH STUDENTS' SCIENTIFIC CONFERENCE IN PLOVDIV
83

Секция Архив по години

2015 - един брой 2014 - един брой 2013 - един брой 2012 - един брой 2011 - един брой 2010 - един брой