Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: бакалавър, магистър

Академичното признаване е официално писмено потвърждение на стойността на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.

Признаването е в помощ на завършилите висшето си образование в чужбина и желаещи да продължат образованието си, или да работят в България.

Порталът за електронни услуги и единната информационна система улесняват подаването на документи и проследяването на процедурата онлайн.

Предоставяме информация по запитвания на граждани и институции за академичния статут на чуждестранни висши училища и легитимността на издаваните от тях дипломи, нивото и характера на различни образователни степени и други актуални въпроси.