Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.


Съдържание на страницата

Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища: бакалавър, магистър

КАКВО Е АКАДЕМИЧНОТО ПРИЗНАВАНЕ?

Академичното признаване е официално писмено потвърждение на стойността на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.

Признаването е в помощ на завършилите висшето си образование в чужбина и желаещи да продължат образованието си, или да работят в България.

Порталът за електронни услуги и единната информационна система улесняват подаването на документи и проследяването на процедурата онлайн.

Предоставяме информация по запитвания на граждани и институции за академичния статут на чуждестранни висши училища и легитимността на издаваните от тях дипломи, нивото и характера на различни образователни степени и други актуални въпроси.


Секция 1. КОИ ДОКУМЕНТИ ПОДЛЕЖАТ НА ПРИЗНАВАНЕ?

Дипломи за висше образование на образователно-квалификационна степен
„БАКАЛАВЪР”, „МАГИСТЪР”, или без степен

 • издадени от образователни институции, признати от компетентен национален орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава;
 • придобити в съответствие със законодателството за висше образование на страната, в която е проведено обучението.

За да подлежи на академично признаване в България, Вашата диплома трябва да дава академични права в държавата, в която е издадена.

Не подлежат на признаване документи, които:

 • не дават официално права на висше образование в съответната държава, в която са издадени;
 • не отговарят на държавните изисквания за придобиване на висше образование в България;
 • са издадени в нарушение на законодателството на страната по седалище на висшето училище, или в която е проведено обучението.

На отказ подлежат следните документи:

 1. Документ, който не е диплома или друг аналогичен документ за висше образование и не е издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава.
 2. Диплома, издадена от чуждестранно висше училище, признато от компетентен държавен орган на съответната държава по местонахождение на висшето училище за част от системата й на светско висше образование, но обучението е проведено в структури на територията на друга държава, които не са открити и не функционират по законоустановения ред.
 3. Документ, удостоверяващ завършено висше образование, за който след извършване на проверка се установи, че не е издаден от съответното висше училище.

Примери за документи, които не се признават
Примери за нелегитимно обучение в България
Примери т.нар. „Фабрики за дипломи”


Секция 2. КОЙ ИЗВЪРШВА ПРИЗНАВАНЕТО?

Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища се извършва от различни компетентни органи в зависимост от целите на признаване.
Общата нормативна рамка е Наредбата за академично признаване, а конкретните административни процедури са обект на вътрешни нормативни документи на съответните органи.
Наредба за Академично признаване

2.1. Желая да продължа образованието си в България

Ако желаете да продължите образованието си в България след завършен период на обучение или придобита степен на висше образование, да повишите квалификацията си или да кандидатствате за докторантура, компетентният орган за признаване на Вашата диплома е ректора на избраното от Вас за тази цел акредитирано българско висше училище.

Къде да проверя, кои са акредитираните български висши училища и предлаганите от тях учебни програми?

Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА)

Министерство на образованието и науката (МОН)

След като изберете програма за висше образование и специалност в акредитирано българско висше училище, можете да се обърнете директно към него за академично признаване.

2.2. Желая да упражнявам в България НЕРЕГУЛИРАНА професия

В случай, че желаете да упражнявате нерегулирана професия в България с Вашата чуждестранна диплома за висше образование, Вие имате пряк достъп до пазара на труда с дипломата си и се обръщате директно към избрания от Вас работодател.

Към НАЦИД можете да се обърнете в случай, че потенциалния работодател или друг български орган изрично изисква от Вас удостоверение, издадено от центъра.

Удостоверението за признато висше образование е официално писмено потвърждение за стойността на чуждестранната Ви диплома в България. То е предназначено да улесни достъпа Ви до пазара на труда, а не да го разреши.

Виж Раздел III от Правилник за устройството и дейността на НАЦИД

ПРОДЪЛЖИ към точка 3 от менюто вдясно.

2.3. Желая да работя в България, но професията ми е РЕГУЛИРАНА

Какво е регулирана професия?

„Регулирана професия” е дейност или съвкупност от дейности, която е от обществена значимост и/или е от съществено значение за живота и здравето на хората, упражняването на която е определено чрез законови, подзаконови или административни разпоредби, за притежаването на специфична професионална квалификация, правоспособност или членство в призната от държавата професионална организация.

Упражняването на регулирана професия, придобита извън България, изисква специално признаване на правото да я упражнявате у нас. Признаването в тези случаи става по реда на Дирекива 2005/36/ЕС и Закона за признаване на професионални квалификации.

Списък на регулираните професии в Република България

Проверете кои са регулираните професии в България и кои са компетентните органи за признаване на правото за упражняването им.

Списък - по азбучен ред Списък - по категории

След като уточните, кой е компетентният орган за признаване на Вашата регулирана професия, следва да се обърнете към него за признаване на правото да я упражнявате в България.


Секция 3. КАКВИ ЗАВЕРКИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДИ ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРИЗНАВАНЕ?

3.1. Дипломата ми няма нужда от легализации и заверки - издадена е в страна по Лисабонската конвенция, страна членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

Списък на страните в тази категория

 • АВСТРАЛИЯ
 • АВСТРИЯ
 • АЗЕРБАЙДЖАН
 • АЛБАНИЯ
 • АНДОРА
 • АРМЕНИЯ
 • БЕЛАРУС
 • БЕЛГИЯ
 • БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
 • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГРУЗИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ЕСТОНИЯ
 • ИЗРАЕЛ
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • КАЗАХСТАН
 • КАНАДА
 • КИПЪР
 • ЛАТВИЯ
 • ЛИТВА
 • ЛИХТЕНЩАЙН
 • ЛЮКСЕМБУРГ
 • МАЛТА
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • НОВА ЗЕЛАНДИЯ
 • НОРВЕГИЯ
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • РЕПУБЛИКА КИРГИЗСТАН
 • РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
 • РУМЪНИЯ
 • РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ
 • САН МАРИНО
 • СВЕТИЯ ПРЕСТОЛ
 • СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
 • СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА
 • СЛОВЕНИЯ
 • САЩ
 • СЪРБИЯ
 • ТАДЖИКИСТАН
 • ТУРЦИЯ
 • УКРАЙНА
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ХЪРВАТИЯ
 • ЧЕРНА ГОРА
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЙЦАРИЯ
 • ШВЕЦИЯ

Дипломата и дипломното приложение, с изключение на европейското дипломно приложение, трябва да бъдат придружени с превод на български език от т.нар. „заклет преводач” (лице, сключило договор за извършване на преводи с Министерството на външните работи съгласно чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г., изм. и доп. бр.95 от 2017, в сила от 01.03.2018 г.).

Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя по т. 4 от заявлението, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.

3.2. Дипломата ми е издадена в държава извън категория 3.1, с която България има подписан двустранен договор за правна помощ (т.нар. консулска заверка).

Списък на страните в тази категория

 • АЛЖИР
 • ВИЕТНАМ
 • ЙЕМЕН
 • КИТАЙ
 • КНДР
 • КУБА
 • КУВЕЙТ
 • ЛИБИЯ
 • ЛИВАН
 • МОНГОЛИЯ
 • СИРИЙСКА АРАБСКА РЕПУБЛИКА
 • УЗБЕКИСТАН

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ и в които има текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, издадените документи следва да носят щемпел на оторизираното в договора ведомство.

В този случай необходимите документи (диплома за висше образование и приложение към дипломата) се нуждаят единствено от превод на български език. Подписът на преводача се нуждае единствено от нотариална заверка.

3.3. Дипломата ми е издадена в държава извън категории 3.1 и 3.2, която е подписала Хагската конвенция (т.нар. апостил (APOSTILLE).

Списък на страните в тази категория

 • АНТИГУА И БАРБУДА
 • АРЖЕНТИНА
 • БАРБАДОС
 • БАХАМИ
 • БАХРЕЙН
 • БЕЛИЗ
 • БОТСВАНА
 • БРАЗИЛИЯ
 • БРУНЕЙ
 • БУРУНДИ
 • ВАНУАТУ
 • ВЕНЕЦУЕЛА
 • ГВАТЕМАЛА
 • ГВИАНА
 • ГРЕНАДА
 • ДОМИНИКА
 • ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА
 • ЕКВАДОР
 • ЕЛ САЛВАДОР
 • ЕСВАТИНИ /КРАЛСТВО/
 • ИНДИЯ
 • КАБО ВЕРДЕ
 • КОЛУМБИЯ
 • КОСОВО
 • КОСТА РИКА
 • ЛЕСОТО
 • ЛИБЕРИЯ
 • МАВРИЦИЙ
 • МАЛАВИ
 • МАРОКО
 • МАРШАЛОВИ ОСТРОВИ
 • МЕКСИКО
 • МОНАКО
 • МОНГОЛИЯ
 • НАМИБИЯ
 • НИКАРАГУА
 • НИЮ
 • ОМАН
 • ОСТРОВИТЕ КУК
 • ПАНАМА
 • ПАРАГВАЙ
 • ПЕРУ
 • РЕПУБЛИКА КОРЕЯ
 • РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА
 • САМОА
 • САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ
 • СВАЗИЛЕНД
 • СЕЙНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИ
 • СЕЙНТ КИДС И НЕВИС
 • СЕЙНТ ЛУСИЯ
 • СЕЙШЕЛИ
 • СПЕЦИАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЙОНИ ХОНГ КОНГ И МАКАО (КИТАЙ)
 • СУРИНАМ
 • ТОНГА
 • ТРИНИДАД И ТОБАГО
 • УРУГВАЙ
 • ФИДЖИ
 • ФИЛИПИНИ
 • ХОНДУРАС
 • ЧИЛИ
 • ЯПОНИЯ

Информация за оторизираните да издават апостил органи във всяка държава можете да намерите на адрес: https://www.hcch.net/en/states/authorities

Документите (диплома за висше образование и приложение към дипломата) следва да бъдат заверени с апостил в държавата, в която са издадени. Други заверки от органи на тази държава не са необходими.

Заверените документи трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език. Подписът на преводача се нуждае единствено от нотариална заверка.

3.4. Дипломата ми е издадена в държава, която не е в нито една от горепосочените категории (легализация по общия ред)

В този случай документите се удостоверяват (легализират) по общия ред.

Общият ред за легализация в различните държави може да е различен в зависимост от структурата на официалните органи по местонахождение.

В общия случай последователността от заверки е следната

 1. Дипломата и приложението към дипломата се заверяват от министерството, агенцията или органа, отговарящ за висшето образование в съответната страна (заверка на подписа и служебното качество на ректора, подписал дипломата).
 2. Заверка от Консулски отдел при Министерство на външните работи на издаващата държава (заверка на подписа и служебното качество на предходния орган).
 3. Щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава (заверка на подписа и служебното качество на предходния орган).
  Когато в издаващата държава няма българско посолство/консулство, щемпелът на Министерството на външните работи се удостоверява/легализира от посолството на тази държава в България. Подписът и заверките на Консулската служба на посолството трябва да бъдат заверени от българското Министерство на външните работи.
 4. Заверените документи трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език. Подписът на преводача се нуждае единствено от нотариална заверка.

Всички въпроси, свързани с превода на документи и/или заверка на превода, са от компетенциите на Министерството на външните работи на Република България (МВнР на РБ).

Допълнителна информация можете да намерите на сайта на МВнР на РБ: www.mfa.bg

Списък на физически лица, работещи индивидуално като преводачи (или към преводачески фирми), включени в списъка на МВнР на РБ

В раздел „Често задавани въпроси”, можете да намерите отговори на въпроси, свързани с нашата процедура.


Секция 4. КАКЪВ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯ В НАЦИД?

Гражданите, желаещи признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, представят във фронтофиса на НАЦИД следните документи:

 1. Попълнено по образец заявление за академично признаване

  Бланка на заявление

 2. Оригинал и копие на дипломата за висше образование или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава. Дипломата, трябва да бъде придружена с превод на български език от т.нар. „заклет преводач” Ред за заверка и превод на дипломата виж в раздел 3. от менюто вдясно.
 3. Оригинал и копие на приложението към дипломата, както и оригинал и копие на европейско дипломно приложение, ако притежавате такова.
  Дипломното приложение с изключение на европейското дипломно приложение, трябва да бъде придружена с превод на български език от т.нар. „заклет преводач” Ред за заверка и превод на дипломата виж в раздел 3. от менюто вдясно.
 4. При подаване на заявлението лично заявителят представя за сверяване на данните лична карта или друг национален документ за самоличност (за чужди граждани) и копие на документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако е налице такава промяна.
  Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя по т. 4 от комплекта документи, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице, то представя пълномощно от заявителя.

В 14-дневен срок след проверката на документите, оригиналите могат да бъдат получени от заявителите или техните представители.

НАЦИД може да поиска допълнително и други документи, които са от значение за признаването. Те трябва да бъдат представени в указания срок (обикновено двумесечен) от датата на получаване на съобщението за това.

Някои висши училища изискват изрично Ваше съгласие за проверките на НАЦИД. В такива случаи Вашето съдействие е задължително. Нашите експерти във фронтофиса ще Ви консултират при подаване на заявлението.

В случай, на установено наличие на очевидни фактически грешки, допуснати в издаденото Удостоверение, заинтересованото лице може да подаде заявление за поправка на очевидна фактическа грешка.
Бланка на заявление - очевидна фактическа грешка

В случай, че издадено Удостоверение, бъде изгубено или унищожено, заинтересованото лице може да подаде заявление до изпълнителният директор на НАЦИД за издаване на дубликат.
Бланка на заявление - дубликат


Секция 5. ПО КАКЪВ НАЧИН МОГА ДА ПОДАМ ДОКУМЕНТИТЕ СИ?

Документите за академично признаване могат да бъдат подавани от физически или юридически лица по три начина:

5.1. Подаване на заявлението лично във фронтофиса на НАЦИД с документ за самоличност

Необходимо е да представите оригинал на документ за самоличност за сверяване на данните от личната карта или друг национален документ за самоличност (за чужди граждани).Оригиналът се връща веднага след сравняване на данните с копието.

5.2. Подаване на заявлението, чрез упълномощено лице във фронтофиса на НАЦИД

В случаите, в които лицата са родители, деца или съпруг/а на заявителя, могат да удостоверят качеството си на законни представители с документ, удостоверяващ гражданското състояние (акт за раждане, удостоверение за роднински връзки).

Адвокатите могат да удостоверят качеството си на представители с адвокатско пълномощно или с писмено пълномощно от гражданите, за което не е необходима нотариална заверка.

Когато представителите са организации (по смисъла на § 1, т. 2 от Административно процесуалния кодекс), гражданите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. При подаване на заявлението организациите се представляват от:

 • представителите по закон (с копие от удостоверение за актуално състояние) ;
 • лице, упълномощено от представител по закон, с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа (с копие от удостоверение за актуално състояние).

В случай, че името по диплома е различно от името по документ за самоличност, следва да бъдат приложени и документи за идентичност на имената.

Пълномощното важи единствено в оригинал.

При преупълномощаване, в пълномощното, с което се преупълномощава, трябва изрично да е записано „ДА ПРЕУПЪЛНОМОЩАВА” или подобен текст.

5.3. Подаване на заявлението по електронен път

В случаите на подаване на документите по електронен път към заявлението се прилагат сканирани копия на изискваните документи, подписани с електронен подпис.

Достъп до електронните услуги на НАЦИД

Приемат се само заявления, към които са приложени всички необходими документи.


Секция 6. КАКЪВ Е КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА?

6.1. Издаване на удостоверение за признаване

Академичното признаване е официално писмено потвърждение на стойността на дипломата за висше образование, или на друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование на съответната държава. Признаването в НАЦИД се удостоверява чрез издаването на удостоверение по образец, в което се вписват следните данни:

 • Името на заявителя, единния граждански номер, дата и място на раждане, гражданството;
 • Признатата образователно-квалификационна степен по съответната специалност;
 • Наименование на чуждестранното висше училище и наименование на държавата, в която езавършено съответното висше образование;
 • Завършената специалност и степента на висшето образование, получена от съответното чуждестранно висше училище.

Удостоверението за признаване на придобито висше образование важи само на територията на Република България и не осигурява на притежателя си права, които той може да ползва в отношенията си с трети страни.

Удостоверението не дава достъп до професии, за упражняването на които съществуват специални изисквания, определени със закон или с друг нормативен акт. За регулираните професии в България прочетете повече в стъпка 2.2. от раздел 2 от менюто вдясно.

Удостоверението е защитено от фалшификации със специфичен знак.

6.2. Отказ от признаване

Признаване се отказва, когато се установят съществени различия между данните от представените документи и държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

На отказ подлежат следните документи:

 • Документ, който не е диплома или друг аналогичен документ за висше образование и не е издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган, за част от системата на светското висше образование на съответната държава.
 • Диплома, издадена от чуждестранно висше училище, признато от компетентен държавен орган на съответната държава, по местонахождение на висшето училище, за част от системата й на светско висше образование, но обучението е проведено в структури на територията на друга държава, които не са открити и не функционират по законоустановения ред.
 • Документ, удостоверяващ завършено висше образование, за който след извършване на проверка се установи, че не е издаден от съответното висше училище.

Примери за документи, които не се признават
Примери за нелегитимно обучение в България
Примери т.нар. „Фабрики за дипломи”

В отказа може да се включи препоръка за възможните мерки, които да предприемете, за да получите признаване на по-късен етап, включително полагане на допълнителни изпити.

Отказът подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

6.3. Прекратяване на процедурата

Процедурата по признаване на висше образование в НАЦИД се прекратява:

 • по писмено искане на заявителя или на упълномощеното от него лице;
 • в случаите на непредставяне в двумесечен срок на изисканите допълнителни документи.

Процедурата се прекратява със заповед на изпълнителния директор на НАЦИД или на упълномощено от него длъжностно лице.

Всички други въпроси, свързани с издаденото удостоверение и/или взетото решение са в раздел „Често задавани въпроси”.


Секция 7. КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ МИ ОТНЕМЕ ЦЯЛАТА ПРОЦЕДУРА?

Нормативният период за обработка на документите и вземане на решение е до 2 месеца, считано от датата на представяне на всички необходими документи.

В случаите, когато не са необходими допълнителни документи, срокът е около месец.

В случаите, когато има неясни обстоятелства, се изисква допълнителна информация и/или документи от заявителя. Те трябва да бъдат представени не по-късно от два месеца, считано от датата на съобщаването.

Ако е необходимо, може да се изпрати искане за допълнителна информация до висшето училище, издало дипломата за висше образование, или до компетентните органи на държавата, в която е придобито висшето образование.

Някои висши училища изискват изрично Вашето съгласие за проверките на НАЦИД. В такива случаи Вашето съдействие е задължително. Нашите експерти във фронтофиса ще Ви консултират при подаване на заявлението.


Секция 8. КАКВИ СА ЕТАПИТЕ НА ПРОЦЕДУРАТА?

Процедурата по академично признаване в НАЦИД включва следните основни етапи:

 • Проверка на академичния статут на висшето училище, издало дипломата и на завършената програма за висше образование. Извършва се и проверка на академичния статут на институцията, провела обучението в случаите, когато е различна от висшето училище, издало дипломата.
 • Проверка на автентичността на документите.
 • В случай, че някоя от предходните проверки и проучвания са приключили с отрицателен отговор, процедурата не продължава, за което се изготвя писмен отговор до заявителя.
 • Оценяване на съответствието на данните от представената диплома и дипломно приложение с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България. Това е същинското признаване и то се осъществява за дипломите, при които всички предходни проверки и проучвания са приключили положително.
 • Вземане на решение за признаване на образователно-квалификационна степен на висшето образование и професионална квалификация, когато тя е посочена в дипломата, за отказ да бъде призната или за прекратяване на процедурата.
 • Издаване на удостоверение по образец; издаване на решение за отказ; издаване на решение за прекратяване.

При вземане на крайното решение се отчитат в съвкупност следните показатели:

 • начин на приемане на студентите;
 • продължителност на обучението;
 • общ хорариум на изучаваните учебни дисциплини и/или придобити кредити;
 • съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват фундаменталната, специалната и специализиращата подготовка;
 • съотношение на учебните дисциплини и на техните хорариуми, които осигуряват теоретичната и практическата подготовка;
 • резултатите от обучението, като съвкупност от придобитите знания, умения и компетентности през периода на обучение;
 • начин на дипломиране.

Признаването на висше образование се извършва в съответствие с придобитата образователно-квалификационна степен, удостоверена с представените от заявителя документи.

Когато в документите не е посочена образователната степен, органът по признаване взема решение на коя образователно-квалификационна степен съответства придобитото висше образование съгласно българското законодателство.

Подробен модел на процедурата по признаване


Секция Често задавани въпроси

1. Какъв е срокът за издаване на удостоверение, за признаване на висше образование придобито в чужбина? Удостоверението ми е необходимо до определен срок? Мога ли да подам заявление/ да заплатя за бърза услуга?

Нормативният период за приключване на процедурата по академично признаване е 2 месеца от представяне на всички необходими документи и информация. При необходимост от допълнителна информация, от страна на заявителя или висшето училище провело обучението, срокът се удължава до представяне на всички необходими документи/информация.

Процедурата не се заплаща и не може да бъде осъществена в по-кратки срокове от законоустановените срещу заплащане.

2. Може ли да ми бъде издадена служебна бележка, удостоверяваща, че документите ми са в процедура по академично признаване, която да послужи пред работодател или друга институция?

Да, това може да стане едновременно с приемането на документите Ви или на всеки един от следващите етапи на процедурата.

3. Има ли такса за издаване на удостоверение за признаване на висше образование придобито в чужбина?

Процедурата в НАЦИД е безплатна за всички български граждани, чужденци и лица със статут на бежанци.

4. Какво е апостил? В кои случаи имам нужда от апостил? Как мога да се сдобия с апостил?

Съгласно Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 1961 г., единствената формална процедура, която може да се изисква за удостоверяване истинността на реквизити на официален документ, издаден от чужда държава, е удостоверение от компетентния за това орган на държавата, от която произхожда документът. Това удостоверение е така нареченият апостил (APOSTILLE), който се поставя върху самия документ и е по образец, посочен в Конвенцията.

Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, Хага на 5 октомври 1961 г. (Конвенция № 12) Конвенция № 12

Списък на държавите-страни по конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове, съставени в Хага на 5 октомври 1961 г. (Конвенция № 12): Конвенция № 12 - Списък на държавите-страни по конвенцията

5. Какво е приложение към диплома? Какво е Европейско дипломно приложение?

Висшите училища издават следните документи за образование и квалификация:

 1. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование и приложение към нея. Най-разпространените реквизити, които съдържа приложението към дипломата, са:
  • данни, идентифициращи притежателя на дипломата;
  • данни за резултатите от обучението: продължителност на обучението по учебен план (брой учебни години/семестри); форма на обучение; образователно-квалификационна степен и специалност; наименование на учебните дисциплини (лекции, практически и семинарни упражнения); стаж със съответстващия им хорариум и брой кредити по учебен план; оценки от положените изпити, среден успех от курса на обучението; наименование на учебните дисциплини, по които е проведен държавният(те) изпит(и); оценки и среден успех от държавния(те) изпит(и), (с думи и с цифри); брой кредити; тема и оценки на дипломната работа (с думи и с цифри), брой кредити; втора специалност; наименование на учебните дисциплини.
 2. Европейското дипломно приложение е унифициран общоевропейски документ с единна структура, който се издава като допълнение към оригиналната диплома и не заменя официалното приложение към дипломата за висше образование.

Подробна информация и образец на Европейско дипломно приложение, можете да намерите на сайта на EUROPASS:
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/dsupplementexamples-bg.pdf

6. Кои документи, издадени от висшето училище, имат нужда от превод, легализация и заверка?

Документите, които задължително се нуждаят от превод са дипломата за висше образование и приложението към дипломата.

Редът за заверки и легализации на дипломата и приложението към дипломата зависи от държавата, в която са издадени. Можете да проверите в коя категория попадат Вашите документи в раздел 3. от менюто вдясно.

Европейското дипломно приложение не се нуждае от заверки и превод.

7. От кого и в каква последователност се извършват процедурите по легализация и заверка?

В случай, че Вашите документи подлежат на заверки и легализации [точка 3 от менюто вдясно], можете да намерите общи разяснения и информация относно оформянето на документи от и за чужбина, на официалната страница на Министерството на външните работи:
http://www.mfa.bg/bg/pages/51/index.html

8. Какво се разбира под нотариална заверка и може ли български нотариус да завери чуждите документи?

Различните типове документи подлежат на различни изисквания. При официалния превод е без значение дали документът ще бъде оригинален, копие или дубликат. При легализацията обаче в повечето случаи се изисква оригинал. Изключение представляват например дипломите, при които се прави легализация на копието на документа, което преди това е заверено от нотариус и от Министерство на образованието.

Органи, компетентни да извършват нотариално удостоверяване на подпис:
нотариус, без оглед на района му на действие или съдията по вписванията за районите, в които няма нотариус;
– помощник-нотариус и помощник-нотариус по заместване;
– за населени места, в които няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център – кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник, удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване;
– българските дипломатически и консулски представители в чужбина, могат да удостоверяват подписите на частни документи, които не подлежат на вписване, представени от български граждани, както и подписите на чужди граждани, но само ако документът е предназначен да произведе действието си в Република България.

Нотариалната заверка на чуждестранни документи следва да е положена от чуждестранен нотариус, а не от български.

9. Мога ли да представя нотариално заверени копия на дипломата и на дипломното приложение вместо оригинал?

Да. Нотариалната заверка на чуждестранни документи следва да е положена от чуждестранен нотариус, а не от български.

10. Как мога да подам заявление?

Заявление можете да подадете лично във фронтофиса на НАЦИД, чрез пълномощник или електронно през електронния портал на центъра.
https://portal.nacid.bg/

11. При попълване на заявлението, на какъв език трябва да бъдат изписани данни като наименование на висшето училище, специалност, форма на образованието?

Заявлението за академично признаване е двуезично - на български и английски език, съответно българските граждани го попълват на български език. В полетата, в които се посочват данни от дипломата е препоръчително да се изпишат на езика, на който са издадени документите в оригинал.

Чуждестранните граждани могат да попълнят заявлението само на английски език.

12. Как мога да получа окончателното решение от процедурата по академично признаване?

Оригиналите на подадените документи, както и крайното решение за признаване, отказ или прекратяване, могат да бъдат получени лично на фронтофиса на НАЦИД, чрез пълномощник или чрез лицензирана куриерска фирма (при подаване на документите се попълва декларация, че пратката ще е за сметка на получателя).

13. Вашата процедура включва ли конвертиране на оценките по българската шестобална система?

Не. НАЦИД няма фунциите и компетенциите да конвертира общ среден успех от завършено висше образование в чуждестранни висши училища към шестобалната система за оценяване, действаща в България. Това е в компетенциите на институцията, която е поставила такова изискване.

Редът за определяне на среден успех от висшето образование в различните страни е различен. Съгласно § 4 д, т. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование в Република България, „Успех от диплома за завършена степен на висшето образование” е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от средния успех по предметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките от държавните изпити или от защитата на дипломната работа.

14. Мога ли да следя онлайн в информационната система на НАЦИД статуса на заявлението ми?

Да, в портала на електронните услуги на НАЦИД можете да следите статуса на Вашето заявление, след като впишете входящият си номер (пример 06-00-100/01.01.2016), код за достъп е Вашето ЕГН/ЛНЧ и код за сигурност, който се генерира от системата.
https://portal.nacid.bg/reports

15. В кои случаи ще ми е полезно Вашето удостоверение?

Признаването на придобито висше образование в чуждестранни висши училища се извършва с цел улесняване на достъпа до пазара на труда, както и за други цели, когато заявителят има правен интерес.

Най-често лицата се нуждаят от признаване, когато кандидатстват за заемане на длъжност в държавната администрация, участие в европейски проекти или в случаите, когато работодателят изрично го изисква.

16. Трябва ми шофьорска книжка. НАЦИД ли е компетентният орган по признаване?

Свидетелство за управление на моторни превозни средства (шофьорска книжка) се издава от органите на Министерството на вътрешните работи на лица, завършили най-малко основно образование.

Компетентните органи за признаване на основно и средно образование в България са Регионалните управления по образованието (РУО) по местоживеене на лицето. Те имат специална олекотена процедура за целите на КАТ.

17. Удостоверението, издадено от НАЦИД важи ли пред университетите в България или процедурата трябва да се повтори?

Удостоверението, издадено от НАЦИД, е предназначено да облекчи потенциални работодатели. Процедурата във всяко висше училище е задължителна, като официалното решение се взема от ректора на висшето училище и е валидно единствено за целите на продължаване на образованието.

Ако дипломата Ви е призната преди 22.12.2011 година, когато само НАЦИД имаше тези правомощия, няма причина висшето училище да не се съобрази с издаденото вече удостоверение.

18. Какви са ползите от Лисабонска конвенция и кои са страните, която са я подписали?

Лисабонската конвенция е основният международен нормативен акт за признаване на степени на висше образование. Държавите по конвенцията са въвели във вътрешните си законодателства нейните принципи, критерии и процедури и са унифицирали в значителна степен съдържанието на образователните документи за завършено висше образование.

Те поддържат ефективна мрежа от Национални информационни центрове за академично признаване и мобилност (ENIC-NARIC), както и публични официални бази данни или регистри за националните системи и институции за висше образование:
http://www.enic-naric.net/

Лисабонската конвенция е ратифицирана от над 50 държави от Европейския регион, САЩ, Канада, Израел, Австралия, Нова Зеландия и други. Пълният списък на държавите можете да намерите на следния линк:
https://www.coe.int/en/web/...

19. Често допускани грешки на заявителите

1. Нотариална заверка на превода, вместо на самия документ.
2. Поставяне на апостил, заверка и превод само на дипломата или само на приложението към дипломата.
3. Не се проверява точността на извършения превод, което след това води до недоразумения при издаване на удостоверението.
4. Поставяне на апостил, заверка и превод на документ, който не е задължителен за процедурата по академично признаване, или на Европейското дипломно приложение.
5. Попълване на заявлението само с данните на пълномощника, в случаите когато заявлението не е подадено лично, вместо с данните на притежателя на дипломата.
6. Прочетете внимателно и нашето удостоверение, то също може да съдържа очевидна фактическа грешка.


Секция Контактна информация

Адрес НАЦИД, ЦАО (фронтофис)
бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Работно време Всеки работен ден от 08:00 до 18:30 ч. с изключение на официалните празници

Електронна поща naric@nacid.bg

Къде сме ние?

На графичното изображение е показана карта (схема) на местоположението на сградата на НАЦИД (административна част), на фронтофиса (център за обслужване на граждани), както и близките спирки на обществения транспорт: автобусна линия 280 - спирка „Техническа библиотека”, метрополитен - спирка „Г.М. Димитров”. Отбелязани са паркинга, кафето, а също и близки обекти: Първа инвестиционна банка, OMV бензиностанция, Национална следствена служба. Показани са имената на близките улици: бул. „Драган Цанков”, бул. „Д-р Г.М. Димитров”, ул. „Лъчезар Станчев”.