Advances in Bulgarian Science • НАЦИД

Съдържание на страницата

Advances in Bulgarian Science


За списанието

ISSN 1314-3565 (Online)

ABS

Годишникът има за цел да популяризира постиженията на съвременната българска наука в различни тематични области. Публикува се на английски език като:

  • отразява научноизследователската, иновационната дейност и върховите постижения в България;
  • разпространява научните резултати, постигнати от изследователски екипи по проекти, подкрепени по националните научни програми;
  • запознава международната научна общност с национални лауреати на престижни награди и приноса им;
  • информира за значими събития от научния живот в страната.

От 2006 г. изданието се отразява в пълнотекстовите бази данни на EBSCO Publishing Inc., в реферативните и библиографски бази данни на ВИНИТИ – Москва и в Ulrich's International Periodicals Directory.
От 2015 г. списанието излиза само в електронен формат.
Годишникът е достъпен онлайн само за абонати.

Изисквания към оформлението на статиите за годишника


Секция Съдържание на последния брой 2018

01

Made in Bulgaria with EU Support
Venelin Terziev, Nelly Bencheva
Current Status of Social Entrepreneurship in Bulgaria
5
Yanka Prodanova, Jeni Staykova, Karolina Lyubomirova, Nevena Tzacheva, Lidiya Hristova
Establishing and Implementing / Introducing Innovative Educational Practices in Training in Occupational Medicine and Public Health
19
Milena Tabanska, Karolina Lyubomirova, Marina Samuneva, Lidia Hristova, Milena Stoycheva, Nevena Tsacheva
Metabolic Syndrome and Its Components among Workers in Four Economic Sectors in Bulgaria
25

02

Bulgarian Added Value to ERA
Mariana Gospodinova, Teodora Chamova, Ani Taneva, Albena Todorova, Stefan Denchev, Ivailo Tournev
Cardiac Involvement in Muscular Dystrophies
33
Penka Hristova
Project DM 10/2 „Developing Competences and Improving Skills for Applying New Research Methods and Methodologies by Junior Researchers”: Activities and Results
45
Rumyana Etova, Desislava Todorova, Mariya Georgieva, Rostislav Kostdinov, Elena Valkanova, Tsvetelina Mihaylova
Bulgarian Red Cross Activities for Disaster Resilience Enhancement
55

03

Equal in European Research Area
Maria Popova, Svetlana Pitkevich
Distinguished Representatives of Bulgarian Language Studies in Bulgaria
63
Penka Lazarova, Vesela Vasileva
National Awards for Achievements in Science
91

Секция Архив по години

2016 - един брой 2015 - един брой 2014 - един брой 2013 - един брой 2012 - един брой 2011 - един брой 2010 - един брой