Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.


Съдържание на страницата

Признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища:
ОНС „доктор”, НС „доктор на науките”

ПРИЗНАВАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ НАУЧНИ СТЕПЕНИ

Право на признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките” имат български граждани, чужди граждани и чужденци с предоставена международна закрила, които са се обучавали във висши училища/научни организации, създадени и функциониращи по законоустановения ред в страната, в която е придобито висшето образование или научната степен.

Признаването на чуждестранни научни степени, съответстващи на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките” придобити в чуждестранни висши училища/научни организации, е официално писмено потвърждение на стойността на присъдената степен или на друг аналогичен документ, издаден от образователна/научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование и научноизследователската дейност на съответната държава.

Признаването е в помощ на завършилите в чужбина и желаещи да продължат образованието си, или да работят в България.

Националният център за информация и документация предоставя информация по запитвания на граждани и институции за академичния статут на чуждестранни висши училища и научни организации и легитимността на издаваните от тях дипломи, нивото и характера на различни образователни и научни степени и други актуални въпроси.

Порталът за електронни услуги и единната информационна система улесняват подаването на документи и проследяването на процедурата онлайн.


Секция 1. КОИ ДОКУМЕНТИ ПОДЛЕЖАТ НА ПРИЗНАВАНЕ?

Придобитата в чужбина степен, съответстваща на образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките“, се удостоверява с диплома или с друг аналогичен документ, издаден от образователна или научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование и научноизследователската дейност на съответната държава.

Признаване на придобита в чужбина степен, съответстваща на образователната и научна степен „доктор” и на научна степен „доктор на науките“, се отказва когато се установят съществени различия между данните от представените документи и държавните изисквания за придобиване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките“ в Република България.


Секция 2. КОЙ ИЗВЪРШВА ПРИЗНАВАНЕТО?

Признаването на придобита в чуждестранно висше училище или научна организация степен, съответстваща на образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките“, се извършва от различни компетентни органи в зависимост от целите на признаване.

Действащата нормативна рамка за признаване са Законът за развитието на академичния състав в Република България /ЗРАС/ и Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, а конкретните административни процедури са обект на вътрешни нормативни документи на съответните органи.

В настоящия раздел е описана процедурата за признаване на цитираните степени в НАЦИД съгласно Наредбата, ЗРАС и ПУД на НАЦИД.

2.1. Желая да заема академична длъжност, да сключа договор като постдокторант в България или да получа достъп до обучение за повишаване на квалификацията си.

Ако желаете да заемете академична длъжност, да сключите договор като постдокторант, или да получите достъп до обучение за повишаване на квалификацията с придобита чуждестранна степен, съответстваща на образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, следва да подадете съответното заявление за признаване в избраното от Вас висше училище или научна организация.

В тези случаи компетентният орган за признаване на Вашата диплома е ректорът на избраното от Вас за тази цел акредитирано българско висше училище или ръководителят на съответната научна организация като условие за назначаването или зачисляването Ви там.

Конкретните условия и ред за признаване на научни степени с цел заемане на академични или постдокторантски длъжности се определят със съответните правилници на висшите училища и научните организации при спазване на държавните изисквания.

2.2. Желая да работя в България на длъжност различна от горните, или да получа признаване за други цели.

В случай, че желаете да работите в България на длъжност, различна от описаните в раздел 2.1. с Вашата чуждестранна диплома, съответстваща на образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките“, Вие имате пряк достъп до пазара на труда с дипломата си и можете да се обърнете директно към избрания от Вас работодател.

Към НАЦИД можете да се обърнете в случай, че потенциалния работодател или друг български орган изрично изисква от Вас удостоверение, издадено от центъра.

Удостоверението за признато висше образование е официално писмено потвърждение за стойността на чуждестранната Ви диплома в България. То е предназначено да улесни достъпа Ви до пазара на труда, а не да го разреши.

ПРОДЪЛЖИ към точка 3 от менюто вдясно.

НАЦИД има компетенциите за признаване на научни степени за всякакви други цели извън посочените в раздел 2.1.

Удостоверението на НАЦИД не дава достъп до академични и постдокторантски длъжности, или до повишаване на квалификации.


Секция 3. КАКВИ ЗАВЕРКИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПРЕДИ ПРОЦЕДУРАТА ПО ПРИЗНАВАНЕ?

3.1. Дипломата ми няма нужда от легализации и заверки - издадена е в страна по Лисабонската конвенция, страна членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

Списък на страните в тази категория

 • АВСТРАЛИЯ
 • АВСТРИЯ
 • АЗЕРБАЙДЖАН
 • АЛБАНИЯ
 • АНДОРА
 • АРМЕНИЯ
 • БЕЛАРУС
 • БЕЛГИЯ
 • БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
 • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ГРУЗИЯ
 • ГЪРЦИЯ
 • ДАНИЯ
 • ЕСТОНИЯ
 • ИЗРАЕЛ
 • ИРЛАНДИЯ
 • ИСЛАНДИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • КАЗАХСТАН
 • КАНАДА
 • КИПЪР
 • ЛАТВИЯ
 • ЛИТВА
 • ЛИХТЕНЩАЙН
 • ЛЮКСЕМБУРГ
 • МАЛТА
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • НОВА ЗЕЛАНДИЯ
 • НОРВЕГИЯ
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • РЕПУБЛИКА КИРГИЗСТАН
 • РЕПУБЛИКА МОЛДОВА
 • РУМЪНИЯ
 • РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ
 • САН МАРИНО
 • СВЕТИЯ ПРЕСТОЛ
 • СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ
 • СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА
 • СЛОВЕНИЯ
 • САЩ
 • СЪРБИЯ
 • ТАДЖИКИСТАН
 • ТУРЦИЯ
 • УКРАЙНА
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ХЪРВАТИЯ
 • ЧЕРНА ГОРА
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
 • ШВЕЙЦАРИЯ
 • ШВЕЦИЯ

Дипломата и други документи, имащи отношение към признаването трябва да бъдат придружени с превод на български език от т.нар. „заклет преводач” (лице, сключило договор за извършване на преводи с Министерството на външните работи съгласно чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1990 г., изм. и доп. бр.95 от 2017, в сила от 01.03.2018 г.).

Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя по т. 4 от заявлението, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.

3.2. Дипломата ми е издадена в държава извън категория 3.1, с която България има подписан двустранен договор за правна помощ (т.нар. консулска заверка).

Списък на страните в тази категория

 • АЛЖИР
 • ВИЕТНАМ
 • ЙЕМЕН
 • КИТАЙ
 • КНДР
 • КУБА
 • КУВЕЙТ
 • ЛИБИЯ
 • ЛИВАН
 • МОНГОЛИЯ
 • СИРИЙСКА АРАБСКА РЕПУБЛИКА
 • УЗБЕКИСТАН

За държавите, с които Република България има подписани двустранни договори за правна помощ и в които има текстове за освобождаване на документите от легализация с апостил, издадените документи следва да носят щемпел на оторизираното в договора ведомство.

В този случай необходимите документи (диплома за научна степен и други документи имащи отношение към признаването) се нуждаят само от превод на български език. Подписът на преводача се нуждае единствено от нотариална заверка.

3.3. Дипломата ми е издадена в държава извън категории 3.1 и 3.2, която е подписала Хагската конвенция (т.нар. апостил (APOSTILLE).

Списък на страните в тази категория

 • АНТИГУА И БАРБУДА
 • АРЖЕНТИНА
 • БАРБАДОС
 • БАХАМИ
 • БАХРЕЙН
 • БЕЛИЗ
 • БОТСВАНА
 • БРАЗИЛИЯ
 • БРУНЕЙ
 • БУРУНДИ
 • ВАНУАТУ
 • ВЕНЕЦУЕЛА
 • ГВАТЕМАЛА
 • ГВИАНА
 • ГРЕНАДА
 • ДОМИНИКА
 • ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА
 • ЕКВАДОР
 • ЕЛ САЛВАДОР
 • ЕСВАТИНИ /КРАЛСТВО/
 • ИНДИЯ
 • КАБО ВЕРДЕ
 • КОЛУМБИЯ
 • КОСОВО
 • КОСТА РИКА
 • ЛЕСОТО
 • ЛИБЕРИЯ
 • МАВРИЦИЙ
 • МАЛАВИ
 • МАРОКО
 • МАРШАЛОВИ ОСТРОВИ
 • МЕКСИКО
 • МОНАКО
 • МОНГОЛИЯ
 • НАМИБИЯ
 • НИКАРАГУА
 • НИЮ
 • ОМАН
 • ОСТРОВИТЕ КУК
 • ПАНАМА
 • ПАРАГВАЙ
 • ПЕРУ
 • РЕПУБЛИКА КОРЕЯ
 • РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА
 • САМОА
 • САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ
 • СВАЗИЛЕНД
 • СЕЙНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИ
 • СЕЙНТ КИДС И НЕВИС
 • СЕЙНТ ЛУСИЯ
 • СЕЙШЕЛИ
 • СПЕЦИАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЙОНИ ХОНГ КОНГ И МАКАО (КИТАЙ)
 • СУРИНАМ
 • ТОНГА
 • ТРИНИДАД И ТОБАГО
 • УРУГВАЙ
 • ФИДЖИ
 • ФИЛИПИНИ
 • ХОНДУРАС
 • ЧИЛИ
 • ЯПОНИЯ

Информация за оторизираните да издават апостил органи във всяка държава можете да намерите на адрес: https://www.hcch.net/en/states/authorities

Документите (диплома за научна степен и други документи имащи отношение към признаването) следва да бъдат заверени с апостил в държавата, в която са издадени. Други заверки от органи на тази държава не са необходими.

Заверените документи трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език. Подписът на преводача се нуждае единствено от нотариална заверка.

3.4. Дипломата ми е издадена в държава, която не е в нито една от горепосочените категории (легализация по общия ред)

В този случай документите се удостоверяват (легализират) по общия ред.

Общият ред за легализация в различните държави може да е различен в зависимост от структурата на официалните органи по местонахождение.

В общия случай последователността от заверки е следната

 1. Дипломата и други документи имащи отношение към признаването се заверяват от министерството, агенцията или органа, отговарящ за висшето образование и научноизследователската дейност в съответната страна (заверка на подписа и служебното качество на ректора, подписал дипломата).
 2. Заверка от Консулски отдел при Министерство на външните работи на издаващата държава (заверка на подписа и служебното качество на предходния орган).
 3. Щемпелът на Министерството на външните работи на чуждата държава следва да бъде удостоверен/легализиран от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава (заверка на подписа и служебното качество на предходния орган).
  Когато в издаващата държава няма българско посолство/консулство, щемпелът на Министерството на външните работи се удостоверява/легализира от посолството на тази държава в България. Подписът и заверките на Консулската служба на посолството трябва да бъдат заверени от българското Министерство на външните работи.
 4. Заверените документи трябва да бъдат придружени с легализиран превод на български език. Подписът на преводача се нуждае единствено от нотариална заверка.

Всички въпроси, свързани с превода на документи и/или заверка на превода, са от компетенциите на Министерството на външните работи на Република България (МВнР на РБ).

Допълнителна информация можете да намерите на сайта на МВнР на РБ: www.mfa.bg

Списък на физически лица, работещи индивидуално като преводачи (или към преводачески фирми), включени в списъка на МВнР на РБ

В раздел „Често задавани въпроси”, можете да намерите отговори на въпроси, свързани с нашата процедура.


Секция 4. КАКЪВ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯ В НАЦИД?

Гражданите, желаещи признаване на диплома, съответстваща на образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките”, придобита в чуждестранно висше училище или научна организация, подготвят следните документи:

 1. Заявление за признаване, попълнено по образец, в което се посочва гражданство, дата и място на раждане (на хартиен и електронен носител)

  Бланка на заявление за ОНС „доктор”
  Бланка на заявление за НС „доктор на науките”

 2. Оригинал и копие на дипломата за научна степен или на друг аналогичен документ, издаден от образователна или научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование и научноизследователската дейност на съответната държава. Дипломата трябва да бъде придружена с превод на български език от т.нар. „заклет преводач”. Ред за заверка и превод виж в раздел 3. от менюто вдясно.
 3. Дисертация и автореферат (на хартиен и електронен носител), в случай че присъждането на степента изисква такива.
 4. Други документи, имащи отношение към признаването, ако притежавате такива (например приложение към дипломата). Те следва да бъдат придружени с превод на български език от т.нар. „заклет преводач”. Ред за заверка и превод виж в раздел 3. от менюто вдясно.
 5. Документ, удостоверяващ промяната в имената на заявителя, ако лицето е чужд гражданин.
  Документът, удостоверяващ промяната в имената на заявителя по т. 5 от комплекта документи, представен на чужд език, трябва да бъде придружен с превод на български език.

Документите по т. 3 (дисертация и автореферат на хартиен и електронен носител) се прилагат на оригиналния език и след приключване на процедурата по признаване се предават по служебен път и остават за съхранение в Научно-техническата и педагогическа библиотека на НАЦИД за целите на вписване в Регистъра за академичния състав и защитените дисертационни трудове. Регистърът е с публичен достъп и в него по служебен път се вписват лицата, придобили научни степени в чужбина, признати по законоустановения ред.

При подаване на заявлението лично, заявителят представя документ за самоличност за сверяване на данните. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице, то представя пълномощно от заявителя. При подаване на документите по електронен път към заявлението се прилагат сканирани копия на изискваните документи, подписани с електронен подпис.

Удостоверяването на промяна на имената на заявител – български гражданин, се извършва служебно от компетентния орган чрез проверка в Национална база данни „Население”, поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Когато е налице обективна невъзможност за удостоверяването и проверката на съответните факти и обстоятелства по служебен път, органът по признаване може да поиска информация и/или документи за удостоверяването им от заявителя, който е задължен да ги представи.

В 14-дневен срок след проверката на документите, оригиналите по т. 2 могат да бъдат получени от заявителите или техните представители.

НАЦИД може да поиска допълнително и други документи, които са от значение за признаването. Те трябва да бъдат представени в указания срок (обикновено двумесечен) от датата на получаване на съобщението за това.

Някои чуждестранни висши училища и научни организации изискват изрично Ваше съгласие за проверките на НАЦИД. В такива случаи Вашето съдействие е задължително. Нашите експерти в Центъра за административно обслужване (ЦАО) ще Ви консултират при подаване на заявлението.

Процедурата по признаване на образователна и научна степен „доктор” и на научна степен „доктор на науките” в НАЦИД не отменя изискването за признаването ѝ от висше училище или научна организация, в случай че желаете достъп до обучение за повишаване на квалификацията, за сключване на договор като постдокторант и за заемане на академични длъжности (за справка чл. 5 от Закона за развитието на академичния състав в Република България). Нашето признаване е за всякакви други цели извън заемането на научни/постдокторантски длъжности, а решението за признаване на висшето училище/научната организация е юридическо основание за Ваше евентуално назначаване там на цитираните научни/постдокторантски длъжности.

В случай, че желаете достъп до обучение за повишаване на квалификацията, за сключване на договор като постдокторант и за заемане на академични длъжности (за справка чл. 5 от Закона за развитието на академичния състав в Република България Вие следва да се обърнете за признаване към съответното висше училище и/или научна организация в България, като приложите цитираните по-горе документи. Конкретните условия и ред за признаване на научни степени с цел заемане на академични или постдокторантски длъжности се определят със съответните правилници на висшите училища и научните организации при спазване на държавните изисквания.


Секция 5. ПО КАКЪВ НАЧИН МОГА ДА ПОДАМ ДОКУМЕНТИТЕ СИ?

Документите за признаване могат да бъдат подавани от физически или юридически лица по три начина:

5.1. Подаване на заявлението лично в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на НАЦИД с документ за самоличност

Необходимо е да представите оригинал на документ за самоличност за сверяване на данните от личната карта или друг национален документ за самоличност (за чужди граждани). Оригиналът се връща веднага след сравняване на данните.

5.2. Подаване на заявлението, чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на НАЦИД

В случаите, в които лицата са родители, деца или съпруг/а на заявителя, могат да удостоверят качеството си на законни представители с документ, удостоверяващ гражданското състояние (акт за раждане, удостоверение за роднински връзки).

Адвокатите могат да удостоверят качеството си на представители с адвокатско пълномощно или с писмено пълномощно от гражданите, за което не е необходима нотариална заверка.

Когато представителите са организации (по смисъла на § 1, т. 2 от Административно процесуалния кодекс), гражданите се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа. При подаване на заявлението организациите се представляват от:

 • представителите по закон (с копие от удостоверение за актуално състояние);
 • лице, упълномощено от представител по закон, с писмено пълномощно и нотариална заверка на подписа (с копие от удостоверение за актуално състояние).

В случай, че името по диплома е различно от името по документ за самоличност, следва да бъдат приложени и документи за идентичност на имената.

Пълномощното важи единствено в оригинал.

При преупълномощаване, в пълномощното, с което се преупълномощава, трябва изрично да е записано „ДА ПРЕУПЪЛНОМОЩАВА” или подобен текст.

5.3. Подаване на заявлението по електронен път

В случаите на подаване на документите по електронен път към заявлението се прилагат сканирани копия на изискваните документи, подписани с електронен подпис.

Достъп до електронните услуги на НАЦИД

Приемат се само заявления, към които са приложени всички необходими документи.


Секция 6. КАКЪВ Е КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОЦЕДУРАТА?

6.1. Издаване на удостоверение за признаване на ОНС „доктор” или НС „доктор на науките”

Придобитата в чужбина степен, съответстваща на образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките“, се удостоверява с диплома или с друг аналогичен документ, издаден от образователна или научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование и научноизследователската дейност на съответната държава. Признаването в Националния център за информация и документация се удостоверява чрез издаването на удостоверение по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАЦИД, в което се вписват следните данни:

 • Името на заявителя, единния граждански номер или личния номер на чужденец, дата и място на раждане, гражданството;
 • Признатата степен по съответното професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС №125 от 2002 г.;
 • Наименование на чуждестранното висше училище или научната организация, присъдила степента и съответната държава по седалище.

След издаване на удостоверение за признаване на образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките” от НАЦИД, информацията се предава по служебен път за вписване в Регистъра на академичния състав и защитените дисертационни трудове.

Удостоверението за признаване на придобита образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките” важи само на територията на Република България и не осигурява на притежателя си права, които той може да ползва в отношенията си с трети страни.

Удостоверението не дава достъп до професии, за упражняването на които съществуват специални изисквания, определени със закон или с друг нормативен акт.

Удостоверението е защитено от фалшификации със специфичен знак.

6.2. Отказ от признаване на ОНС „доктор” или НС „доктор на науките”

Признаването на придобита в чужбина степен, съответстваща на образователната и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките”, се отказва, когато се установят съществени различия между данните от представените документи и държавните изисквания за придобиване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките” в Република България, както и когато е:

 • представен за признаване документ, който не е диплома или друг аналогичен документ за научна степен или не е издаден от образователна или научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на висшето образование и научноизследователската дейност в съответната държава;
 • представен за признаване документ, който е издаден от образователна или научна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на висшето образование и научноизследователската дейност в съответната държава, но е присъден без защита на дисертационен труд, в случай че присъждането на научната степен изисква такъв, или не съответства на образователна и научна степен „доктор” и/или научна степен „доктор на науките“;
 • представена диплома, издадена от чуждестранно висше училище или научна организация, призната от компетентен държавен орган на съответната държава по местонахождение за част от системата ѝ на висше образование и научноизследователската дейност, но обучението е проведено или дисертацията е защитена, в структури на територията на друга държава, които не са открити и не функционират в съответствие с нейното законодателство в областта на висшето образование и научноизследователската дейност;
 • представен документ, удостоверяващ научна степен, придобита в чужбина, за който след извършване на проверка се установи, че не е издаден от съответното висше училище или научна организация.

Отказът подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Отказът за признаване на образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките“ от НАЦИД става публично достъпен в „Регистър на отказите за академично признаване от НАЦИД”, считано от датата на произнасяне.

6.3. Прекратяване на процедурата

Процедурата по признаване на висше образование в НАЦИД се прекратява:

 • по писмено искане на заявителя или на упълномощеното от него лице;
 • в случаите на непредставяне в определения срок (обикновено двумесечен) на изискуемите допълнителни документи по реда на чл.30, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на НАЦИД.

Във втория случай процедурата се прекратява със заповед на изпълнителния директор на НАЦИД или на упълномощено от него длъжностно лице.

Друга информация, свързана с издаденото удостоверение и/или взетото решение, могат да бъдат намерени в раздел „Често задавани въпроси”.


Секция 7. КОЛКО ВРЕМЕ ЩЕ МИ ОТНЕМЕ?

Нормативният период за обработка на документите и вземане на решение е до 2 месеца, считано от датата на представяне на всички необходими документи.

В случаите, когато не са необходими допълнителни документи, срокът е около месец.

В случаите, когато има неясни обстоятелства, се изисква допълнителна информация и/или документи от заявителя. Те трябва да бъдат представени в указания срок (обикновено двумесечен), считано от датата на съобщаването.

Ако е необходимо, може да се изпрати искане за допълнителна информация до висшето училище/ научната организация, издало дипломата или до компетентните органи на държавата, в която е придобита научната степен.

Някои висши училища/ научни организации изискват изрично Вашето съгласие за проверките на НАЦИД. В такива случаи Вашето съдействие е задължително. Нашите експерти в центъра за административно обслужване (ЦАО) ще Ви консултират при подаване на заявлението.


Секция 8. КАКВИ СА ЕТАПИТЕ НА ПРОЦЕДУРАТА?

Процедурата по академично признаване в НАЦИД включва следните основни етапи:

 • Проверка на академичния статут на висшето училище или научната организация, издала дипломата за присъдена научна степен. Извършва се и проверка на академичния статут на институцията, в която е проведено обучението или е защитена дисертацията, в случаите в които е различна от институцията, издала дипломата.
 • Проверка на автентичността на документите.
 • Проверка на данните от документите и установяване на съответствието на придобитата в чужбина степен с образователна и научна степен „доктор” и/или научна степен „доктор на науките” в Република България.
 • Вземане на решение за признаване на образователна и научна степен „доктор” и/или научна степен „доктор на науките”, за отказ тя да бъде призната или за прекратяване на процедурата.
 • Издаване на удостоверение по образец; издаване на решение за отказ; издаване на заповед за прекратяване.

Секция Често задавани въпроси

1. Как мога да подам заявление?

Заявление можете да подадете лично в Центъра за административно обслужване на НАЦИД, чрез пълномощник или електронно през електронния портал на центъра.
https://portal.nacid.bg/

2. Имат ли конкретен срок издадените удостоверения за признатите научни степени от НАЦИД?

Издадените удостоверения за признатите образователни и научни степени „доктор” и научна степен „доктор на науките“ са безсрочни.

3. Заплаща ли се административната услуга по признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките“ и издаването на удостоверение?

Процедурата в НАЦИД по признаване на ОНС „доктор” или НС „доктор на науките“ е безплатна за всички български граждани, чужденци и лица със статут на бежанци.

4. Необходимо ли е да представям хартиени оригинали на документите в случай, че съм подал електронно заявление?

Оригиналът на дисертацията и автореферата задължително трябва да бъдат предоставени в НАЦИД, тъй като след приключване на процедурата по признаване, документите се предават по служебен път и остават за съхранение в Научно-техническата и педагогическа библиотека за целите на вписване в Регистъра за академичния състав и защитените дисертационни трудове, в който по служебен път се вписват лицата, придобили научни степени в чужбина, признати по законоустановения ред.

5. В кои случаи ще ми е полезно Вашето удостоверение?

В случай, че желаете да работите в България на длъжност, различна от академична или постдокторантска и потенциалният работодател Ви изиска наше удостоверение, както и за други цели, когато български компетентен орган ви изиска наше удостоверение.

6. Мога ли да заемам академична или постдокторантска длъжност с вашето удостоверение и да бъда назначаван като такъв с него?

Не. В тези случаи следва да имате официално признаване от избраното от Вас висше училище или научна организация, на базата на което да бъдете назначен на съответната академична или постдокторантска длъжност.

7. Получих положително решение за признаване от НАЦИД за облекчаване достъпа ми до пазара на труда и отрицателно решение на научна организация/висше училище за заемане на научна/постдокторантска длъжност. Мога ли да настоявам въпреки това да бъда назначен на научна/постдокторантска длъжност на основание на положителното решение на НАЦИД?

Не. Решенията на един орган (в случая НАЦИД) не задължават по никакъв начин решенията на който и да е друг орган по признаване. Нашите решения облекчават, а не разрешават достъпа до пазара на труда извън научните/постдокторантски длъжности.

8. Защо моят хабилитационен труд от чужбина не може да бъде признат като дисертационен от НАЦИД?

Защото със защитата на хабилитационния си труд в тази страна сте придобили право за заемане на научна длъжност, а не сте придобили научна степен.

9. Как мога да получа окончателното решение от процедурата по признаване на научна степен придобита в чужбина?

Оригиналите на подадените документи, както и крайното решение за признаване (удостоверение), решение за отказ или заповед за прекратяване, могат да бъдат получени лично в Центъра за административно обслужване на НАЦИД, чрез пълномощник или чрез лицензирана куриерска фирма на посочен от Вас адрес и за Ваша сметка, включително куриерска услуга извън страната (при подаване на документите се попълва декларация, че пратката ще е за сметка на получателя). Начинът на получаване е по Ваш избор и се посочва при попълване на заявлението.

10. Мога ли да следя онлайн в информационната система на НАЦИД статуса на заявлението ми?

Да, в портала на електронните услуги на НАЦИД можете да следите статуса на Вашето заявление, след като впишете входящият си номер (пример 08-00-100/01.01.2019), код за достъп е Вашето ЕГН/ЛНЧ и код за сигурност, който се генерира от системата.
https://portal.nacid.bg/

Служителите в нашия Център за административно обслужване са на разположение при затруднения с достъпа Ви и за по-нататъшни консултации.


Секция Контактна информация

Адрес НАЦИД, ЦАО (фронтофис)
бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Работно време Всеки работен ден от 08:00 до 18:30 ч. с изключение на официалните празници

Електронна поща naric@nacid.bg

Къде сме ние?

На графичното изображение е показана карта (схема) на местоположението на сградата на НАЦИД (административна част), на фронтофиса (център за обслужване на граждани), както и близките спирки на обществения транспорт: автобусна линия 280 - спирка „Техническа библиотека”, метрополитен - спирка „Г.М. Димитров”. Отбелязани са паркинга, кафето, а също и близки обекти: Първа инвестиционна банка, OMV бензиностанция, Национална следствена служба. Показани са имената на близките улици: бул. „Драган Цанков”, бул. „Д-р Г.М. Димитров”, ул. „Лъчезар Станчев”.