Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Административно обслужване

Аналитични продукти

1405 Библиографска справка чрез достъп до чужди бази данни и други интернет ресурси

Изготвяне на библиографска справка чрез достъп до чужди бази данни и други интернет ресурси

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Съдържат библиографски описания на документи по зададена от потребителя тема, заглавие, автор, ISSN/ISBN, или други библиографски данни.

Тематични библиографски справки

Търсенето на документи се извършва по зададена от потребителя тема, ключови думи, предпочитани езици на документите, период (ретроспекция) и други. Резултатът от търсенето представлява библиографски списък по зададената тема.
Пълните текстове на предложените в списъка документи можете да заявите допълнително.

Тематични библиографски справки с реферати

Търсенето на документи се извършва по зададена от потребителя тема, ключови думи, предпочитани езици на документите, ретроспекция и други. Резултатът от търсенето представлява библиографски списък с реферати или анотации на документа.
Пълните текстове на предложените в списъка документи можете да заявите допълнително.

Библиографски справки по заглавие, автор, ISSN/ISBN или други издателски данни

Търсене на публикации или документални източници (статии, книги и др.) по зададени от потребителя заглавие, автор или други библиографски данни. Ако в намерените библиографски записи пълният текст не е достъпен, бихте могли да ги заявите.

1133 Библиографска справка чрез търсене в бази данни и електронни каталози на НАЦИД

Изготвяне на библиографска справка чрез търсене в базите данни и електронните каталози на НАЦИД

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Съдържат библиографски описания на документи по зададена от потребителя тема, заглавие, автор, ISSN/ISBN или други библиографски данни.

Тематични библиографски справки

Търсенето на документи се извършва по зададена от потребителя тема, ключови думи, предпочитани езици на документите, ретроспекция и други. Резултатът от търсенето представлява библиографски списък по зададената тема и допълнителните изисквания на потребителя. Потребителят има възможност да подбере в резултата от търсенето документите, които най-точно съответстват на заданието и да ги заяви за ползване в читалните , копиране, сканиране и запазване на електронен носител.

Библиографски справки за наличието на документи във фондовете на НАЦИД

Справката представлява проверка за наличие на документи (списания, книги, дисертации, доклади, статии и други). Извършва се по зададени: заглавие, автор, или други библиографски данни. Намерените документи могат да се ползват в читалните, да се копират, сканират и запазят на електронен носител.Къде сме ние?

На графичното изображение е показана карта (схема) на местоположението на сградата на НАЦИД (административна част), на фронтофиса (център за обслужване на граждани), както и близките спирки на обществения транспорт: автобусна линия 280 - спирка „Техническа библиотека”, метрополитен - спирка „Г.М. Димитров”. Отбелязани са паркинга, кафето, а също и близки обекти: Първа инвестиционна банка, OMV бензиностанция, Национална следствена служба. Показани са имената на близките улици: бул. „Драган Цанков”, бул. „Д-р Г.М. Димитров”, ул. „Лъчезар Станчев”.