Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Административно обслужване

Академично признаване и професионални квалификации

1406 Удостоверение за признаване на ОКС на ВО, придобито в чуждестранни ВУ

Издаване на удостоверение за признаване на образователно-квалификационни степени на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

2843 Дубликат на удостоверение за признаване на ОКС на ВО, придобито в чуждестранни ВУ

Издаване на дубликат на удостоверение за признаване на образователно-квалификационни степени на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

3043 Признаване на НС „доктор на науките”, придобита в чужбина

Издаване на удостоверение за признаване на научна степен „доктор на науките”, придобита в чуждестранно висше училище/научна организация

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

1601 Удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия

Издаване на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Декларация

2844 Дубликат на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия

Издаване на дубликат на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявлениеКъде сме ние?

На графичното изображение е показана карта (схема) на местоположението на сградата на НАЦИД (административна част), на фронтофиса (център за обслужване на граждани), както и близките спирки на обществения транспорт: автобусна линия 280 - спирка „Техническа библиотека”, метрополитен - спирка „Г.М. Димитров”. Отбелязани са паркинга, кафето, а също и близки обекти: Първа инвестиционна банка, OMV бензиностанция, Национална следствена служба. Показани са имената на близките улици: бул. „Драган Цанков”, бул. „Д-р Г.М. Димитров”, ул. „Лъчезар Станчев”.