Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Административно обслужване

е-Услуги на НАЦИДАдм. регистър на Р. БългарияАнкета за 2023 г.

ПОС терминали
картови плащания чрез инсталираните ПОС терминални устройства във фронтофиса на НАЦИД, както и чрез виртуалния ПОС терминал от portal.nacid.bg

Банкова сметка на НАЦИД
УниКредит Булбанк кл. Батенберг
IBAN BG 97UNCR96603119995010
BIC UNCRBGSF
ЕИК по БУЛСТАТ 831604711

Контактни данни

Адрес НАЦИД, Център за административно обслужване (фронтофис)
бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849 (инфоцентър)
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Работно време Всеки работен ден с изключение на официалните празници
от 08:00 до 18:30 ч. без прекъсване за почивки

За тематични запитвания използвайте:
Формуляр за обратна връзка

Запитвания можете да изпращате и на електронен адрес: nacid@nacid.bgКъде сме ние?

На графичното изображение е показана карта (схема) на местоположението на сградата на НАЦИД (административна част), на фронтофиса (център за обслужване на граждани), както и близките спирки на обществения транспорт: автобусна линия 280 - спирка „Техническа библиотека”, метрополитен - спирка „Г.М. Димитров”. Отбелязани са паркинга, кафето, а също и близки обекти: Първа инвестиционна банка, OMV бензиностанция, Национална следствена служба. Показани са имената на близките улици: бул. „Драган Цанков”, бул. „Д-р Г.М. Димитров”, ул. „Лъчезар Станчев”.