Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Административно обслужване

е-Услуги на НАЦИДАдм. регистър на Р. БългарияАнкета за 2023 г.

Контактни данни

Адрес НАЦИД, Център за административно обслужване
бул. „Д-р Г.М. Димитров” 50
1125 София

телефон (+359 2) 817 38 31
(+359 2) 817 38 36
(+359 2) 817 38 49

мобилен (+359) 0700 44 849
Телефонно обаждане – на цената на градски разговор от цялата страна.
От мобилни телефони – по стандартната тарифа на съответния мобилен оператор.

Работно време Всеки работен ден с изключение на официалните празници
от 08:00 до 18:30 ч. без прекъсване за почивки

За тематични запитвания използвайте:
Формуляр за обратна връзка

Запитвания можете да изпращате и на електронен адрес: nacid@nacid.bg

ПОС терминали
картови плащания чрез инсталираните ПОС терминални устройства в Центъра за административно обслужване, както и чрез виртуалния ПОС терминал от portal.nacid.bg

Банкова сметка на НАЦИД
УниКредит Булбанк кл. Батенберг
IBAN BG 97UNCR96603119995010
BIC UNCRBGSF
ЕИК по БУЛСТАТ 831604711Къде сме ние?

На графичното изображение е показана карта (схема) на местоположението на сградата на НАЦИД (административна част), на фронтофиса (център за обслужване на граждани), както и близките спирки на обществения транспорт: автобусна линия 280 - спирка „Техническа библиотека”, метрополитен - спирка „Г.М. Димитров”. Отбелязани са паркинга, кафето, а също и близки обекти: Първа инвестиционна банка, OMV бензиностанция, Национална следствена служба. Показани са имената на близките улици: бул. „Драган Цанков”, бул. „Д-р Г.М. Димитров”, ул. „Лъчезар Станчев”.