Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Административно обслужване

1642 APOSTILLE за средно образование

Издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение

Описание на услугата

Заявление – обр. 1

Протокол за приемане на устно заявление – обр. 1а

Заявление за възстановяване на внесена сума – обр. 6

921 APOSTILLE за висше образование

Издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издадени от висшите училища и научните организации в Република България

Описание на услугата

Заявление – обр. 2

Протокол за приемане на устно заявление – обр. 2а

Заявление за възстановяване на внесена сума – обр. 6

2650 APOSTILLE за професионална квалификация по нерегулирана професия

Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за професионална квалификация по нерегулирана професия, придобита на територията на Република България, необходимо за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава

Описание на услугата

Заявление – обр. 4

Декларация

Протокол за приемане на устно заявление – обр. 4а

Заявление за възстановяване на внесена сума – обр. 6

1375 APOSTILLE за ползване правата на завършена ОКС

Издаване на удостоверение APOSTILLE на удостоверение за ползване правата на завършили образователно-квалификационни степени на граждани, придобили полувисше или висше образование до 27.12.1995 г. и висше образование на образователно-квалификационна степен “СПЕЦИАЛИСТ ПО …” до 22.05.2007 г. в страната. Комплексна административна услуга, извършвана от Министерството на образованието и науката (МОН) и от Националния център за информация и документация (НАЦИД)

Описание на услугата

Заявление – обр. 5

Протокол за приемане на устно заявление – обр. 5а

Заявление за възстановяване на внесена сума – обр. 6Къде сме ние?

На графичното изображение е показана карта (схема) на местоположението на сградата на НАЦИД (административна част), на фронтофиса (център за обслужване на граждани), както и близките спирки на обществения транспорт: автобусна линия 280 - спирка „Техническа библиотека”, метрополитен - спирка „Г.М. Димитров”. Отбелязани са паркинга, кафето, а също и близки обекти: Първа инвестиционна банка, OMV бензиностанция, Национална следствена служба. Показани са имената на близките улици: бул. „Драган Цанков”, бул. „Д-р Г.М. Димитров”, ул. „Лъчезар Станчев”.