Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Административно обслужване

Документни услуги

1132 Доставка на документи в печатна и електронна форма от библиотеки в страната и чужбина

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

• Предоставяне на оригинали или копия от фонда на библиотеката
• Доставка на литература от други библиотеки в София и страната
• Доставка на литература, липсваща в страната чрез международно междубиблиотечно заемане

ЦНТБ предоставя услугата доставка на документи по електронен път, което позволява междубиблиотечното заемане да се извършва във виртуалнa среда. Потребителите могат да заявяват и да получават документи в pdf-формат. Чрез услугата може да поръчвате и получавате сканирани статии от периодични издания /пълен текст/ и до 30 страници от книги и научни доклади.

1600 Копия на документи от фондове на НАЦИД

Предоставяне на копия на документи от фондовете на НАЦИД

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Съгласно Закон за авторското право и сродните му права, НАЦИД изготвя и предоставя копия на оригинали от документалните информационни източници на НАЦИД, както и на документи на заявителя.

Вписване в НРСКъде сме ние?

На графичното изображение е показана карта (схема) на местоположението на сградата на НАЦИД (административна част), на фронтофиса (център за обслужване на граждани), както и близките спирки на обществения транспорт: автобусна линия 280 - спирка „Техническа библиотека”, метрополитен - спирка „Г.М. Димитров”. Отбелязани са паркинга, кафето, а също и близки обекти: Първа инвестиционна банка, OMV бензиностанция, Национална следствена служба. Показани са имената на близките улици: бул. „Драган Цанков”, бул. „Д-р Г.М. Димитров”, ул. „Лъчезар Станчев”.