Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Административно обслужване

Изготвяне на справки

1131 Справка за цитирания на публикации

Изготвяне на справка за цитирания на публикации

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Справките за цитирания на публикациите на български учени, изследователи, докторанти, преподаватели и други се извършват в базите данни “Web of Science” и “Scopus”. Те включват 2 етапа:
- Проверка за наличие и брой цитирания.
- Предоставяне на библиографските описания на цитиранията.
За да бъде направена справката е необходимо потребителите да предоставят точен библиографски списък на публикациите си.

713 Справка за импакт фактор на научни периодични издания

Изготвяне на справка за импакт фактор на научни периодични издания

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Справките за импакт фактор на списания се правят в таблиците на “Journal Citation Reports” в офлайн режим. За да бъде направена справката е необходимо потребителите да предоставят списък на списанията, ISSN и годините, в които са публикували.Къде сме ние?

На графичното изображение е показана карта (схема) на местоположението на сградата на НАЦИД (административна част), на фронтофиса (център за обслужване на граждани), както и близките спирки на обществения транспорт: автобусна линия 280 - спирка „Техническа библиотека”, метрополитен - спирка „Г.М. Димитров”. Отбелязани са паркинга, кафето, а също и близки обекти: Първа инвестиционна банка, OMV бензиностанция, Национална следствена служба. Показани са имената на близките улици: бул. „Драган Цанков”, бул. „Д-р Г.М. Димитров”, ул. „Лъчезар Станчев”.