Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация


Съдържание на страницата

Административно обслужване

Аналитични продукти

1405 Библиографска справка чрез достъп до чужди бази данни и други интернет ресурси

Изготвяне на библиографска справка чрез достъп до чужди бази данни и други интернет ресурси

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Съдържат библиографски описания на документи по зададена от потребителя тема, заглавие, автор, ISSN/ISBN, или други библиографски данни.

Тематични библиографски справки

Търсенето на документи се извършва по зададена от потребителя тема, ключови думи, предпочитани езици на документите, период (ретроспекция) и други. Резултатът от търсенето представлява библиографски списък по зададената тема.
Пълните текстове на предложените в списъка документи можете да заявите допълнително.

Тематични библиографски справки с реферати

Търсенето на документи се извършва по зададена от потребителя тема, ключови думи, предпочитани езици на документите, ретроспекция и други. Резултатът от търсенето представлява библиографски списък с реферати или анотации на документа.
Пълните текстове на предложените в списъка документи можете да заявите допълнително.

Библиографски справки по заглавие, автор, ISSN/ISBN или други издателски данни

Търсене на публикации или документални източници (статии, книги и др.) по зададени от потребителя заглавие, автор или други библиографски данни. Ако в намерените библиографски записи пълният текст не е достъпен, бихте могли да ги заявите.

1133 Библиографска справка чрез търсене в бази данни и електронни каталози на НАЦИД

Изготвяне на библиографска справка чрез търсене в базите данни и електронните каталози на НАЦИД

Описание на услугата

Заявление

Протокол за приемане на устно заявление

Съдържат библиографски описания на документи по зададена от потребителя тема, заглавие, автор, ISSN/ISBN или други библиографски данни.

Тематични библиографски справки

Търсенето на документи се извършва по зададена от потребителя тема, ключови думи, предпочитани езици на документите, ретроспекция и други. Резултатът от търсенето представлява библиографски списък по зададената тема и допълнителните изисквания на потребителя. Потребителят има възможност да подбере в резултата от търсенето документите, които най-точно съответстват на заданието и да ги заяви за ползване в читалните , копиране, сканиране и запазване на електронен носител.

Библиографски справки за наличието на документи във фондовете на НАЦИД

Справката представлява проверка за наличие на документи (списания, книги, дисертации, доклади, статии и други). Извършва се по зададени: заглавие, автор, или други библиографски данни. Намерените документи могат да се ползват в читалните, да се копират, сканират и запазят на електронен носител.Къде сме ние?

На графичното изображение е показана карта (схема) на местоположението на сградата на НАЦИД (административна част), на фронтофиса (център за обслужване на граждани), както и близките спирки на обществения транспорт: автобусна линия 280 - спирка „Техническа библиотека”, метрополитен - спирка „Г.М. Димитров”. Отбелязани са паркинга, кафето, а също и близки обекти: Първа инвестиционна банка, OMV бензиностанция, Национална следствена служба. Показани са имената на близките улици: бул. „Драган Цанков”, бул. „Д-р Г.М. Димитров”, ул. „Лъчезар Станчев”.