Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Контакти по регулирани професии в ЕС

Ако Вие сте български гражданин и желаете да упражнявате своята професия в държава членка на Европейския съюз или в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, изберете съответната страна от дадения по-долу списък. За всяка страна е посочена информация за контактните лица във ведомствата, компетентни да вземат решения по даване или признаване на правоспособност за упражняване на дадена регулирана професия.

Списък на контактните точки за признаване на професионалната квалификация в държавите членки на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария