Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2017

Брой 4. СОЦИАЛНАТА РОЛЯ НА УЧИЛИЩЕТО В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

Съдържание:

Изтегли

 • ПРИНЦИПИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ
 • УЧИЛИЩЕТО В ОБЩЕСТВОТО – ОБЩЕСТВОТО КАТО УЧИЛИЩЕ
 • СОЦИАЛНАТА РОЛЯ НА УЧИЛИЩЕТО И УЧАСТИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
 • СОЦИАЛНАТА РАБОТА С ИМИГРАНТИТЕ В УЧИЛИЩАТА В ГЕРМАНИЯ
 • РОЛЯТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ НЕРАВЕНСТВА
 • СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАЧИНИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ В ГЕРМАНИЯ
 • УЧИЛИЩАТА И РАННАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛОВИТЕ РАЗЛИЧИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА НАМЕСА ПРИ ОПАСНОСТ ОТ РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В ЩАТА ВИКТОРИЯ, АВСТРАЛИЯ
  • СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА РАВНИЯ ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕС
  • РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

Брой 3. ИЗКУСТВАТА В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ФАКТОР ЗА УСПЕВАЕМОСТ, ЗАДЪРЖАНЕ И УСПЕВАЕМОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ИЗКУСТВАТА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОТО ФИЗИЧЕСКО, КОГНИТИВНО И ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 • ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ ИЗКУСТВО И КУЛТУРА – ГРАДИВЕН ЕЛЕМЕНТ В ПРЕПОДАВАНЕТО
 • ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО
 • ХЕБИКУ – ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ИЗКУСТВО
 • ТАНЦОВОТО ИЗКУСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ГЕРМАНСКИТЕ УЧИЛИЩА
 • НОВА КУЛТУРА НА УЧЕНЕ В АВСТРИЯ: ИЗКУСТВОТО ПРАВИ УЧИЛИЩЕТО
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ХИП-ХОП И РАП В КЛАСНАТА СТАЯ
  • ЕФЕКТЪТ НА МОЦАРТ
  • МУЗЕЯТ КАТО ИЗВЪНУЧИЛИЩНО УЧЕБНО МЯСТО

Брой 2. ПРОФЕСИОНАЛНАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМИЕТО

Съдържание:

Изтегли

 • ПОВИШАВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ПРОФЕСИЯТА В УЧИЛИЩНА СРЕДА
 • ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ДУХА, ЕФЕКТИВНОСТТА И СТАТУТА НА УЧИТЕЛЯ
 • СИНДРОМЪТ БЪРНАУТ В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ
 • ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СИНДРОМА БЪРНАУТ ПРИ УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
 • ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ КАРИЕРНОТО ИМ РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
 • ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ЕФИКАСНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ
 • ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
 • УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ТЕСТ НА МАСЛАХ ЗА НИВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕГАРЯНЕ
  • ПРОФЕСИОНАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВЕРДЕН, ГЕРМАНИЯ, ПО ПЪТЯ КЪМ ЗДРАВОСЛОВНОТО УЧИЛИЩЕ
  • СИНДРОМЪТ БЪРНАУТ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ УЧИТЕЛСКОТО ЗДРАВЕ В ПРОВИНЦИЯ ТЮРИНГИЯ, ГЕРМАНИЯ

Брой 1. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО-РАЗБИРАНЕ, РАЗВИТИЕ, НАСОКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

Съдържание:

Изтегли

 • ПРОГРАМАТА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
 • РАМКА НА УМЕНИЯТА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • РЪКОВОДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
 • УЧИЛИЩНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ГЕРМАНИЯ
 • КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СИМУЛИРАНА РАБОТНА СРЕДА
  • СВЕТОВНА МРЕЖА НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  • ОБУЧЕНИЕ ПО МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (EUROPEAN TRAINING FOUNDATION - ETF)
  • МОДЕЛЪТ „УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ“
  • ДОБРИ ПРАКТИКИ
 • ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
  • 1. ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНА ФИРМА В ТЯХНОТО УЧИЛИЩЕ
  • 2. ТФ ФЕСТ - МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ФИРМИ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ СВЕТОВНАТА МРЕЖА НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  • ДЕЙНОСТТА НА ДЖУНИЪР АВСТРИЯ
  • МЛАДЕЖТА СЪЗДАВА - ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УТРЕШНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В ГЕРМАНИЯ