Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят


INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е наличен в електронен формат със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2017

Брой 4. СОЦИАЛНАТА РОЛЯ НА УЧИЛИЩЕТО В СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО

Съдържание:

Свали файла

  • ПРИНЦИПИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ
  • УЧИЛИЩЕТО В ОБЩЕСТВОТО – ОБЩЕСТВОТО КАТО УЧИЛИЩЕ
  • СОЦИАЛНАТА РОЛЯ НА УЧИЛИЩЕТО И УЧАСТИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
  • СОЦИАЛНАТА РАБОТА С ИМИГРАНТИТЕ В УЧИЛИЩАТА В ГЕРМАНИЯ
  • РОЛЯТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ НЕРАВЕНСТВА
  • СОЦИАЛНИТЕ НЕРАВЕНСТВА В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАЧИНИ ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ В ГЕРМАНИЯ
  • УЧИЛИЩАТА И РАННАТА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛОВИТЕ РАЗЛИЧИЯ
  • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
    • ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ ЗА НАМЕСА ПРИ ОПАСНОСТ ОТ РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В ЩАТА ВИКТОРИЯ, АВСТРАЛИЯ
    • СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА РАВНИЯ ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕС
    • РЪКОВОДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО ОТ УЧИЛИЩЕ

Брой 3. ИЗКУСТВАТА В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ФАКТОР ЗА УСПЕВАЕМОСТ, ЗАДЪРЖАНЕ И УСПЕВАЕМОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ

Съдържание:

Свали файла

  • ИЗКУСТВАТА И ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОТО ФИЗИЧЕСКО, КОГНИТИВНО И ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
  • ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ ИЗКУСТВО И КУЛТУРА – ГРАДИВЕН ЕЛЕМЕНТ В ПРЕПОДАВАНЕТО
  • ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО
  • ХЕБИКУ – ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ИЗКУСТВО
  • ТАНЦОВОТО ИЗКУСТВО В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ГЕРМАНСКИТЕ УЧИЛИЩА
  • НОВА КУЛТУРА НА УЧЕНЕ В АВСТРИЯ: ИЗКУСТВОТО ПРАВИ УЧИЛИЩЕТО
  • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
    • ХИП-ХОП И РАП В КЛАСНАТА СТАЯ
    • ЕФЕКТЪТ НА МОЦАРТ
    • МУЗЕЯТ КАТО ИЗВЪНУЧИЛИЩНО УЧЕБНО МЯСТО

Брой 2. ПРОФЕСИОНАЛНАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА СЪВРЕМИЕТО

Съдържание:

Свали файла

  • ПОВИШАВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ПРОФЕСИЯТА В УЧИЛИЩНА СРЕДА
  • ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ДУХА, ЕФЕКТИВНОСТТА И СТАТУТА НА УЧИТЕЛЯ
  • СИНДРОМЪТ БЪРНАУТ В УЧИТЕЛСКАТА ПРОФЕСИЯ
  • ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СИНДРОМА БЪРНАУТ ПРИ УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
  • ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ КАРИЕРНОТО ИМ РАЗВИТИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
  • ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И ЕФИКАСНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ
  • ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
  • УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА УЧИТЕЛИТЕ
  • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
    • ТЕСТ НА МАСЛАХ ЗА НИВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРЕГАРЯНЕ
    • ПРОФЕСИОНАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВЕРДЕН, ГЕРМАНИЯ, ПО ПЪТЯ КЪМ ЗДРАВОСЛОВНОТО УЧИЛИЩЕ
    • СИНДРОМЪТ БЪРНАУТ И ВЛИЯНИЕТО МУ ВЪРХУ УЧИТЕЛСКОТО ЗДРАВЕ В ПРОВИНЦИЯ ТЮРИНГИЯ, ГЕРМАНИЯ

Брой 1. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАНИЕТО-РАЗБИРАНЕ, РАЗВИТИЕ, НАСОКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

Съдържание:

Свали файла

  • ПРОГРАМАТА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
  • РАМКА НА УМЕНИЯТА ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
  • РЪКОВОДСТВО ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
  • УЧИЛИЩНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ГЕРМАНИЯ
  • КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СИМУЛИРАНА РАБОТНА СРЕДА
    • СВЕТОВНА МРЕЖА НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
    • ОБУЧЕНИЕ ПО МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (EUROPEAN TRAINING FOUNDATION - ETF)
    • МОДЕЛЪТ „УЧЕБНО ПРЕДПРИЯТИЕ“
    • ДОБРИ ПРАКТИКИ
  • ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ БЪЛГАРИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
    • 1. ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНА ФИРМА В ТЯХНОТО УЧИЛИЩЕ
    • 2. ТФ ФЕСТ - МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ФИРМИ
  • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
    • ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ СВЕТОВНАТА МРЕЖА НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
    • ДЕЙНОСТТА НА ДЖУНИЪР АВСТРИЯ
    • МЛАДЕЖТА СЪЗДАВА - ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УТРЕШНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В ГЕРМАНИЯ