Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж, 2019

Училищно образование и младеж, 2019
Брой 4. СТАНДАРТИ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Съдържание:

Изтегли

 • НАСОКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
 • ДОКЛАД НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ – СТАНДАРТИ ЗА ФИЗИЧЕСКА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС
 • СТАНДАРТИ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА В АНГЛИЯ И УЕЛС
 • ХИГИЕНЕН ПЛАН НА АВСТРИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
 • РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪТРЕШНАТА ХИГИЕНА В УЧИЛИЩНИТЕ СГРАДИ В ГЕРМАНИЯ
 • МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА УЧИЛИЩНА СРЕДА В ИСПАНИЯ
 • КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА В СГРАДИ – ОФИСИ, УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЖИЛИЩА НА СКАНДИНАВСКИТЕ ДЪРЖАВИ
 • НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРТ ЗА КАЧЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В АВСТРАЛИЯ

Училищно образование и младеж, 2019
Брой 3. НАСОКИ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И ОБУЧИТЕЛИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • НАСОКИ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И ОБУЧИТЕЛИТЕ В ПРОФЕСОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
 • ПОДГОТОВКА ЗА КЛЮЧОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
 • РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 15 ГОДИНИ
 • ЕВРОПЕЙСКИ ИНДЕКС НА УМЕНИЯТА. СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА УМЕНИЯТА

Училищно образование и младеж, 2019
Брой 2. ПРОГРАМИ, МЕРКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА

Съдържание:

Изтегли

 • ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩНАТА СРЕДА
 • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ НА АВСТРАЛИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА
 • ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗБИРАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КИБЕРТОРМОЗ
 • KiVa – ПРОГРАМА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА НА ФИНЛАНДИЯ
 • ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Училищно образование и младеж, 2019
Брой 1. УСТОЙЧИВОТО ПАРТНЬОСТВО МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ И УЧИЛИЩЕТО – ФАКТОР ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И УСПЕХА НА УЧЕНИЦИТЕ

Съдържание:

Изтегли

 • РОДИТЕЛИТЕ – АКТИВНИ ПАРТНЬОРИ НА УЧИЛИЩЕТО
 • НАЦИОНАЛНИЯТ ПОДХОД НА АВСТРАЛИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО И УЧИЛИЩЕТО
 • АНГАЖИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВАТА КАТО ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА В УЕЛС
 • ШЕСТ ТИПА ВКЛЮЧВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ
 • ПРЕДСТАВАЯМЕ ВИ
  • АНГАЖИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
  • СЪТРУДНИЧЕСТВОТО РОДИТЕЛИ – УЧИЛИЩЕ В ПРОВИНЦИЯ БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ, ГЕРМАНИЯ