Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година

Висше образование и наука, 2016

Висше образование и наука, 2016
Брой 4. КАЧЕСТВО И НОВИ МОДЕЛИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ - ПРЕДПОСТАВКИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  • ВЪВЕДЕНИЕ
  • ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВО В ОБУЧЕНИЕТО: ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • НОВИ МОДЕЛИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО ОБУЧЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА "КАРНЕГИ МЕЛЪН" В САЩ
  • ЕФЕКТИВНИ И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ НА УНИВЕРСИТЕТА В БАТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО В СВОБОДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
  • ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО В УНИВЕРСИТЕТА В БЕРН, ШВЕЙЦАРИЯ

Висше образование и наука, 2016
Брой 3. ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАРЪТ НА ТРУДА

Съдържание:

Изтегли

 • ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАРА НА ТРУДА – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
 • МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ РАМКИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ
 • БЕЛГИЯ (ФЛАМАНДСКА ОБЩНОСТ)
  • ДАНИЯ
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (АНГЛИЯ)
  • ФИНЛАНДИЯ
  • ШВЕЦИЯ
 • КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ В АКАДЕМИЧНИЯ ПРОФИЛ В СВЕТА НА ТРУДА 4.0
 • СВРЪХСПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ: ТРЕТАТА СТЕПЕН НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАРЪТ НА ТРУДА
 • ЗАВИСИМОСТТА „КВАЛИФИКАЦИЯ И УМЕНИЯ – ПАЗАР НА ТРУДА”
 • КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА ФОНА НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОМЕНИ В ГЕРМАНИЯ – ПРЕПОРЪКИТЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ
  • КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА ФОНА НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОМЕНИ
  • ПРЕПОРЪКИТЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ЦИФРОВИЗАЦИЯТА И РАБОТНАТА СИЛА – МЕГАТЕНДЕНЦИИ И СЦЕНАРИИ В СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПРОГНОЗИРАНЕ НА АВСТРАЛИЯ
  • АЛТЕРНАТИВНИ СЦЕНАРИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЛЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ
  • ПЛАНИРАНЕ НА КАРИЕРАТА И КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА НА АБСОЛВЕНТИ В АВСТРИЯ

Висше образование и наука, 2016
Брой 2. ПЛАГИАТСТВОТО В КОНТЕКСТА НА АКАДЕМИЧНАТА ЕТИКА И ПОЧТЕНОСТ

Съдържание:

Изтегли

 • АКАДЕМИЧНАТА ЕТИКА – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ В ЕС
 • ПЛАГИАТСТВОТО – НАРУШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ЕТИКА И ПОЧТЕНОСТ
 • МЕЖДУНАРОДНИЯТ ОПИТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ПОЧТЕНОСТ И СПРАВЯНЕ С ПЛАГИАТСТВОТО
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ГЕРМАНИЯ
  • ИСПАНИЯ
  • ИТАЛИЯ
  • НИДЕРЛАНДИЯ
  • РУМЪНИЯ
  • СЛОВАКИЯ
  • УНГАРИЯ
  • АВСТРАЛИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ПРОЕКТЪТ „АКАДЕМИЧНА ПОЧТЕНОСТ” НА УНИВЕРСИТЕТА „ЙОХАНЕС ГУТЕНБЕРГ” В МАЙНЦ, ГЕРМАНИЯ
  • МЕТОДИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ЕТИКА И ПОЧТЕНОСТ ПРИ ГОЛЕМИ ПОТОЦИ СТУДЕНТИ
  • ЕТИКА В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ДИАЛОГЪТ И РЕШЕНИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТА В БАЗЕЛ

Висше образование и наука, 2016
Брой 1. НАУЧНИТЕ ИЗДАНИЯ И ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Съдържание:

Изтегли

 • ВЪВЕДЕНИЕ
 • СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА НАУЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ
 • ПЕРИОДИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ: СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
 • ПОТРЕБИТЕЛСКИ АСПЕКТИ, ОЧАКВАНИЯ НА АВТОРИТЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗДАНИЯ
 • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ОТВОРЕНИЯ ДОСТЪП
 • НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ХРАНИЛИЩА, САМОАРХИВИРАНЕ И ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО НАУЧНИ КНИГИ
 • РАЗВИТИЕ НА НАУЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ЗА УЧЕНИТЕ