INFOсвят • НАЦИД

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят


INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е наличен в електронен формат със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2019

Брой 2. ПРОГРАМИ, МЕРКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА

Съдържание:

Свали файла

 • ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩНАТА СРЕДА
 • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ НА АВСТРАЛИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА
 • ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗБИРАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КИБЕРТОРМОЗ
 • KiVa – ПРОГРАМА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА НА ФИНЛАНДИЯ
 • ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Брой 1. УСТОЙЧИВОТО ПАРТНЬОСТВО МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ И УЧИЛИЩЕТО – ФАКТОР ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И УСПЕХА НА УЧЕНИЦИТЕ

Съдържание:

Свали файла

 • РОДИТЕЛИТЕ – АКТИВНИ ПАРТНЬОРИ НА УЧИЛИЩЕТО
 • НАЦИОНАЛНИЯТ ПОДХОД НА АВСТРАЛИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО И УЧИЛИЩЕТО
 • АНГАЖИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВАТА КАТО ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА В УЕЛС
 • ШЕСТ ТИПА ВКЛЮЧВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ
 • ПРЕДСТАВАЯМЕ ВИ
  • АНГАЖИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
  • СЪТРУДНИЧЕСТВОТО РОДИТЕЛИ – УЧИЛИЩЕ В ПРОВИНЦИЯ БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ, ГЕРМАНИЯ