Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2015

Брой 4. КАЧЕСТВО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – РАЗБИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

Съдържание:

Изтегли

 • РАЗБИРАНЕ ЗА КАЧЕСТВО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ПОЛИТИКИ И ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
  • ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
  • ВЪТРЕШНО ОЦЕНЯВАНЕ
 • ПОЛИТИКИ И ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НЯКОЙ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ
  • АВСТРИЯ
  • БЕЛГИЯ (ФРЕНСКОЕЗИЧНА ОБЩНОСТ)
  • ГЕРМАНИЯ
  • ДАНИЯ
  • ЕСТОНИЯ
  • ПОЛША
  • РУМЪНИЯ
  • ФИНЛАНДИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В УЧИЛИЩАТА ПО МОДЕЛА НА ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (EFQM)

Брой 3. ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА И ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ – ФАКТОРИ, ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Образователна среда и поведение на учениците - фактори, подходи и практики за управление
  • ПОЗИТИВНАТА УЧЕБНА СРЕДА - РЕШАВАЩ ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
  • УЧИЛИЩЕН КЛИМАТ И ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
  • ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН УЧИЛИЩЕН КЛИМАТ В ОНТАРИО, КАНАДА
  • УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ
  • УЧИЛИЩЕ БЕЗ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ И НАСИЛИЕ
 • Политики и практики за превенция и справяне с агресивното поведение и насилието в училищата в някои европейски държави
  • АВСТРИЯ
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (АНГЛИЯ)
  • ГЕРМАНИЯ
  • МАЛТА
  • ФИНЛАНДИЯ
 • Представяме ви
  • ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА В АВСТРИЯ
  • ПРОМЯНА НА ПОВЕДЕНИЕТО: МОДУЛ НА ЮНЕСКО ЗА ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ
  • ПОЛЕЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ

Брой 2. ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Съдържание:

Изтегли

 • ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ФОРМИРАНЕ, РАЗВИТИЕ, ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ
 • РЪКОВОДСТВО ЗА УЧИТЕЛИ
 • ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД
 • ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЗЛИЧНИ ГРУПИ УЧЕНИЦИ В ГЕРМАНИЯ
 • СЪЗДАВАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩА КЛАСНА СТАЯ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В АВСТРИЯ
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В БЕЛГИЯ (НЕМСКОГОВОРЯЩА ОБЩНОСТ)
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (АНГЛИЯ)
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ГЕРМАНИЯ
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ИСПАНИЯ
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ИТАЛИЯ
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В САЩ
 • ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ В АВСТРИЯ
 • УЧИЛИЩЕ МОНТЕСОРИ В БОРКЕН, СЕВЕРЕН РЕЙН – ВЕСТФАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ
 • ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО, КАНАДА

Брой 1. ЦИФРОВИ РЕСУРСИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ЦИФРОВИ РЕСУРСИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
 • РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВИТЕ РЕСУРСИ В ИТАЛИЯ
 • ОПИТЪТ НА ДАНИЯ
 • ПРАКТИКАТА НА НОРВЕГИЯ
 • ПРОГРАМАТА „ЦИФРОВО УЧИЛИЩЕ” В ПОЛША
 • ЦИФРОВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ ВЪВ ФРАНЦИЯ
 • ПОЛИТИКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП В ЕВРОПА
 • ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕСУРСИ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП
 • СТАНДАРТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА ЦИФРОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ В АВСТРАЛИЯ
 • ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП В САЩ И БРАЗИЛИЯ
 • ПЪРВИЯТ СВОБОДЕН ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК В ГЕРМАНИЯ
 • ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА ANTOLIN И НЕЙНАТА РОЛЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЧЕТИВНИТЕ КОМПЕТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ
 • ЦИФРОВИТЕ РЕСУРСИ В ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА ONILO ИРОЛЯТА ИМ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТИВНИТЕ УМЕНИЯ У УЧЕНИЦИТЕ
 • ПОЛЗВАНЕ НА ЦИФРОВИ РЕСУРСИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ЕС ПО ВРЕМЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
 • УПОТРЕБА НА ЦИФРОВИ РЕСУРСИ ОТ УЧИТЕЛИТЕ