Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Архив (преди разделяне на серии), 2009

Брой 4. КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Европейско образователно и изследователско пространство
  • EВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ
  • ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В ЕВРОПА
  • ОЦЕНЯВАНЕ И МЕХАНИЗМИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ПРОФЕСИЯТА “УЧИТЕЛ” В БЕЛГИЯ - ГЕРМАНСКА ОБЩНОСТ
  • ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
  • КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В ШВЕЙЦАРИЯ
  • КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В ЕСТОНИЯ
  • ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В ЧЕХИЯ
 • Научно-технологична политика и иновации
  • ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИТЕЛИ
 • Цифри и факти
  • ДАННИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА АВСТРИЯ
  • НЕДОСТИГ НА УЧИТЕЛИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В ГЕРМАНИЯ
  • ЗАПЛАЩАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В НЯКОИ ДЪРЖАВИ
 • ПРОЯВИ, ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 • ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, КОНКУРСИ

Брой 3. УНИВЕРСИТЕТСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТРОВЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Европейско образователно и изследователско пространство
  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУЦИИ В ЕВРОПА. ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ
  • НОВАТА РОЛЯ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В ЕВРОПА
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ДЪРЖАВАТА В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В КАНАДА
  • НАУЧНИЯТ КАМПУС НА ОБЩЕСТВО „ЛАЙБНИЦ” - МОДЕЛ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С ГЕРМАНСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА
  • СТРУКТУРА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ
 • Системи и инструменти в образованието и науката
  • ДИФЕРЕНЦИРАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА СИСТЕМА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
 • Научно-технологична политика и иновации
  • НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ВРЪЗКАТА МЕЖДУ НАУКАТА И ИНДУСТРИЯТА В МЕДИКОНОВАТА ДОЛИНА
  • ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В АВСТРИЯ
  • ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ПО БИОМЕДИЦИНА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В ГЕРМАНИЯ
 • Цифри и факти
  • ДЯЛ НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ В СВЕТА ПО СТРАНИ ПРЕЗ 2004 ГОДИНА И СРЕДНОГОДИШЕН РЪСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2000 – 2004 ГОДИНА
  • ЗАВЪРШИЛИ И НАЗНАЧЕНИ НА РАБОТА ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ГРАНТОВЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРЕЗ 2005 – 2006 ГОДИНА
  • ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В ОСНОВАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА РУСИЯ
  • ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ НА ФИНЛАНДИЯ
  • УЧАСТИЕ НА НАЙ-РАЗВИТИТЕ ДЪРЖАВИ В СВЕТОВНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ КРИТЕРИИ (в %)
 • Прояви и предстоящи събития
  • УЧЕНИЦИТЕ В СОФИЯ ХАРЕСВАТ УЧИЛИЩАТА СИ
  • „ЗЕЛЕНА КНИГА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧЕБНАТА МОБИЛНОСТ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА”
  • ДОКЛАД “ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
  • ОСЕМ МЕДАЛА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УЧАСТНИЦИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА
  • ЕВРОПЕЙСКАТА “НОЩ НА УЧЕНИТЕ” СЕ ПРОВЕЖДА ЗА ПЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА В ЦЯЛА ЕВРОПА

Брой 2. УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ

Съдържание:

Изтегли

 • Европейско образователно и изследователско пространство
  • ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩАТА В ЕВРОПА
  • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ОПИТ И ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИЛИЩНИТЕ ДИРЕКТОРИ В ЕВРОПА
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • УЧАСТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ НА УЧИЛИЩАТА В ЕВРОПА
  • УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА СИСТЕМА В АВСТРИЯ
 • Системи и инструменти в образованието и науката
  • АНАЛИТИЧНАТА ДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ - НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ МЕНИДЖМЪНТА
  • КОМПЕТЕНЦИИ И ДЕЙНОСТИ НА УЧИЛИЩНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ В ГЕРМАНИЯ
  • КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ - МЕЖДУНАРОДНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ГЕРМАНИЯ
  • ПРОФЕСИЯТА НА УЧИЛИЩНИЯ ДИРЕКТОР В ШВЕЙЦАРИЯ
  • ФАКТОРИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИЗЯВЕНИ УЧИЛИЩНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ПОДГОТОВКА НА РЪКОВОДИТЕЛИ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА УЧИЛИЩНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • Цифри и факти
  • АВТОНОМИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПРИ ВЪТРЕШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩАТА В ЕВРОПА
  • ИНСТИТУЦИИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПОДБОРА НА УЧИЛИЩНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА
  • ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ В ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА
  • НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ В ГЕРМАНСКИТЕ ПРОВИНЦИИ БАВАРИЯ И БАДЕН ВЮРТЕМБЕРГ
  • МОДЕЛ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА В МАНХАЙМ, ГЕРМАНИЯ
 • Прояви и предстоящи събития
  • РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
  • ПЪРВА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
  • ДИПЛОМИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ХОЛОГРАМЕН СТИКЕР
  • НАГРАДИ
 • Проекти, програми, конкурси
  • ИКТ И МЕНИДЖМЪНТ НА УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ
  • ПРОГРАМА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА

Брой 1. ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО - ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ

Съдържание:

Изтегли

 • Европейско образователно и изследователско пространство
  • СПЕЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО
  • ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ - ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ
  • НОВА ПЪТНА КАРТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ЕВРОПЕЙСКО ИЗМЕРЕНИЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ
  • НОВО ПОКОЛЕНИЕ СВЕТОВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  • ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В КАНАДА
 • Системи и инструменти в образованието и науката
  • ИНИЦИАТИВА ЗА ВЪРХОВИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В АВСТРИЯ
 • Научно-технологична политика и иновации
  • ПОЛИТИКАТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА В ОБЛАСТТА НА ВЪРХОВИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • Цифри и факти
  • ИНИЦИАТИВА ЗА ВЪРХОВИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ГЕРМАНИЯ
  • ЕВРОПЕЙСКИ ВИРТУАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
  • ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТА „ЙОХАНЕС ГУТЕНБЕРГ” - ГР. МАЙНЦ
  • МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА (IMEC) В БЕЛГИЯ
  • ИНСТИТУТ ПО НАНО-КВАНТОВА ИНФОРМАЦИОННА ЕЛЕКТРОНИКА (CINQIE) В ЯПОНИЯ
  • ФИНЛАНДСКА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ
 • Прояви и предстоящи събития
  • НАГРАДИ „ПИТАГОР”
  • НАГРАДИ ЗА ИНОВАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОЖБА „АГРА”
  • „ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ГОДИНАТА” - 2008
  • 2009 - МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА АСТРОНОМИЯТА
  • НАГРАДИ „ЕВРИКА” ЗА 2008 ГОДИНА
  • 2009 - ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА ТВОРЧЕСТВОТО И ИНОВАЦИИТЕ