Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2016

Брой 4. КАЧЕСТВО И НОВИ МОДЕЛИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ - ПРЕДПОСТАВКИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
  • ВЪВЕДЕНИЕ
  • ПОСТИГАНЕ НА КАЧЕСТВО В ОБУЧЕНИЕТО: ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
  • ПРЕПОРЪКИ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
 • НОВИ МОДЕЛИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО ОБУЧЕНИЕ НА УНИВЕРСИТЕТА "КАРНЕГИ МЕЛЪН" В САЩ
  • ЕФЕКТИВНИ И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ НА ПРЕПОДАВАНЕ И УЧЕНЕ НА УНИВЕРСИТЕТА В БАТ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО В СВОБОДНИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЕРЛИН, ГЕРМАНИЯ
  • ОСИГУРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВОТО В УНИВЕРСИТЕТА В БЕРН, ШВЕЙЦАРИЯ

Брой 3. ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАРЪТ НА ТРУДА

Съдържание:

Изтегли

 • ВЗАИМОВРЪЗКАТА МЕЖДУ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАРА НА ТРУДА – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
 • МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ РАМКИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ
 • БЕЛГИЯ (ФЛАМАНДСКА ОБЩНОСТ)
  • ДАНИЯ
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (АНГЛИЯ)
  • ФИНЛАНДИЯ
  • ШВЕЦИЯ
 • КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ В АКАДЕМИЧНИЯ ПРОФИЛ В СВЕТА НА ТРУДА 4.0
 • СВРЪХСПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ: ТРЕТАТА СТЕПЕН НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАРЪТ НА ТРУДА
 • ЗАВИСИМОСТТА „КВАЛИФИКАЦИЯ И УМЕНИЯ – ПАЗАР НА ТРУДА”
 • КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА ФОНА НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОМЕНИ В ГЕРМАНИЯ – ПРЕПОРЪКИТЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ
  • КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ НА ФОНА НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОМЕНИ
  • ПРЕПОРЪКИТЕ НА НАУЧНИЯ СЪВЕТ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ЦИФРОВИЗАЦИЯТА И РАБОТНАТА СИЛА – МЕГАТЕНДЕНЦИИ И СЦЕНАРИИ В СТРАТЕГИЧЕСКОТО ПРОГНОЗИРАНЕ НА АВСТРАЛИЯ
  • АЛТЕРНАТИВНИ СЦЕНАРИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЛЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИЯ
  • ПЛАНИРАНЕ НА КАРИЕРАТА И КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА НА АБСОЛВЕНТИ В АВСТРИЯ

Брой 2. ПЛАГИАТСТВОТО В КОНТЕКСТА НА АКАДЕМИЧНАТА ЕТИКА И ПОЧТЕНОСТ

Съдържание:

Изтегли

 • АКАДЕМИЧНАТА ЕТИКА – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ В ЕС
 • ПЛАГИАТСТВОТО – НАРУШЕНИЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ЕТИКА И ПОЧТЕНОСТ
 • МЕЖДУНАРОДНИЯТ ОПИТ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ПОЧТЕНОСТ И СПРАВЯНЕ С ПЛАГИАТСТВОТО
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ГЕРМАНИЯ
  • ИСПАНИЯ
  • ИТАЛИЯ
  • НИДЕРЛАНДИЯ
  • РУМЪНИЯ
  • СЛОВАКИЯ
  • УНГАРИЯ
  • АВСТРАЛИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ПРОЕКТЪТ „АКАДЕМИЧНА ПОЧТЕНОСТ” НА УНИВЕРСИТЕТА „ЙОХАНЕС ГУТЕНБЕРГ” В МАЙНЦ, ГЕРМАНИЯ
  • МЕТОДИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ЕТИКА И ПОЧТЕНОСТ ПРИ ГОЛЕМИ ПОТОЦИ СТУДЕНТИ
  • ЕТИКА В НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ – ДИАЛОГЪТ И РЕШЕНИЯТА НА УНИВЕРСИТЕТА В БАЗЕЛ

Брой 1. НАУЧНИТЕ ИЗДАНИЯ И ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

Съдържание:

Изтегли

 • ВЪВЕДЕНИЕ
 • СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА НАУЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ
 • ПЕРИОДИЧНИТЕ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ: СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
 • ПОТРЕБИТЕЛСКИ АСПЕКТИ, ОЧАКВАНИЯ НА АВТОРИТЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗДАНИЯ
 • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ОТВОРЕНИЯ ДОСТЪП
 • НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ХРАНИЛИЩА, САМОАРХИВИРАНЕ И ОТВОРЕН ДОСТЪП ДО НАУЧНИ КНИГИ
 • РАЗВИТИЕ НА НАУЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • СОЦИАЛНИ МРЕЖИ ЗА УЧЕНИТЕ