Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2019

Брой 4. СТАНДАРТИ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС

Съдържание:

Изтегли

 • НАСОКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА СРЕДА В ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
 • ДОКЛАД НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ – СТАНДАРТИ ЗА ФИЗИЧЕСКА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС
 • СТАНДАРТИ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА В АНГЛИЯ И УЕЛС
 • ХИГИЕНЕН ПЛАН НА АВСТРИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
 • РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪТРЕШНАТА ХИГИЕНА В УЧИЛИЩНИТЕ СГРАДИ В ГЕРМАНИЯ
 • МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА УЧИЛИЩНА СРЕДА В ИСПАНИЯ
 • КЛАСИФИКАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА СРЕДА В СГРАДИ – ОФИСИ, УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЖИЛИЩА НА СКАНДИНАВСКИТЕ ДЪРЖАВИ
 • НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРТ ЗА КАЧЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В АВСТРАЛИЯ

Брой 3. НАСОКИ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И ОБУЧИТЕЛИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • НАСОКИ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И ОБУЧИТЕЛИТЕ В ПРОФЕСОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
 • ПОДГОТОВКА ЗА КЛЮЧОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
 • РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ЕВРОПА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 15 ГОДИНИ
 • ЕВРОПЕЙСКИ ИНДЕКС НА УМЕНИЯТА. СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА УМЕНИЯТА

Брой 2. ПРОГРАМИ, МЕРКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА

Съдържание:

Изтегли

 • ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩНАТА СРЕДА
 • НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ НА АВСТРАЛИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА
 • ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗБИРАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КИБЕРТОРМОЗ
 • KiVa – ПРОГРАМА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА НА ФИНЛАНДИЯ
 • ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Брой 1. УСТОЙЧИВОТО ПАРТНЬОСТВО МЕЖДУ РОДИТЕЛИТЕ И УЧИЛИЩЕТО – ФАКТОР ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И УСПЕХА НА УЧЕНИЦИТЕ

Съдържание:

Изтегли

 • РОДИТЕЛИТЕ – АКТИВНИ ПАРТНЬОРИ НА УЧИЛИЩЕТО
 • НАЦИОНАЛНИЯТ ПОДХОД НА АВСТРАЛИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕФЕКТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО И УЧИЛИЩЕТО
 • АНГАЖИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВАТА КАТО ЧАСТ ОТ ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕЦАТА В УЕЛС
 • ШЕСТ ТИПА ВКЛЮЧВАНЕ И УЧАСТИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ
 • ПРЕДСТАВАЯМЕ ВИ
  • АНГАЖИРАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ В ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
  • СЪТРУДНИЧЕСТВОТО РОДИТЕЛИ – УЧИЛИЩЕ В ПРОВИНЦИЯ БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ, ГЕРМАНИЯ