Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Училищно образование и младеж, 2015

Брой 4. КАЧЕСТВО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – РАЗБИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

Съдържание:

Изтегли

 • РАЗБИРАНЕ ЗА КАЧЕСТВО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ПОЛИТИКИ И ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА
  • ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
  • ВЪТРЕШНО ОЦЕНЯВАНЕ
 • ПОЛИТИКИ И ПОДХОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НЯКОЙ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ
  • АВСТРИЯ
  • БЕЛГИЯ (ФРЕНСКОЕЗИЧНА ОБЩНОСТ)
  • ГЕРМАНИЯ
  • ДАНИЯ
  • ЕСТОНИЯ
  • ПОЛША
  • РУМЪНИЯ
  • ФИНЛАНДИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В УЧИЛИЩАТА ПО МОДЕЛА НА ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО (EFQM)

Брой 3. ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА И ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ – ФАКТОРИ, ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Образователна среда и поведение на учениците - фактори, подходи и практики за управление
  • ПОЗИТИВНАТА УЧЕБНА СРЕДА - РЕШАВАЩ ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
  • УЧИЛИЩЕН КЛИМАТ И ПОВЕДЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
  • ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН УЧИЛИЩЕН КЛИМАТ В ОНТАРИО, КАНАДА
  • УПРАВЛЕНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСКАНЕ
  • УЧИЛИЩЕ БЕЗ АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ И НАСИЛИЕ
 • Политики и практики за превенция и справяне с агресивното поведение и насилието в училищата в някои европейски държави
  • АВСТРИЯ
  • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (АНГЛИЯ)
  • ГЕРМАНИЯ
  • МАЛТА
  • ФИНЛАНДИЯ
 • Представяме ви
  • ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА В АВСТРИЯ
  • ПРОМЯНА НА ПОВЕДЕНИЕТО: МОДУЛ НА ЮНЕСКО ЗА ОРИЕНТИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ
  • ПОЛЕЗНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ

Брой 2. ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Съдържание:

Изтегли

 • ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ФОРМИРАНЕ, РАЗВИТИЕ, ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ
 • РЪКОВОДСТВО ЗА УЧИТЕЛИ
 • ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД
 • ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РАЗЛИЧНИ ГРУПИ УЧЕНИЦИ В ГЕРМАНИЯ
 • СЪЗДАВАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩА КЛАСНА СТАЯ ЗА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В АВСТРИЯ
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В БЕЛГИЯ (НЕМСКОГОВОРЯЩА ОБЩНОСТ)
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (АНГЛИЯ)
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ГЕРМАНИЯ
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ИСПАНИЯ
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ИТАЛИЯ
 • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В САЩ
 • ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ В АВСТРИЯ
 • УЧИЛИЩЕ МОНТЕСОРИ В БОРКЕН, СЕВЕРЕН РЕЙН – ВЕСТФАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ
 • ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ПРОВИНЦИЯ ОНТАРИО, КАНАДА

Брой 1. ЦИФРОВИ РЕСУРСИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Съдържание:

Изтегли

 • ЦИФРОВИ РЕСУРСИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ УЧИЛИЩА
 • РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВИТЕ РЕСУРСИ В ИТАЛИЯ
 • ОПИТЪТ НА ДАНИЯ
 • ПРАКТИКАТА НА НОРВЕГИЯ
 • ПРОГРАМАТА „ЦИФРОВО УЧИЛИЩЕ” В ПОЛША
 • ЦИФРОВИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ ВЪВ ФРАНЦИЯ
 • ПОЛИТИКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП В ЕВРОПА
 • ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕСУРСИ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП
 • СТАНДАРТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СТОЙНОСТ НА ЦИФРОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ В АВСТРАЛИЯ
 • ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП В САЩ И БРАЗИЛИЯ
 • ПЪРВИЯТ СВОБОДЕН ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК В ГЕРМАНИЯ
 • ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА ANTOLIN И НЕЙНАТА РОЛЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ЧЕТИВНИТЕ КОМПЕТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ
 • ЦИФРОВИТЕ РЕСУРСИ В ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА ONILO ИРОЛЯТА ИМ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТИВНИТЕ УМЕНИЯ У УЧЕНИЦИТЕ
 • ПОЛЗВАНЕ НА ЦИФРОВИ РЕСУРСИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ЕС ПО ВРЕМЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
 • УПОТРЕБА НА ЦИФРОВИ РЕСУРСИ ОТ УЧИТЕЛИТЕ