Официален сайт на НАЦИД

 1. Официалният сайт използва nacid.bg

  Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

 2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

  Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.


Този сайт използва бисквитки. Приемайки бисквитките, ще се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Информация

Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.

От 31 декември 2019 г. бюлетинът е спрян.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Архив (преди разделяне на серии), 2009

Брой 4. КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Европейско образователно и изследователско пространство
  • EВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ
  • ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В ЕВРОПА
  • ОЦЕНЯВАНЕ И МЕХАНИЗМИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ПРОФЕСИЯТА “УЧИТЕЛ” В БЕЛГИЯ - ГЕРМАНСКА ОБЩНОСТ
  • ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ВЪВ ФИНЛАНДИЯ
  • КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В ШВЕЙЦАРИЯ
  • КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В ЕСТОНИЯ
  • ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В ЧЕХИЯ
 • Научно-технологична политика и иновации
  • ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИТЕЛИ
 • Цифри и факти
  • ДАННИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА АВСТРИЯ
  • НЕДОСТИГ НА УЧИТЕЛИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В ГЕРМАНИЯ
  • ЗАПЛАЩАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В НЯКОИ ДЪРЖАВИ
 • ПРОЯВИ, ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
 • ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ, КОНКУРСИ

Брой 3. УНИВЕРСИТЕТСКИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТРОВЕ

Съдържание:

Изтегли

 • Европейско образователно и изследователско пространство
  • ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУЦИИ В ЕВРОПА. ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ
  • НОВАТА РОЛЯ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В ЕВРОПА
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТИТЕ И ДЪРЖАВАТА В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В КАНАДА
  • НАУЧНИЯТ КАМПУС НА ОБЩЕСТВО „ЛАЙБНИЦ” - МОДЕЛ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С ГЕРМАНСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА
  • СТРУКТУРА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ
 • Системи и инструменти в образованието и науката
  • ДИФЕРЕНЦИРАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА СИСТЕМА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
 • Научно-технологична политика и иновации
  • НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ВРЪЗКАТА МЕЖДУ НАУКАТА И ИНДУСТРИЯТА В МЕДИКОНОВАТА ДОЛИНА
  • ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВО НА УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В АВСТРИЯ
  • ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ПО БИОМЕДИЦИНА ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В ГЕРМАНИЯ
 • Цифри и факти
  • ДЯЛ НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ В СВЕТА ПО СТРАНИ ПРЕЗ 2004 ГОДИНА И СРЕДНОГОДИШЕН РЪСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2000 – 2004 ГОДИНА
  • ЗАВЪРШИЛИ И НАЗНАЧЕНИ НА РАБОТА ДОКТОРАНТИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ГРАНТОВЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПРЕЗ 2005 – 2006 ГОДИНА
  • ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ В ОСНОВАТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА НА РУСИЯ
  • ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ НА ФИНЛАНДИЯ
  • УЧАСТИЕ НА НАЙ-РАЗВИТИТЕ ДЪРЖАВИ В СВЕТОВНИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ КРИТЕРИИ (в %)
 • Прояви и предстоящи събития
  • УЧЕНИЦИТЕ В СОФИЯ ХАРЕСВАТ УЧИЛИЩАТА СИ
  • „ЗЕЛЕНА КНИГА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧЕБНАТА МОБИЛНОСТ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА”
  • ДОКЛАД “ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”
  • ОСЕМ МЕДАЛА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УЧАСТНИЦИ ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА
  • ЕВРОПЕЙСКАТА “НОЩ НА УЧЕНИТЕ” СЕ ПРОВЕЖДА ЗА ПЕТА ПОРЕДНА ГОДИНА В ЦЯЛА ЕВРОПА

Брой 2. УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ

Съдържание:

Изтегли

 • Европейско образователно и изследователско пространство
  • ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩАТА В ЕВРОПА
  • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ОПИТ И ОБУЧЕНИЕТО НА УЧИЛИЩНИТЕ ДИРЕКТОРИ В ЕВРОПА
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • УЧАСТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ НА УЧИЛИЩАТА В ЕВРОПА
  • УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНАТА СИСТЕМА В АВСТРИЯ
 • Системи и инструменти в образованието и науката
  • АНАЛИТИЧНАТА ДЕЙНОСТ НА УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ - НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ МЕНИДЖМЪНТА
  • КОМПЕТЕНЦИИ И ДЕЙНОСТИ НА УЧИЛИЩНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ В ГЕРМАНИЯ
  • КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ - МЕЖДУНАРОДНИ ТЕНДЕНЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ГЕРМАНИЯ
  • ПРОФЕСИЯТА НА УЧИЛИЩНИЯ ДИРЕКТОР В ШВЕЙЦАРИЯ
  • ФАКТОРИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИЗЯВЕНИ УЧИЛИЩНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • ПОДГОТОВКА НА РЪКОВОДИТЕЛИ В НАЦИОНАЛНИЯ ИНСТИТУТ ЗА УЧИЛИЩНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 • Цифри и факти
  • АВТОНОМИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПРИ ВЪТРЕШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩАТА В ЕВРОПА
  • ИНСТИТУЦИИ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА ПОДБОРА НА УЧИЛИЩНИ РЪКОВОДИТЕЛИ В ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА
  • ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ В ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА
  • НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УЧИЛИЩНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
  • УЧИЛИЩЕН МЕНИДЖМЪНТ В ГЕРМАНСКИТЕ ПРОВИНЦИИ БАВАРИЯ И БАДЕН ВЮРТЕМБЕРГ
  • МОДЕЛ НА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА В МАНХАЙМ, ГЕРМАНИЯ
 • Прояви и предстоящи събития
  • РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
  • ПЪРВА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
  • ДИПЛОМИТЕ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ С ХОЛОГРАМЕН СТИКЕР
  • НАГРАДИ
 • Проекти, програми, конкурси
  • ИКТ И МЕНИДЖМЪНТ НА УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ
  • ПРОГРАМА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА

Брой 1. ЕВРОПЕЙСКО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО - ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ

Съдържание:

Изтегли

 • Европейско образователно и изследователско пространство
  • СПЕЦИАЛНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ПРОСТРАНСТВО
  • ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ - ОПИТ И ПЕРСПЕКТИВИ
  • НОВА ПЪТНА КАРТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ
 • Модели на управление и структура на системите за образование и наука
  • ЕВРОПЕЙСКО ИЗМЕРЕНИЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ
  • НОВО ПОКОЛЕНИЕ СВЕТОВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  • ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В КАНАДА
 • Системи и инструменти в образованието и науката
  • ИНИЦИАТИВА ЗА ВЪРХОВИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В АВСТРИЯ
 • Научно-технологична политика и иновации
  • ПОЛИТИКАТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА В ОБЛАСТТА НА ВЪРХОВИТЕ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • Цифри и факти
  • ИНИЦИАТИВА ЗА ВЪРХОВИ НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ГЕРМАНИЯ
  • ЕВРОПЕЙСКИ ВИРТУАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
  • ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТА „ЙОХАНЕС ГУТЕНБЕРГ” - ГР. МАЙНЦ
  • МЕЖДУУНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА (IMEC) В БЕЛГИЯ
  • ИНСТИТУТ ПО НАНО-КВАНТОВА ИНФОРМАЦИОННА ЕЛЕКТРОНИКА (CINQIE) В ЯПОНИЯ
  • ФИНЛАНДСКА ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ
 • Прояви и предстоящи събития
  • НАГРАДИ „ПИТАГОР”
  • НАГРАДИ ЗА ИНОВАЦИИ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОЖБА „АГРА”
  • „ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА ГОДИНАТА” - 2008
  • 2009 - МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА АСТРОНОМИЯТА
  • НАГРАДИ „ЕВРИКА” ЗА 2008 ГОДИНА
  • 2009 - ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА ТВОРЧЕСТВОТО И ИНОВАЦИИТЕ