Официален сайт на НАЦИД

  1. Официалният сайт използва nacid.bg

    Домейнът nacid.bg принадлежи на Националния център за информация и документация.

  2. Защитените уебсайтове използват HTTPS

    Заключване или https:// означава, че сте се свързали безопасно с уебсайта nacid.bg Споделяйте чувствителна информация само на официални, защитени уебсайтове.
Списък на регулираните професии в България

Група Наименование
ЕПК
57(в)
57(г)
А
Адвокат
НеНеНе
А
Акушерка
НеНеНе
А
Архивист
НеНеНе
А
Архитект
НеНеНе
Б
Борден инженер (F/EL)
НеНеНе
Б
Борден оператор - (F/OL)
НеНеНе
Б
Борден радиооператор - (F/ROL)
НеНеНе
Б
Борден съпроводител (F/CL)
НеНеНе
В
Ветеринарен лекар
НеНеНе
В
Ветеринарен техник
НеНеНе
В
Вътрешен одитор в публичния сектор
НеНеНе
Е
Екскурзовод
НеНеНе
Ж
ЖП кантонер
НеДаНе
З
Заварчик
НеНеНе
З
Заварчик за извършване на заваръчни дейности, свързани с изработването на изделия, подлежащи на технически надзор
НеНеНе
З
Зъботехник
НеДаНе
И
Инженер в геодезията, картографията и кадастъра
НеНеНе
И
Инженер в инвестиционното проектиране
НеНеНе
И
Инспектор по обществено здраве
НеДаНе
И
Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства
НеНеНе
К
Кинезитерапевт
ДаДаНе
К
Консултант по превоз на опасни товари с железопътен транспорт
НеДаНе
К
Корабен електромеханик
НеНеНе
К
Корабен електротехник
НеНеНе
К
Корабен механик
НеНеНе
К
Корабен моторист
НеНеНе
К
Корабен радиоспециалист
НеНеНе
К
Корабен рулеви
НеНеНе
К
Корабоводител
НеНеНе
Л
Лекар
НеНеНе
Л
Лекар по дентална медицина
НеНеНе
Л
Лекарски асистент
НеДаНе
Л
Лица, извършващи техническо обслужване на ВС (AML)
НеНеНе
Л
Локомотивен машинист
НеДаНе
М
Маневрен стрелочник
НеДаНе
М
Маневрист
НеДаНе
М
Масажист (за лица с увредено зрение)
НеДаНе
М
Машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит
НеНеНе
М
Машинист на велосипедни кранове
НеНеНе
М
Машинист на енергийни котли
НеНеНе
М
Машинист на железопътни кранове и други повдигателни съоръжения, монтирани на железопътни машини
НеНеНе
М
Машинист на кабелни кранове, дерик кранове и други кранове със специална конструкция
НеНеНе
М
Машинист на котли с високо налягане III, II и I степен
НеНеНе
М
Машинист на котли с ниско налягане
НеНеНе
М
Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили, самоходни или несамоходни шасита
НеНеНе
М
Машинист на кулокранове
НеНеНе
М
Машинист на мостови и козлови кранове
НеНеНе
М
Машинист на портални кранове
НеНеНе
М
Машинист на щабелни кранове
НеНеНе
М
Медицинска сестра
ДаНеНе
М
Медицински лаборант
НеДаНе
М
Механик контактна мрежа
НеДаНе
М
Механик осигурителна техника
НеДаНе
М
Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори
НеНеНе
Н
Началник влак
НеДаНе
О
Одитор по смисъла на Закона за Сметната палата
НеНеНе
О
Оператор на енергиен блок
НеНеНе
О
Ортопедичен техник
НеДаНе
О
Офицер за оперативно ниво на управление
НеНеНе
О
Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили
НеНеНе
О
Офицер за тактическо ниво на управление
НеНеНе
П
Планински водач
ДаНеНе
П
Полетен диспечер (сътрудник по осигуряване на полетите) (FDL)
НеНеНе
П
Помощник-фармацевт
НеДаНе
П
Постови стрелочник
НеДаНе
П
Прелезопазач
НеДаНе
П
Преподавател по практика по специалностите от професионално направление "Здравни грижи"
НеДаНе
П
Професионален пилот на вертолет (CPL(H))
НеНеНе
П
Професионален пилот на самолет (CPL(A))
НеНеНе
Р
Ревизор вагони
НеДаНе
Р
Регистриран одитор
НеНеНе
Р
Рентгенов лаборант
НеДаНе
Р
Рехабилитатор
ДаДаНе
Р
Ръководител движение
НеДаНе
Р
Ръководител полети (ATCL)
НеНеНе
С
Стюард(-еса)(C/AL)
НеНеНе
Т
Транспортен пилот на вертолет (CPL(H))
НеНеНе
Т
Транспортен пилот на самолет (CPL(A))
НеНеНе
Ф
Фармацевт
ДаНеНе
Ф
Фелдшер
НеДаНе
Ф
Финансов инспектор
НеНеНе
Щ
Щурман (борден навигатор) (F/NL)
НеНеНе
Група Наименование
ЕПК
57(в)
57(г)