Съдържание на страницата информационен бюлетин INFOсвят

INFOсвят

Тримесечният информационен бюлетин разпространява информация за развитието, иновациите, добрите практики и постиженията в образованието, обучението, науката и изследователското пространство.

От 2018 г. бюлетинът е със СВОБОДЕН ДОСТЪП.


Издания на INFOсвят по години

Висше образование и наука

Моля, изберете година

Училищно образование и младеж

Моля, изберете година

Архив (общ, преди 2011)

Моля, изберете година


Висше образование и наука, 2018

Брой 4. СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И БИЗНЕСА - ИЗМЕРЕНИЯ, НАСОКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

Съдържание:

Изтегли

 • ЗНАЧЕНИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ВИСШИ УЧИЛИЩА–БИЗНЕС И РАМКА ЗА НЕГОВОТО ИЗМЕРВАНЕ
 • ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ИНИЦИАТИВИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА И БИЗНЕСА
 • ДЕЙНОСТИ, БАРИЕРИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ БИЗНЕСА И ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
 • ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕСА
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА НАЕМАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ОТ БИЗНЕСА ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
  • ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ВИСШИ УЧИЛИЩА–БИЗНЕС

Брой 3. НАЦИОНАЛНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ

Съдържание:

Изтегли

 • НАЦИОНАЛНИ СИСТЕМИ ЗА НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ В ЕВРОПА: ОСНОВНИ КОНЦЕПЦИИ, СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
 • ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ И НЕЙНОТО СЪХРАНЯВАНЕ
 • ПРОЕКТЪТ „НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ: ДОСТЪП, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ” В ШВЕЙЦАРИЯ
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • НАЦИОНАЛЕН РЕГИСТЪР ЗА НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА СЛОВЕНИЯ (SICRIS)
  • ПЛАТФОРМАТА DIMENSIONS: НОВИ ИДЕИ ЗА ЕКОСИСТЕМАТА НА НАУЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ
  • НАЦИОНАЛНИ НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ

Брой 2. ДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ. ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ

Съдържание:

Изтегли

 • АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ДОКТОРАНТСКИТЕ ПРОГРАМИ В ЕВРОПА
 • ДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ И СТЕПЕНИ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС И ЕИП, РУСИЯ, САЩ И УКРАЙНА
 • ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ
  • ПОЛИТИКА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА УНИВЕРСИТЕТА НА ТУРКУ, ФИНЛАНДИЯ
  • ПЛАТФОРМАТА EThOS НА БРИТАНСКАТА БИБЛИОТЕКА
  • ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ В ГЕРМАНИЯ
  • ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКТОРСКИ ДИСЕРТАЦИИ В УНИВЕРСИТЕТА ПО ТЕХНОЛОГИИ, ГРАД АЙНДХОВЕН, НИДЕРЛАНДИЯ

Брой 1. АТЕСТИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

Съдържание:

Изтегли

 • ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
 • ОЦЕНЯВАНЕ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ С АКЦЕНТ ВЪРХУ ПРЕПОДАВАНЕТО
 • ЕФЕКТИВНОСТ И ПЛАНИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА АВСТРАЛИЙСКИЯ КАТОЛИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ
 • ОЦЕНЯВАНЕ НА ЛЕКЦИОННИТЕ КУРСОВЕ В КОНТЕКСТА НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В АВСТРИЯ
 • ПРАВИЛАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО, УЧЕНЕТО, НАУЧНАТА ПОДГОТОВКА И ПОМОЩНИТЕ УСЛУГИ НА УНИВЕРСИТЕТА В ХАЙДЕЛБЕРГ, ГЕРМАНИЯ
 • ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА ТЕХНОЛОГИИ НА ВАЛЕНСИЯ, ИСПАНИЯ
 • ОЦЕНЯВАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ ВЪВ ВИСШИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В ЛИСАБОН, ПОРТУГАЛИЯ
 • СИСТЕМА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА КАЛИФОРНИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ САНТА БАРБАРА, САЩ